Father-Ripperger-810x500.png

Otec Ripperger: Duchovný boj" našej doby je pre nás príležitosťou stať sa svätými

89
Kultúra života

Otec Chad Ripperger povedal, že sme zapojení do “duchovného boja”, ktorý predstavuje jedinečnú príležitosť stať sa svätými.

Známy exorcista predniesol hodinovú prednášku v ikonickej newyorskej katedrále sv. Patrika’s Cathedral o úrovni duchovného boja.

Podľa štatistík zaznamenaných katolíckymi exorcistami Ripperger povedal, že počet posadnutí démonmi zostáva v posledných desaťročiach rovnaký: približne 0,5 % celkovej populácie. Výrazne však vzrástli iné formy démonického vplyvu.

“Miera … diabolských posadnutí drasticky stúpa,” povedal.

Exorcista vysvetlil, že nárast démonických posadnutí a útlaku je “spôsobený tým, že ľudia robia veľa zlých vecí” a tým, že členovia Cirkvi sú menej svätí.

“Každý smrteľný hriech je otvorenými dverami pre posadnutosť,” varoval.

Ripperger povedal, že priemerný čas potrebný na oslobodenie niekoho, kto je úplne posadnutý, sa v posledných desaťročiach dramaticky predĺžil.

“Pred rokom 1963 bol priemerný čas na oslobodenie niekoho z úplnej posadnutosti jeden až dva dni. Možno týždeň vonku,” povedal.

“Po roku 1963 to, čo predtým trvalo jeden až dva dni, trvalo osem mesiacov až dva roky na oslobodenie priemerného človeka. Teraz je to v priemere štyri roky, kým niekoho oslobodíme.

“Sú na to dva dôvody. Jedným je, že svet je oveľa zlejší a démoni sú oveľa silnejší. Druhou zložkou je [spôsob] fungovania exorcizmu, ktorý sa nazýva ex opere operantis Ecclesiae.”

“Čo to znamená? Znamená to, že to, akí svätí sú ľudia v Katolíckej cirkvi, určuje, aké účinné sú moje modlitby, keď prídem na zasadnutie. To nám hovorí, že s členmi Cirkvi je’zásadný problém. Nie sú’takí svätí, ako boli ich kolegovia v minulosti,” uviedol.

Od pádu sme zapojení do‘duchovného boja’

Teológ vysvetlil, že Boh dovoľuje démonom ovplyvňovať naše životy, pretože nás chce vyzvať k väčšej svätosti.

“… Jedným z hlavných dôvodov, prečo Boh pripúšťa démonov do nášho života, je to, aby nás posvätil, pretože keď s nimi bojujeme a stávame sa pre nich nástrojom spravodlivosti … je to v Božích očiach záslužné a vlastne to zvyšuje naše miesto v nebi. Svätý Pavol to povedal: ‘Bojuj s prastarým hadom a získaj veniec slávy.’”

“Pretože do neba si berieš so sebou dve veci: stav milosti, teda koľko milosti máš v duši, a svoju cnosť. To’je všetko, čo si berieš.”

“Je to’boj. Je to’boj,” zdôraznil Ripperger. “Vieme, že Boh miluje dobrý boj; vieme, že ho miluje.”

“Čiastočne to vieme preto, že … keď Adam a Eva jedli ovocie v záhrade, vystúpili … zo štruktúry Božej autority a vstúpili pod štruktúru moci satana.”

“Od toho momentu bol každý z nás povolaný do tohto duchovného boja,” uviedol exorcista.

‘Nikoho neoslobodzujem. Kristus oslobodzuje každého’

Ripperger zdôraznil, že je to Ježiš Kristus, kto oslobodzuje ľudí od posadnutia démonmi, a nie exorcista, ktorý je len Božím’nástrojom.

“Ja nikoho neoslobodzujem. Kristus oslobodzuje každého,” povedal.

“… Raz sa ma ľudia pýtali, koľko ľudí som oslobodil. Povedal som: ‘Žiadneho. Bol som v prostredí, kde Kristus oslobodil veľa ľudí.’”

Exorcista vysvetlil, že najlepším spôsobom boja proti démonom “je viesť autentický katolícky život; zostať mimo hriechu; vyhýbať sa pokušeniam; vyhýbať sa osobám, miestam a veciam, ktoré by mohli spôsobiť náš pád; pravidelne prijímať sviatosti; pravidelne sa modliť.”

“Čiastočne je modlitba taká účinná preto, lebo využíva predstavivosť. Ak teda’zaplavujete svoju predstavivosť posvätnými vecami a démoni ju tam sužujú,’odposluchnú, pretože sa nechcú zaoberať tým, že sa im tieto veci neustále tlačia do hlavy, kým sa vás snažia pokúšať, takže’od vás utečú.”

Prečo je Panna Mária taká jedinečne svätá

Ripperger povedal, že najzaujímavejšie na exorcizme nie sú predprirodzené veci, ktoré môžu robiť démoni, ale poznatky, ktoré niekedy prezradia o Bohu alebo svätých. Spomenul prípad, keď Belzebub exorcistovi odhalil, prečo je Božia Matka taká jedinečne svätá.

“Zaujímavé je, čo ich Boh núti zjavovať o svätých alebo Panne Márii,” povedal.

“Belzebub raz prezradil, že Panna Mária sa od každého iného stvorenia líši tým, že obetovala celý svoj život a ani raz nepočítala osobnú cenu. To znamená, že ona’nie je ako ktorýkoľvek anjel, pretože anjeli majú len jednu možnosť obetovať sa.”

