Screenshot-2023-12-05-at-5.03.55-PM-810x500.png

Pápež Schneider hovorí o svojej úlohe pri presviedčaní pápeža Benedikta XVI., aby sa vzdal prijímania na ruku

391
Kultúra života

 V novom videorozhovore, ktorý bude zverejnený po častiach od 8. decembra, biskup Atanasius Schneider z kazašskej Astany rozpráva, ako v roku 2008 presvedčil pápeža Benedikta XVI., aby prestal rozdávať sväté prijímanie do ruky.

V čoskoro zverejnenej sérii rozhovorov, ktorú si pozrel LifeSiteNews, Schneider na začiatku rozpráva o tom, aký bol prekvapený, keď sa dozvedel, že bol vybraný za biskupa, a ako sa toto prekvapenie ešte zvýšilo, keď sa dozvedel, že jeho vymenovanie za biskupa bolo osobným rozhodnutím Benedikta XVI.

“Musíte vedieť, že vaše vymenovanie bolo osobným rozhodnutím pápeža Benedikta,” povedal vtedajší vatikánsky nuncius vtedy údajne bez slov Schneiderovi.

Tieto slová Schneidera utvrdili v tom, že jeho nominácia na biskupský stolec bola “Božou vôľou,” a dodal, že vtedajšieho kardinála Josepha Ratzingera poznal ešte pred jeho zvolením za pápeža.

Schneider sprostredkoval, že krátko pred svojou biskupskou vysviackou v roku 2005, počas Synoda biskupov o Eucharistii, na ktorú Benedikt pozval Schneidera, kazašský prelát nemeckého pôvodu sa s pápežom rozprával súkromne.

Schneider povedal, že počas tohto stretnutia požiadal pápeža, aby nerozdával prijímanie na ruku, čo ma “naplnilo veľkým znepokojením.” Benedikt podľa Schneidera odpovedal, že “to je pravda,” a že “to už povedali viacerí biskupi.”

Schneider povedal, že práve na druhý deň dal pápežovi brožúrku, ktorú sám napísal na túto tému, a pripojil k nej poznámku, ktorá znela: “Svätý Otče, prosím vás v mene Ježiša Krista, aby ste ako pápež už nerozdávali sväté prijímanie do ruky.”

Vtedy Benedikt podľa Schneidera ešte rozdával prijímanie do ruky.

Benedikt údajne o niekoľko týždňov neskôr Schneiderovi odpovedal listom, v ktorom uviedol, že jeho “text je presvedčivý,” “ale,” údajne dodal, “ako viete, v Cirkvi existujú silné skupiny, ktoré sú proti tomuto zámeru.”

Benedikt vtedy údajne svoje vyhlásenie nechal tak a iba pridal svoje požehnanie, preto Schneider povedal, že bol šokovaný, keď Benedikt nakoniec naozaj prestal rozdávať prijímanie na ruku.

V roku 2008 navyše vyšla vo Vatikáne vo vlastnom vydavateľstve Dominus Est, ktorá bola proti prijímaniu na ruku, brožúrka Schneidera’v taliančine Libera Editrice Vaticana. V tom istom roku, na sviatok Božieho Tela, Schneider povedal, že “pápež začal robiť to, o čo som ho požiadal,” teda rozdávať sväté prijímanie len na jazyk, zatiaľ čo prijímajúci kľačí.

“Až do konca svojho pontifikátu už nepodával žiadne prijímanie do ruky,” uviedol Schneider v rozhovore a dodal, že táto zmena ho “veľmi potešila, veľmi prekvapila a potešila.”

Schneider rozprával, že krátko nato na generálnej audiencii povedal Benediktovi: “Nech vás Boh odmení za zázrak, ktorý sa stal na Božie Telo, Svätý Otec.’

Benedikt, hovorí Schneider, “okamžite pochopil, usmial sa” a odpovedal “Áno, toto je oveľa vhodnejšie, táto forma.”

Pri návšteve Ad Limina v Ríme v tom istom roku Schneider povedal, že sa mohol ešte raz osobne poďakovať Svätému Otcovi, ktorý ešte raz “potvrdil” jeho postoj k tejto veci a povedal, že “takto by to malo byť.”

Videorozhovor uskutočnila skupina mladých katolíkov Certamen, ktorá propaguje tradičnú katolícku vieru (tu je video o očistci) s pomocou videí.

V tom istom rozhovore Schneider rozprával aj o tom, ako získal od pápeža Františka priznanie, že deklarácia z Abú Zabí’s vyhlásenie, že “rozmanitosť náboženstiev” je “chcená Bohom”, sa vzťahuje len na “prípustnú Božiu vôľu”, čo znamená, že Boh si pozitívne neželá, aby existovali rôzne náboženstvá, ktoré si navzájom protirečia v otázke podstaty Boha a jeho prikázaní pre ľudí.

Toto tvrdenie týkajúce sa rôznorodosti náboženstiev je podľa biskupa Schneidera “neprijateľné” a “proti prvému prikázaniu,” preto sa podľa svojich slov cíti byť vyzvaný, aby predniesol prejav počas Ad Limina návštevy u Františka v Ríme a v prítomnosti svojich spolubratov biskupov, v ktorom Františka požiadal, aby “hlásal pravdu.”

V určitom okamihu, počas niekoľkých výmen názorov, Schneider údajne Františkovi povedal: “Žiadam vás, aby ste v mene Ježiša Krista celému svetu ohlasovali, že niet inej cesty spásy ako Ježiš Kristus. Ak to urobíte, bude to jedna z vašich najväčších útech vo chvíli vášho súdu pred Božou súdnou stolicou.”

Na Schneiderovu’ľútosť však, hoci Františka nakoniec prinútil, aby sa aspoň verejne vyjadril k otázke “prípustnej Božej vôle”, František sa mal potom na generálnej audiencii vrátiť k predchádzajúcemu postoju, keď podľa Schneidera povedal, že je “dobré, že existujú rôzne náboženstvá”. Toto vyhlásenie bolo následne zaslané všetkým teologickým fakultám na svete.

Schneider uviedol, že ho mrzí Františkova’ “nejednoznačnosť,” ako aj jeho protichodné výroky, a dodal, že ich vníma v kontexte “modernizmu, relativizmu,” podľa ktorého môžu “rôzne výroky s protichodným obsahom stáť rovnocenne vedľa seba.”

V ďalšej časti rozhovoru sa kazašský prelát opäť vyjadril, aby odsúdil potláčanie tradičnej latinskej omše, pričom povedal, že “pápež nedostal od Ježiša Krista moc znižovať Tradíciu.”Preto “Traditiones Custodes je veľmi veľmi smutný dokument, treba povedať,” pokračoval a tvrdil, že František “zneužil svoju moc” v tejto veci.

Dúfame, že “tento dokument bude mať krátku životnosť,” uzavrel Schneider.