Desítky zástupců prorodinných hnutí odsuzují účast velvyslanectví USA na českém průvodu Gay Pride

1,459
Kultúra života

Desítky zástupců hnutí bránících rodinu podepsaly petici odsuzující účast velvyslanectví USA na letošním průvodu „gay pride“ v České republice, který se bude konat tento měsíc v Praze.

 
Signatáři „důrazně protestují proti účasti velvyslanectví Spojených států v České republice na takzvaném průvodu gay pride, který se uskuteční 18. srpna,“ a konstatují, že „na základě instrukcí prezidenta Spojených států Washington agresivně a v mezinárodním měřítku podporuje program hnutí homosexuálů včetně ,manželství´párů stejného pohlaví a stigmatizuje a vytlačuje na okraj společnosti každého, kdo s tímto programem nesouhlasí.“
 
V petici se uvádí, že, americký lid převážně odmítá to, „jak Obamova vláda hájí ,manželství osob stejného pohlaví´, které nemá žádnou oporu v mezinárodním právu.
 
„Organizace spojených národů nikdy nepotvrdila ,manželství´ homosexuálů nebo právo na něj,“ poznamenávají signatáři s tím, že Všeobecné deklarace lidských práv OSN povoluje manželství pouze mezi „mužem a ženou, jakmile dosáhnou plnoletosti“ a že tentýž dokument dále „definuje rodinu jako „přirozenou a základní jednotku společnosti“, která má „právo na ochranu ze strany společnosti a státu“.
 
Petici, která byla sepsána českými prorodinnými aktivisty a je rozesílána Světovým kongresem rodin (World Congress of Families), podepsali zástupci Alliance Defense Fund, Human Life International, Population Research Institute, Ruské pravoslavné církve, Catolic League for Religious and Civil Rights, Tradition Family and Property, Latin American Alliance for the Family, Traditional Values Coalition, španělské organizace Hazte Oir, mexické Red Familia, Liberty Counsel, britské Christian Concern a mnoho dalších.
 
Protest navazuje na podobné prohlášení vydané proti účasti velvyslance USA v Lotyšsku na „Baltic Gay Pride Parade“ v červnu letošního roku.
 
Americké ministerstvo zahraničí pod vedením Hillary Clintonové a Obamova vláda způsobily v posledních letech řadu kontroverzí tím, že prostřednictvím svého diplomatického tlaku a prestiže podporují program homosexuálních hnutí v zahraničí.
 
Právní výbor Senátu v prosinci loňského roku zablokoval jmenování Marie Carmen Aponte velvyslankyní v Salvadoru kvůli otevřenému dopisu, který zaslala místním novinám. V něm odsoudila „homofobii“ a prohlásila, že ti, kdo nesouhlasí s přijetím zvláštních práv pro homosexuály, jsou motivováni „nenávistí“ a „předsudky“ a citovala aforismus Hillary Clintonové, že „práva homosexuálů jsou lidskými právy“.
 
Pořadatelé protestních akcí na podporu tradičního modelu rodiny jsou tak podpořeni významnou měrou ze zahraničí, kde se průvody homosexuální pýchy konají zpravidla již celá léta a kde je jejich vliv znatelný. Jedni z pořadatelů protestního průvodu, zástupci Akce DOST, napsali několik protestní nót velvyslancům zemí USA, Izrael, Holandsko, ale i na adresu pražského primátora dr. Svobody, který opět poskytl průvodu homosexuálně aktivních občanů svou osobní záštitu. Uvádíme text protestního dopisu velvyslanci USA:
 
"Vaše Excelence,
 
nechápeme důvody zvýšeného zájmu, který Váš úřad věnuje problematice sexuálního chování našich občanů. Česká republika je suverénním státem, který svým občanům garantuje práva i občanské svobody v rozsahu odpovídajícím západní právní kultuře. Oficiální podporu festivalu Prague Pride 2012 ze strany Vašeho zastupitelského úřadu proto nelze hodnotit jinak než jako nestandardní ovlivňování českého veřejného života, pro něž neexistuje žádný legitimní důvod.
 
Festival Prague Pride není politicky a hodnotově neutrální aktivitou, ale jednou z tváří vyhraněného až extrémního ideologického proudu, občanské svobody a skutečná lidská práva ohrožujícího. I z toho důvodu se domníváme, že není vhodné, aby se Vaše velvyslanectví aktivně podílelo na jeho šíření mezi občany České republiky.
 
Dobrému jménu státu, který u nás zastupujete, také nijak neslouží, když účastníci takových akcí, jakými jsou sledování pornografického kanálu Man X, travesti show se sexy průvodcem, gay rychloseznamka, či mega pánský striptýz, mají k tomuto trávení volného času Vaší veřejně udělenou podporu.
 
Jako zastánci tradičních hodnot vycházejících z duchovních kořenů naší civilizace jsme Vaším postojem hluboce zklamáni. Jsme toho názoru, že nereprezentujete většinový názor občanů USA, o čemž svědčí i prohlášení velkého počtu představitelů amerického veřejného života, jež Vám spolu s naší protestní nótou předáváme."