Pápež zvolil nových KARDINÁLOV. Akí sú?

1,371
Kultúra života

V Pápež Benedikt XVI. vymenoval nových kardinálov. Je medzi nimi aj bývalý arcibiskup Raymond Louis Burke, hrdina za pre-life hnutie. Aj ostatní biskupi sú horlivými zástancami života a rodiny.

 Tu sú niektorí novovymenovaní kardináli spolu so svojimi vyhláseniami:

 Arcibiskup Angelo Amato, SDB, prefekt Kongregácie pre svätorečenie

Potrat a eutanázia sú "terorizmus s ľudskou tvárou," povedal arcibiskup Angelo Amato, sekretár Kongregácie pre náuku viery. Výrok adresoval kaplánom 23. apríla 2007.

 Arcibiskup Amato vyhlásil že potratové kliniky sú ako "bitúnok ľudských bytostí."

 Parlamenty „takzvaných civilizovaných národov, v ktorých platia zákony v rozpore s podstatou ľudskej bytosti, a v ktorých sa schvaľuje manželstvo medzi ľuďmi rovnakého pohlavia ... " označil sa zlé.

 

 

 

 

Arcibiskup Robert Sarah, predseda Pápežskej rady "Cor unum"

Rodové teórie a materialistická filozofia, ktorá nepovažuje ľudskú sexualitu za podstatu ľudskej osoby, ale za „sociálny konštrukt", ktorý je založený na „výbere", je smrtiacou ideológiou a je v rozpore s africkou kultúru. Takto varoval biskupov na afrických synodách v októbri 2009 arcibiskup Sarah.

 „Afrika sa musí chrániť pred kontamináciou intelektuálneho cynizmu zo západu. Je našou pastoračnou povinnosťou informovať svedomia Afričanov o hrozbách tejto smrtiacej ideológie."

 Biskup varoval, že ideológia "tlačí na zákonodarcov, aby prijali zákony priaznivé pre univerzálny prístup ku.... antikoncepcii a potratom ..., rovnako ako k homosexualite. A jednotne to zakrývajú pod pojem „reprodukčné zdravie"."

 

 

 

Arcibiskup Raymond Leo Burke, prefekt Apoštolskej signatúry

Arcibiskupove  pozoruhodné postoje k životu a rodine sú príliš početné pre citovanie. Zo všetkých prelátov v katolíckej cirkvi má arcibiskup Burke najväčšie srdce pre aktivistov za život a rodiny po celom svete.

 Azda najviac dosvedčuje jeho vlastná ochota. Ako príklad možno uviesť situáciu, keď odoprel podať sväté prijímanie katolíckym politikom zastávajúcim potraty. Ďalším dôkazom je to, že trval na tom,  aby na základe kánonického práva nasledovali jeho príklad aj všetci ostatní biskupi.

 V neposlednom rada arcibiskup Burke obraňuje aktivistov za život a rodiny aj pred útokmi z vnútra katolíckej cirkvi, čím umožnil mnohým pokračovať vo svojej nevďačnej práci pre drvenie opozície.

 Arcibiskup Mauro Piacenza, prefekt Kongregácie pre klérus

 V septembri 2008 bol arcibiskup Piacenza jedným z prvých biskupov, ktorí podporili dokument „Cirkev naladená pre misiu“. Publikácia volá po návrate k „pôvodnej katolíckej identite" a zverejnil ju anglický biskup Patrick O'Donohue. Zatiaľ čo dokument vyvolal aj medzi duchovenstvom vo Veľkej Británii búrlivé diskusie, Piacenza ho nazval „účinným a praktickým nástrojom na podporu presadzovania tzv. Novej Evanjelizácie."

 Arcibiskup Velasio De Paolis, CS, predseda prefektúry pre ekonomické záležitosti Svätej stolice

 V júni 2008 arcibiskup De Paolis vystupoval ako hovorca Vatikánu za presadenie zákazu natáčania Brownovho filmu Anjeli a démoni v rímskych kostoloch. Ako informoval americky denník The Times, podľa De Paolisa spisovateľ Brown „obrátil evanjelium hore nohami, aby nainfikoval vieru jedom".

 „Bolo by neprijateľné premeniť kostoly na filmovej scény, len aby sa v mene obchodu sfilmovali jeho rúhačské romány," povedal. Dodal, že Brownova práca „zraňuje spoločné náboženské cítenie."

 Biskup Elio Sgreccia, bývalý predseda Pápežskej akadémie pre život

 Ako hlava Vatikánskej akadémie pre život robil biskup Sgreccia mnoho prolife aktivít. Apeloval na zachránenie života Terriho Schiavo. V roku 2007 varoval, že nezodpovedným využívaním biotechnológií a masovým prijatím kultúry smrti svet „pochoduje k vlastnej genocíde ľudskej rasy".

 Pod jeho vedením Pápežská akadémie pre život vypracovala dokument kritizujúci farmaceutické a očkovacie vakcíny, ktoré sú vyrábané z buniek potratených plodov.

 Biskup Sgreccia tiež naliehal, aby katolícki lekári nepredpisovali ženám abortívne tabletky „deň po“, a to dokonca ani v prípadoch znásilnenia. „Tabletka už nedokáže zabrániť znásilneniu, ale vie eliminovať embryo. A to by bol len druhý negatívny zásah pre ženu (prvým je znásilnenie samotné)."

 John-Henry Westen