pope-synod-810x500.jpg

BREAKING: Členovia Synody o synodalite majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o diskusiách

26
Neutral

Účastníci synody o synodalite dostali príkaz zachovávať úplnú mlčanlivosť o všetkom, čo oni a ostatní povedia počas všetkých častí synody, ktoré nie sú vysielané na vatikánskom kanáli YouTube.

V predpisoch vydaných pre novinárov 4. októbra, približne 10 hodín po tom, čo pápež František oficiálne začal zasadnutie synody’2023 počas rannej svätej omše, Generálny sekretariát biskupskej synody predstavil pravidlá podujatia. 

V pravidlách sa uvádza, že “každý z účastníkov je viazaný dôvernosťou a súkromím tak v súvislosti s vlastnými vystúpeniami, ako aj v súvislosti s vystúpeniami ostatných účastníkov.”

Takéto pravidlo mlčanlivosti platí tak počas synody, ako aj po jej skončení: “Táto povinnosť zostáva v platnosti aj po skončení synodálneho zhromaždenia.”

Všetkým účastníkom bolo navyše výslovne zakázané “nahrávať, filmovať a šíriť” vystúpenia a prejavy členov Synody počas častí Synody známych ako “Generálne kongregácie” a “Menšie okruhy.” 

Ako LifeSite informoval, mesačné podujatie bude rozdelené do piatich modulov, ktoré sa zase budú deliť na rôzne série “Generálnych kongregácií,” a menšie diskusné skupiny “Menších kruhov.”

Generálny sekretariát Synody biskupov, ktorý je zodpovedný za jej priebeh, bude v koordinácii s vatikánskym ”Dikastériom pre komunikáciu”zabezpečovať verejne prístupný videoprenos úvodných generálnych kongregácií prvých štyroch modulov ”tieto diskusie budú len prezentáciou tém, o ktorých budú členovia Synody diskutovať.

Vatikánske’predpisy na obhajobu dôvodu takéhoto utajenia uviedli, že je to “s cieľom zaručiť slobodu prejavu každého a všetkých, pokiaľ ide o ich myšlienky, a zabezpečiť pokoj spoločného rozlišovania, ktoré je hlavnou úlohou zverenou zhromaždeniu.”

Ak ide o správy o udalostiach synody’o tie sa bude starať Dikastérium pre komunikáciu, ktoré vedie Dr. Paolo Ruffini. 

Ruffini bude poskytovať nepravidelné tlačové konferencie akreditovaným novinárom vatikánskeho tlačového zboru a podávať zrejme aspoň čiastočne cenzurovaný súhrn doterajších udalostí. Ruffini minulý týždeň na otázky uviedol, že hoci informácie, o ktoré sa podelí, budú obmedzené, bude sa zaoberať všetkými prípadmi “falošných správ”, ktoré sa šíria o synode. 

Už minulý týždeň holandskí biskupi odhalili že organizátori synody inštruovali účastníkov, aby “nehovorili s novinármi o svojich očakávaniach pred synodou a počas synody, o svojich príspevkoch a príspevkoch iných.”

Predchádzajúce správy naznačovali, že Vatikán by mohol zájsť tak ďaleko, že by na diskusie uplatnil pápežské tajomstvo, čo by znamenalo, že účastníci synody by boli pod hrozbou exkomunikácie viazaní mlčanlivosťou.

Ruffini sa však 21. septembra vyhol potvrdeniu, že pápežské tajomstvo bude použité, a namiesto toho uviedol, že synoda:

nespadá ani tak pod definíciu tajnosti, ale pod definíciu dôvernosti a mlčanlivosti, pocitu účasti každého člena kolégia, ktoré má vypracovať stanovisko synody.

Ruffini vyhlásil, že novinári musia “pochopiť, že synoda je modlitbou, momentom spoločného rozlišovania, odlišného od sumarizácie jednotlivých zásahov.”

Túto tému pápež František dlho opakoval vo svojom úvodnom príhovore k synode 4. októbra večer, ešte pred vydaním predpisov pre novinárov. Vyzdvihol “počúvanie,” pričom povedal, že:

musíme dávať len komunikáciu, ktorá je odrazom tohto života v Duchu Svätom. Na to, aby sme si toto strážili, je potrebná askéza – prepáčte, že takto hovorím novinárom – určitý pôst verejného slova. A to, čo zverejníte, nech je v tejto atmosfére.

Pápež sa snažil predísť námietkam voči svojim komentárom a bagatelizoval hypotézu, že takéto mlčanie má chrániť biskupov: “Nie, práca novinárov je veľmi dôležitá. Musíme im však pomôcť, aby to povedali, aby to išlo v duchu. A viac ako priorita hovoriť, je tu priorita počúvať.”

Komentoval, že takýto štýl menšieho spravodajstva odstráni “tlak” “verejnej mienky” zo synody, pričom uviedol kľúčové tézy z predchádzajúcich synod o rodine a amazonke:

Keď bola synoda o rodine, bola tu verejná mienka, ktorú urobilo naše svetoobčianstvo, že treba dať prijímanie rozvedeným: a tak sme vstúpili do synody. Keď sme mali Synodu o amazonkách, bola tu verejná mienka, nátlak, že sa má urobiť viri probati: vstúpili sme s týmto nátlakom. 

Teraz sa o tejto synode špekuluje: “čo sa chystajú urobiť? Možno kňazstvo ženám” … neviem, tieto veci sa hovoria vonku. A hovoria toľkokrát, že biskupi sa boja oznámiť, čo’sa deje. 

Pápež’komentárom naznačil, že to, že biskupi sa boja zverejniť synodálne diskusie, by naznačovalo, že tieto diskusie sú v skutočnosti protikladné prvkom katolíckej náuky.