Študentka poradenstva vylúčená, lebo neschvaľuje HOMOSEXUÁLNE VZŤAHY

3,948
Kultúra smrti

USA, DETROIT, Michigan, júl, 2010 (LifeSiteNews.com) – Študentku Juley Wardovú výlúčili z poradenského programu preto, že na základe výhrady vo svedomí odmietla radiť homosexuálnemu klientovi ohľadom jeho vzťahov. Študentka zastupovaná organizáciou ADF podala na univerzitu žalobu.

Východomichiganská Univerzita EMU vylúčila Wardovú z absolventského poradenského programu za tvrdenie, že homosexuálne správanie sa nie je morálne prijateľné. Počas poradenských sedení Wardová nechcela zmeniť svoje náboženské presvedčenie o homosexuálnom správaní sa. Taktiež sa odmietla vyjadriť v rozpore so svojou vierou, aj napriek tomu, že riskovala, že nedostane titul.

„Kresťanskí študenti by nemali byť vylúčení za zachovávanie svojej viery a pridržiavanie sa svojho presvedčenia," povedal pred americkým okresným súdom pre východný obvod Michiganu David French, najvyšší právny zástupca Fondu Aliancie Obrany (ADF).

„Na dosiahnutie svojho rozhodnutia musel súd urobiť niečo, čo federálny súd ešte nikdy neurobil: schváliť extrémne všeobecné a nejasné predpisy univerzitného vyjadrovania sa."

EMU začala disciplinárne konanie proti Wardovej krátko potom, čo sa zapísala do kurzu praktického poradenstva. Dostala na starosť klienta, ktorý potreboval poradiť v otázkach jeho homosexuálneho vzťahu. Wardová si bola vedomá toho, že nemôže klientovi schváliť  homosexuálny vzťah bez toho, aby porušila svoje náboženské presvedčenie. Vzhľadom k možnému problému vo svedomí sa teda obrátila na svoju nadriadenú.

Tá jej poradila, aby postúpila klienta inému poradcovi. EMU potom informovala Wardovú, že môže zostať v poradenskom programe len pod podmienkou, že bude súhlasiť s podrobením sa sanačnému programu.

Účelom programu bolo pomôcť jej „spoznať, aké robí chyby“ a zmeniť jej presvedčenie vo vzťahu k poradenstvu o homosexuálnych vzťahoch.

Na ďalšom oficiálnom posudkovom stretnutí právnici tvrdili, že fakulta EMU pošpinila Wardovej kresťanské pohľady a položila niekoľko nevhodných a dotieravých otázkok ohľadne jej náboženského presvedčenia. Fakultný výbor ju potom vylúčil z poradenského programu. Wardová sa odvolala, ale dekan Pedagogickej fakulty EMU odvolanie zamietol.

Julea len nasledovala radu svojho dohliadajúceho profesora tým, že odkázala klienta na poradcu, ktorý nemal v tejto záležitosti výhradu vo svedomí," povedal French.

„Bola by rada poradila klientovi sama, ak by bola téma zameraná na inú oblasť. Veríme, že súd pochopí ústavné otázky spojené s týmto prípadom. "

 V rámci žaloby ADF - Wardová versus Wilbanks - boli napadnuté aj predpisy EMU umožňujúce univerzitný postih. Jedno pravidlo zakazujúce „diskrimináciu na základe ... sexuálnej orientácie" zároveň dodáva, že právni poradcovia nemôžu „prehliadnuť", čo univerzita definuje ako diskrimináciu. Ďalšia problematická zásada uvádza, že poradenské oddelenie EMU môže potrestať študenta, ktorý je „neschopný tolerovať odlišné názory."

ADF v súčasnosti rieši podobný prípad týkajúci sa študentky poradenstva na  Augusta State University v Georgii. Študentka Jennifer Keetonová žalovala univerzitu po tom, čo bola nútená podstúpiť komplexný „tréning rozmanitosti citlivosti". Tiež jej pod hrozbou vyhodenia z poradenského programu zakázali vyjadrovať svoje náboženské presvedčenie.