PÁPEŽ VARUJE kňazov na celom svete PRED KACÍRSTVOM

7,044
Kultúra života

VATIKÁN, jún 2010 (LifeSiteNews.com) – Pápež Benedikt XVI. vyhlásil: „Hriech, vplyv satanizmu a tolerancia k herézam sú koreňmi škandálov sexuálneho zneužívania kňazmi. Keďže kňastvo je Bohom založená inštitúcia, v ktorej sa sviatostne ’sprítomnil pre všetkých ľudí‛, diabol má záujem zničiť kňazstvo.“

Pápež prehovoril  k 15-tim tisícom kňazov na záverečnej svätej omši vatikánskeho Roku kňazov v Bazilike svätého Petra v Ríme. Vyhlásil, že „cirkev musí tiež používať pastiersku palicu – chráni vieru pred tými, ktorí sa ju snažia zmanipulovať, pred prúdmi, ktoré vedú scestne."

„Práve dnes môžeme vidieť, že tolerovanie hanebného správania kňazov nemá nič spoločné s láskou. A láskou nie je ani súhlas so šírením kacírstva, ani prekrúcanie a štiepenie viery. Viera nie je niečím, čo sme sami vynašli.

„Kňazstvo sa nepriateľovi nepáči a bol by najradšej, keby úplne zmizlo. Tak by bol Boh nakoniec vyhnaný zo sveta, a to sa aj deje. V tomto roku radosti zo sviatosti kňazstva vyplávali na povrch ich hriechy - najmä zneužívanie maličkých. Kňazstvo, ktorého úlohou sú Božie záujmy o naše dobro, sa vtedy obrátilo v pravý opak."

S očividným smútkom pápež opäť vyjadruje ospravedlnenie obetiam sexuálneho zneužívania: „Aj my vytrvalo prosíme o odpustenie Boha i tých, ktorých sa to priamo dotýka." Sľúbil tiež, že cirkev urobí maximum pre to, aby sa zneužitie už neopakovalo. Bude sa snažiť o väčšiu kontrolu a o dôslednejšie formovanie kandidátov kňazstva.

Štatistiky týkajúce sa škandálov zneužívania uvádzajú, že tieto prípady sú prevažne homosexuálneho charakteru a došlo k nim medzi rokmi 1960 a 1980. Myšlienkový trend vtedy zo seminára nevylučoval kandidátov s homosexuálnymi sklonmi. Benedikt XVI, už ako kardinál Ratzinger, bol oboznámený s dokumentom vydaným Kongregáciou pre náuku viery z roku 2005. Tento úrad mal prehľad o škandáloch zneužitia po celom svete. Podľa neho by ľudia s týmto sklonom nemali byť prijatí do seminára.

Benedikt tiež citlivo poukázal na snahu extrémistického ľavého krídla cirkvi otvoriť kňazstvo ženám a ženatým mužom. V úvode svojej omše pápež pomedzi riadky stanovil charakter kňazstva. Uviedol,  že nezáleží na funkčnosti, ale na sviatostnej skutočnosti odvodenej od samotného Krista.

Kňaz nie je len držiteľom úradu ako tí, ktorých spoločnosť potrebuje na vykonávanie určitých úloh."

 

Videoklip z Ríma

http://www.youtube.com/watch?v=wJ_588cHu50

 

Hilary White