strickland-schneider-810x500.jpg

Pripravovaná kniha "Musíme poslúchať Boha", ktorú napísali biskupi Strickland, Schneider a arcibiskup Aguer

27
Kultúra života
  • Kniha "Musíme poslúchať Boha" vydávaná Inštitútom Sophia
  • Obsahuje teologické princípy, historické príklady a praktické rady
  • Zaoberá sa otázkami vernosti, poslušnosti a boja proti krízam
  • Arcibiskup Aguer dúfa, že kniha posilní vieru v časoch zmätku

Nakladateľstvo Inštitútu Sophia oznámilo, že vydá pripravovanú knihu Musíme poslúchať Boha: Spoluautormi knihy sú arcibiskup Héctor Aguer, biskup Joseph Strickland a biskup Athanasius Schneider. Kniha ponúkne teologické princípy, historické príklady a praktické rady o vernosti a skutočnej poslušnosti počas politických a cirkevných kríz.

Podľa Katolíckeho vydavateľstva je cieľom knihy odpovedať na otázky ako: “Čo majú rodiny robiť tvárou v tvár strachu a represívnym vládnym opatreniam? Čo majú robiť klerici, keď ich môže zrušiť aj sám pápež za to, že zostávajú verní nemennému Kristovmu učeniu? Čo má robiť každý katolík, keď sa jeho ochota pracovať koherentne stretáva s opovrhnutím alebo dokonca s kanonickým trestom?”

“Je čas, aby sa katolíci na celom svete dozvedeli odpovede na tieto otázky, ktoré boli zodpovedané v minulosti a nikdy neboli dôležitejšie ako dnes… [Kniha] spája neobyčajné príbehy práce s konkrétnymi zásadami konania a snaží sa ponúknuť obnovenú víziu, väčšie dôvody na nádej a praktické rady na budovanie verného, nebojácneho a angažovaného života,” uviedlo vydavateľstvo Sophia Institute Press.

Čítajte: Biskup Strickland vyzýva katolíkov, aby sa postavili proti ‘rúhaniu’ a korupcii zo strany cirkevnej hierarchie

Podľa správy sa v úvode knihy’uvádza, čím sa bude zaoberať: V tejto kapitole sa hovorí o: 1) cnosti poslušnosti, 2) sférach vernosti a 3) náprave svojho’svedomia. Medzi historické príklady sú zaradené napr: Petra a Pavla, 2) “nepríjemní” biskupi – svätý Atanáz, svätý Tomáš Becket, svätý Ján Fisher, blahoslavený Jean Marie du Lau, 3) historická cesta storočiami až po kristerskú vojnu, ktorá sa odohrala v Mexiku v 20. storočí, a 4) svedectvo až do smrti ruských veriacich v tom istom storočí. Kniha sa zaoberá aj otázkami súvisiacimi s prenasledovaním zo strany vlády, škandálom sexuálneho zneužívania niektorými duchovnými, doktrinálnymi omylmi a hierarchiou a tradičnou latinskou omšou.

Privítajúc túto novú edičnú iniciatívu z Buenos Aires, arcibiskup Héctor Aguer vyjadril nádej, že “prispeje k nášmu upevneniu vo viere v týchto časoch veľkého cirkevného zmätku. Svätý Pavol nás dnes tiež vyzýva, aby sme ‘prestali byť deťmi, zmietanými vlnami a unášanými vetrom každého učenia, vydaní napospas ľudskej zlobe a ich ľstivosti v učení o bludoch. Naopak, žijúc v pravde a láske, rásť v úplnom spojení s Kristom. On je Hlava a od neho celé telo dostáva jednotu a súdržnosť'” (Ef 4,14-16).

+ Héctor Aguer
Emeritný arcibiskup La Platy

Buenos Aires, streda 3. júla 2024
Sviatok svätého apoštola Tomáša