“Robila to znova a znova …. To, že [Belzebub povedal], že to bola večnosť, [ma] dostalo. A potom nikdy nepočítala s osobnou cenou. V’tejto miestnosti nie je nikto z nás, kto by nepočítal osobné náklady. Preto je iná. To je zaujímavé. To’je krásne,” uzavrel.

Satanisti a čarodejnice na vysokej úrovni pôsobia v tieni

Otec Ripperger ďalej vysvetlil, že satanisti a čarodejnice, ktorí pôsobia verejne, sú zvyčajne len “ľudia na nižšej úrovni” v satanistických sektách a že vyššie postavené osoby pôsobia v tieni a nikdy neodhalia, kto sú.

“Satanisti a čarodejnice, ktorí pôsobia verejne, sú vždy prinajlepšom ľudia strednej úrovne. Zvyčajne sú to’ľudia na nízkej úrovni, ktorí sa zaoberajú okultizmom,” povedal.

“Ľudia na vysokej úrovni v okultizme, to sú ľudia, kde sa čarodejníctvo v ich rodinách vyskytuje 300 až 400 rokov. Ich vedomosti o tom, ako tieto veci fungujú, sú takmer na rovnakej úrovni ako moje. Presne vedia, ako tieto veci fungujú. Presne vedia, aké rituály prinesú konkrétne účinky, a robia to, a nikdy sa nedozviete, kto to je.”

“Môže to byť človek, ktorý sedí vedľa vás v lavici … Môže to byť policajt, [alebo] sudca. Môže to byť človek, ktorý’je vaším pekárom. Môžu to byť úplne normálni ľudia, ktorí sa vám zdajú naozaj milí a láskaví.”

“Títo ľudia … sú zapojení do okultizmu na vyššej úrovni. Je to’kult, je to’skryté a je to’skryté, pretože keď sa to raz odhalí, tak to zničí účinnosť toho, čo robia. A tak to vždy držia v tajnosti.”

Ripperger povedal, že “satanizmus je ako mafia.”

“Krv dnu a krv von. Idete tam, robíte tieto veci. Spravidla sa odtiaľ živý nedostaneš.”

“… Dôvod, prečo si satanisti nechávajú svoje veci ako [súkromnú] sektu, je ten, že robia veci, ktoré sú doslova hrdelným zločinom. A sú’takí zlí a skazení, že vedia, že ľudia to nebudú’tolerovať, keď sa na to príde’takže to musia držať úplne v sekte. Jednoducho sa o tom nedozviete.”

Stať sa svätými v týchto temných časoch

Ripperger zakončil svoju prednášku povzbudivým posolstvom, v ktorom vysvetlil, že temnota našej doby predstavuje jedinečnú príležitosť pre tých, ktorí zostanú verní Bohu, aby sa stali svätými.

“Vieme tiež, že aj v Cirkvi, keď sa práve zdá, že je v režime krachu, nezáleží na tom, ako zle sa veci majú; Kristus povedal, že brány pekelné ju nepremôžu. Chvíľu to’bude zlé, ale [peklo] nezvíťazí.”

“Ak démoni získali prevahu a ak sú veci také zlé, aké sú, z Písma vieme, že tam, kde sa rozmáha hriech, o to viac sa rozmáha milosť,” pokračoval. “To znamená pre tých, ktorí sú verní milosti, tá vernosť milosti, že keď vám Boh dáva milosť ísť do kostola, dáva vám milosť ísť sa modliť.”

“Ak ste“tomu úplne verní, znamená to, že pretože toľko ľudí nie je“štedrý, Boh je stále štedrý a chce tieto veci rozdávať. A tak to znamená, že toto je bezprecedentný čas na rast svätosti.”

“Toto je čas, pretože veci sú také zlé, že ak zostaneme verní milosti, ktorú nám Boh dáva, dosiahneme výšku dokonalosti, o ktorej … svätí hovorili, že by si priali mať možnosť [ju dosiahnuť].”

“Videli, čo prichádza,” uviedol Ripperger. “Videli, čím”prechádzame. A povedali, že by si želali žiť v [našich] časoch, pretože stupeň svätosti a milosti, ktoré sú dostupné spôsobom, ktorý [im] v ich časoch jednoducho nebol dostupný."”

“Faktom je, že ak ste’verní a ste úplne verní milosti, vaše šance stať sa svätým sú. Sú’reálne. A Boh chce, aby ste to robili. Takže v tomto ohľade nesklamte. Nebuď’neverný milosti."”

Ripperger vyhlásil, že duchovné boje, ktoré bojujeme v tomto živote, budú na našu slávu v nebi na večnosť.

“Porazíš démonov, získaš korunu slávy. Pretože keď prídeš do neba, ak’si porazil démonov vo svojom živote, pretože každá rodina ich má, pravda, a každý človek je nimi sužovaný. Ale ak ich porazíš, v nebi, keď ťa ľudia uvidia, povedia: ‘Ty’si ten, kto porazil toho a toho, a ty si [musel] bojovať s týmto,’a bude to na tvoju slávu.”

“Toto je čas, v ktorom je to možné viac než v ktoromkoľvek inom čase,” povedal. “Je to čas, v ktorom vaše miesto v nebi, môžete získať vyššie miesto v nebi, než v mnohých ohľadoch v časoch v minulosti nebolo možné dosiahnuť. Preto nezlyhávajte v tejto príležitosti, ktorú vám dal Boh.”