Křesťanům hrozí úplné vyhnání ze zemí prvotních církví

3,610
Kultúra smrti

Pokud se situace křesťanů na Blízkém východě od základu nezlepší, hrozí jim úplné vyhlazení. Může dojít k vyhnání z regionů, ve kterých byla Církev přítomna od svých počátků. Toto naléhavé varování spojené s výzvou k solidaritě s pronásledovanými bratry a sestrami ve víře v zemích, jako je Irák, Egypt, Pákistán či Libanon, zaznělo na konci října na tiskové konferenci ve Vídni. Konference v hlavním městě Rakouska proběhla v souvislosti s ukončením mimořádné synody o Blízkém východě v Římě.

Vídeňský pomocný biskup Franz Scharl, syrsko-pravoslavný biskup Emmanuel Aydin, ředitel KOO Heinz Hödl a mluvčí Pro Oriente paní Pia de Simony se shodli na tom, že východní církve potřebují více spolupráce a upřímných partnerů pro dialog s islámem.

Zástupce CSI Elmar Kuhn podložil rychle rostoucí exodus východních křesťanů statistikou: na Blízkém východě poklesl podíl křesťanů v celkovém počtu obyvatel v minulém století z 20 procent na 2 procenta, v Libanonu ze 60 procent na třetinu, v Turecku z pětiny na méně než 1 procento. Na synodě zaznělo, že za 50 let by zejména v muslimských zemích nemuseli být už žádní křesťané.

De Simony poukázala na to, že ze 100 lidí ve světě pronásledovaných pro víru je 75 křesťanů. A v 50 státech - většinou islámských – probíhá úplná "válka" proti kresťanským menšinám.

DISKUSIA k článku