cordileone-810x500.jpg

Arcibiskup Cordileone a oaklandský biskup Barber vydali pastiersky list, v ktorom odsúdili gender ideológiu

25
Kultúra života

Dvaja vysokopostavení kalifornskí katolícki preláti vydali spoločný pastiersky list, v ktorom obhajujú pravú “prirodzenosť ľudskej osoby” v opozícii voči radikálnej rodovej ideológii. List prichádza po tom, čo Konferencia katolíckych biskupov USA v marci opätovne potvrdila katolícke učenie o ľudskej sexualite a odmietla “dualizmus” rodovej ideológie.

Dňa 29. septembra arcibiskup Salvatore Cordileone z arcidiecézy San Francisco a biskup Michael Barber z Oaklandu zverejnili list, v ktorom vyhlásili, že rozšírená ideológia, ktorá tvrdí, že ľudia sa môžu narodiť v nesprávnom tele alebo si vymeniť pohlavie, je “radikálne proti zdravému chápaniu ľudskej prirodzenosti.”

Cordileone a Barber napísali, že táto zákerná ideológia viedla “k formám kultúrneho vplyvu, najmä prostredníctvom vzdelávania a legislatívy, ktoré presadzujú predstavu o osobnej identite, ktorá je ponechaná na voľbu jednotlivca, a ktoré popierajú antropologický základ rodiny ako založenej na biologickom rozdiele medzi mužom a ženou.”

Zmazanie komplementárneho rozdielu medzi mužmi a ženami, tvrdili, “by bolo urážkou ľudskej dôstojnosti a sociálnou nespravodlivosťou.”

“Rodová ideológia popiera niektoré základné aspekty ľudskej existencie, ako je napríklad pohlavná odlišnosť muža a ženy, vzájomné dopĺňanie sa muža a ženy a základná jednota tela a duše v ľudskej osobe,” napísali. 

POPRAD: Abp. Cordileone odsudzuje blokátory puberty, transgenderové procedúry pre deti: ‘Je to’strašné’

“Je to teda v rozpore s rozumom, vedou a kresťanským pohľadom na ľudskú osobu,” napísali, odvolávajúc sa na dôsledný odpor Katolíckej cirkvi’voči akýmkoľvek “predstavám dualizmu, ktoré predstavujú telo a dušu ako oddelené, neintegrované entity.”

V liste sa citovali aj výroky pápeža Františka, ktorý vyjadril názor, že gender ideológia je “jednou z najnebezpečnejších ideologických kolonizácií.”

Arcibiskup a biskup poznamenal, že “[m]nohí veriaci katolíci prejavujú solidaritu s tými, ktorí trpia rodovou dysfóriou, nespravodlivou diskrimináciou alebo inými otázkami súvisiacimi s rodovou identitou a úprimne túžia odpovedať v láske svojim sestrám a bratom.”

Túto solidaritu, povedali, treba praktizovať “a zároveň potvrdzovať krásu a pravdu Božieho’stvorenia.”

Odvolávajúc sa na encykliku pápeža Benedikta XVI’z roku 2009 Caritas in Veritate, v liste dodali, že “súcit, ktorý nezahŕňa pravdu aj lásku, je nemiestny súcit.”

“Podpora tých, ktorí zažívajú rodovú dysfóriu, sa musí vyznačovať aktívnym záujmom o skutočnú kresťanskú lásku a pravdu o ľudskej osobe,” uviedli. “V skutočnosti je to pravda o dôstojnosti každej osoby, ktorá si vyžaduje, aby nikto netrpel šikanou, násilím, urážkami alebo nespravodlivou diskrimináciou.”

“Tým, ktorí prežívajú rodovú dysfóriu, chceme opätovne potvrdiť, že Boh nás pozná, miluje každého z nás a túži po našom rozkvete,” napísali Cordileone a Barberová. “Naša identita nie je niečo, čo si sami vymyslíme alebo vytvoríme. Vašou najzákladnejšou identitou je identita milovaného Božieho dieťaťa.”

A Cordileone a Barber nie sú zďaleka jedinými katolíckymi lídrami, ktorí v posledných mesiacoch zaujali rozhodný postoj voči radikálnej rodovej ideológii.

V marci sa U. S. Steel Košice (U. S. Steel Košice) v súvislosti so svojím vystúpením na pôde OSN vyjadrila, že "je to naša identita".Konferencia katolíckych biskupov USA zverejnila pokyn zakazujúci takzvané “operácie na zmenu pohlavia” a lieky.

“To, čo platí o stvorení ako celku, platí najmä o ľudskej prirodzenosti: v ľudskej prirodzenosti je poriadok, ktorý sme povolaní rešpektovať,” napísali biskupi. “V skutočnosti si ľudská prirodzenosť zasluhuje najvyššiu úctu, pretože ľudstvo zaujíma výnimočné miesto v stvorenom poriadku, keďže je stvorené na Boží obraz (Gn 2,14). 1, 27).”

“Aby sme našli naplnenie ako ľudské osoby, aby sme našli skutočné šťastie, musíme tento poriadok rešpektovať,” uviedli. “Ľudskú prirodzenosť sme nevytvorili my, je to dar od milujúceho Stvoriteľa. Ani ‘nevlastníme’ svoju ľudskú prirodzenosť, akoby to bolo niečo, čo môžeme slobodne využívať, ako sa nám zachce. Skutočná úcta k ľudskej dôstojnosti si teda vyžaduje, aby sa rozhodnutia o používaní technológií riadili skutočnou úctou k tomuto stvorenému poriadku.”

Katolícka diecéza Cleveland formálne zakázala účasť na radikálnej LGBT ideológii pre všetky svoje základné a stredné školy, pričom zakázala “pride” vlajky, preferované zámená, účasť na sociálnych alebo chirurgických “zmenách pohlavia,” a iné.

ČÍTAJTE: Diecéza Cleveland zakazuje LGBT vlajky, zámená, sociálne alebo chirurgické ‘prechody’ vo svojich školách

“Cirkev prostredníctvom Božieho zjavenia dostala dar poznania, že ľudská osoba je jednotou tela i duše a že telom i dušou je každý človek stvorený na Boží obraz,”uviedla diecéza vo svojich zásadách, ktoré podpísala 30. augusta a zaviedla 1. septembra. “Naše telá, stvorené ako muž a žena, sú súčasťou zámerného Božieho’plánu pri stvorení, a preto sú naplnené zmyslom a účelom.”

“Ako správcovia týchto darov sme povolaní prijímať, milovať a starať sa o naše telá tak, ako boli stvorené,” dodala clevelandská diecéza. “Katolícke inštitúcie sú preto povolané konať a hovoriť spôsobom, ktorý je v súlade s touto Bohom zjavenou pravdou a potvrdzuje ju.”