pope-cop28-810x500.jpg

Pápež František povedie medzináboženské podujatie na boj proti zmene klímy na konferencii OSN COP28

111
Neutral

Pápež František počas svojej nadchádzajúcej cesty na konferenciu OSN o klimatických zmenách v Dubaji slávnostne otvorí pavilón viery, ktorý organizuje OSN a moslimskí lídri s cieľom spojiť zdroje svetových náboženstiev na podporu klimatickej politiky. 

Pápež František to oficiálne oznámil minulý týždeň a pred niekoľkými dňami to potvrdila Tlačová kancelária Svätej stolice, pápež sa zúčastní na konferencii OSN COP28 “o zmene klímy”, ktorá sa koná začiatkom decembra v Dubaji. František sa zapíše do histórie ako prvý pápež, ktorý sa pripojí k medzinárodným elitám a zástupcom mimovládnych organizácií na podujatí COP, pričom v Dubaji sa zdrží od 1. do 3. decembra. 

ČÍTAJTE: Pápež František potvrdil, že sa zúčastní na konferencii OSN’COP28 ‘o zmene klímy’ v Dubaji

Konferencia má preskúmať pokrok dosiahnutý pri implementácii reštriktívnych požiadaviek protipotratovej Parížskej klimatickej dohody. Pápež František tento text pochválil a konferenciu COP28 označil za jednu z kľúčových pri implementácii “opatrení súvisiacich s klimatickými zmenami”na celom svete.

Ako sme informovali v predchádzajúcom článku LifeSiteNews,

Parížska dohoda okrem iného vyzýva krajiny, aby “podporovali … rodovú rovnosť, posilnenie postavenia žien a medzigeneračnú spravodlivosť”. Tieto frázy sú podľa zástancov života v dokumentoch OSN bežné ako eufemizmy pre podporu homosexuality a potratov.

Popri tom sa však pápež František pripojí k moslimským lídrom a predstaviteľom iných vierovyznaní v diskusii na vysokej úrovni o úlohe viery pri presadzovaní “argumentov o klimatických zmenách”. 

V nedeľu 3. decembra sa pápež dostane do centra pozornosti tým, že inauguruje “pavilón viery” na podujatí OSN. Podľa organizátorov COP28 je Pavilón viery “prvým svojho druhu,” a je to spôsob, akým OSN “demonštruje, že náboženské a duchovné komunity sú nevyhnutné v boji proti klimatickým zmenám a pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja (SDG) a cieľov Parížskej dohody.”

Ako uvádza OSN, pavilón je signálnym krokom, ktorý znamená väčšie prepojenie medzi náboženstvami a cieľmi OSN v oblasti klímy. Zatiaľ čo na predchádzajúcich klimatických podujatiach COP sa zúčastňovali rôzni náboženskí predstavitelia, pavilón je propagovaný ako výrazný krok vpred v týchto vzťahoch, ktorý stavia náboženstvá po boku vlád a mimovládnych organizácií v globalizovanom pohybe pri realizácii “klimatických programov”. 

Pavilón viery zorganizovali najmä Program OSN pre životné prostredie a Moslimská rada starších. Okrem toho však bol pavilón organizovaný spolu s konkrétnou spoluprácou Vatikánu, ako poznamenáva tlačová správa predsedu COP28 dr. Sultana Al Jabera po jeho súkromnom stretnutí s pápežom Františkom v polovici októbra. 

Ako sa uvádza v oficiálnych dokumentoch: 

Pavilón bude vyhradeným priestorom pre rôzne vierovyznania, tradície a perspektívy, ktoré sa spoja s cieľom dosiahnuť lepšiu budúcnosť pre planétu Zem a ľudstvo. Pavilón poskytne príležitosť spojiť sa s náboženskými predstaviteľmi a aktivistami, ktorí sa venujú ochrane životného prostredia a klimatickej spravodlivosti, a zároveň zapojiť nové publikum do inovatívnych riešení klimatickej krízy.

Podľa oficiálneho opisu, ktorý ponúka webová stránka OSN COP28, bude pavilón viery zameraný na tri hlavné body:

V ďalších podrobnostiach uvedených v tlačová správa, OSN uviedla, že náboženské organizácie zapojené do pavilónu viery budú vyzvané, aby využili svoj vplyv na svojich členov a presadzovali “body týkajúce sa zmeny klímy”. “Identifikovať prioritné témy rokovaní, pri ktorých môžu FBO [organizácie založené na viere] čo najefektívnejšie využiť svoje vedomosti a skúsenosti na ovplyvnenie výsledkov rokovaní a predložiť etické a duchovné argumenty v prospech klimatickej spravodlivosti.”

V rámci cieľa “podporovať porozumenie medzi viacerými vierovyznaniami” budú náboženskí predstavitelia organizovať “stretnutia na osobné zamyslenie alebo medzináboženskú modlitbu, ako aj workshopy zamerané na budovanie odolnosti, duchovnú starostlivosť, ekológiu založenú na viere a vyrovnávanie sa s klimatickým smútkom.”

Pápež František’ vedúcu úlohu na konferencii OSN o “klíme” ostro kritizoval bývalý vatikánsky diplomat arcibiskup Carlo Maria Viganò ako “pastoračný podvod.”

V uplynulých dňoch sa v Dubaji v rámci každoročného Globálneho summitu viery konali predbežné podujatia o úlohe náboženstiev a globalistickej “politike klimatických zmien”. Tohtoročná’iterácia Globálneho summitu viery bola zameraná na “konfluenciu svedomia” a vyvrcholila podpisom účastníkov “medzináboženského vyhlásenia”, v ktorom vyzývajú na “konkrétne kroky” na podujatí COP28. 

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin zúčastnil sa summitu ako pápežov’zástupca a vyzdvihol “etický a morálny rozmer” programu COP28.

Parolin poukázal na osobitné zameranie pápeža Františka’na otázky “klimatických zmien”, ktoré boli zhrnuté v jeho dvoch textoch: Laudato Si’ a Laudate Deum. 

Svätá stolica’sa však sústredila skôr na zmeny “životného štýlu” a “vzdelávania” orientované na klímu, povedal Parolin.

Osobná angažovanosť pápeža Františka’v agende “klimatických zmien” je dobre zdokumentovaná a stala sa jednou z ústredných tém jeho desaťročného vládnutia. Jeho pokračujúca podpora Parížskej dohody, ktorá je základom väčšiny súčasnej “agendy klimatických zmien”, prichádza napriek tomu, že dohoda”obsahuje zásadne pro-potratové princípy, ktoré sa spájajú s deklarovaným cieľom OSN vytvoriť všeobecné “právo” na potrat v súlade s cieľom č. 1. 5.6 cieľov udržateľného rozvoja organizácie’

Čítajme: Pápež František v posolstve Modlitba za stvorenie vyzýva na ‘ukončenie’éry fosílnych palív’

Pápež zašiel až tak ďaleko, že Vatikán sa v roku 2022 prihlásil k princípom dohody. Jeho predchádzajúci environmentálny text, Laudato Si’, viedol k zrodu globálneho hnutia, ktoré spája “aktivizmus v oblasti klimatických zmien” s pápežovými’slovami. Hnutie Laudato Si’ vydáva výzvy na odpútanie sa od fosílnych palív a snaží sa “premeniť encyklický list pápeža Františka Laudato Si’ na činy za klimatickú a ekologickú spravodlivosť.”

Pri vydaní pozvania pápežovi na podujatie COP28 Dr. Al Jaber uviedol, ako “bezpochyby váš zásah a propagácia činnosti inšpiruje milióny ľudí a pomôže nám zvýšiť ambície na COP28, ktoré naliehavo potrebujeme na nápravu kurzu.”