PÁPEŽOVA NÁVŠTEVA BRITÁNIE sa blíži, nepriateľské nálady sa stupňujú

1,441
Kultúra smrti

TALIANSKO, Rím, 29. augusta 2010 (Zenit.org) – Pápež navštívi Britániu po 28-mich rokoch. Svätý otec Benedikt XVI. príde po prvýkrát od pastoračnej cesty Jána Pavla II. ešte v roku 1982. Ide vôbec o prvú oficiálnu pápežskú návštevu Británie a to už o týždeň - v dňoch 16.-19. septembra. S blížiacim sa príchodom hlavy katolíckej cirkvi sa však v Škótsku a Anglicku vyhrocujú protináboženské nálady.

Známy kritik katolíckej cirkvi Peter Tatchell vyhlásil v súvislosti s pápežom, že „väčšina katolíkov nesúhlasí s jeho učením“. (13. august, Independent) Tatchell ďalej uviedol siahlodlhý zoznam učenia cirkvi, ktoré označuje za drsné a extrémne. Televízia Channel 4 Tatchella vybrala na uvádzanie hodinového programu o pápežovi, ktorý bude odvysielaný v čase jeho návštevy.

Britské noviny Guardian zasa informovali o pripravovanom hodinovom dokumente z produkcie BBC, ktorý sa bude venovať škandálom kléru ohľadom sexuálneho zneužívania. K proticirkveným prejavom sa pridali aj hlasy OOranžského rádu Írska (Orange Order), protestantský kazateľ Ian Paisley, ako aj samotná britská vláda.

Zverejnený vládny dokument, ktorý bol časťou rokovacieho balíka zaslaného vládnym predstaviteľom, oficiálne požadoval od pápeža odložiť „opotrebovaných biskupov“ a odporúčal otvorenie kliniky, vykonávajúcej potraty. Nedeľné noviny Times v apríli informovali, že zahraničná kancelária sa po publikácii musela oficiálne ospravedlniť. 

Útoky nezostali bez odpovede. Na obranu cirkevného učenia bola založená neoficiálna skupina katolíckych hovorcov pod názvom Katolícke hlasy. Jej predsedom sa stal bývalý britský riaditeľ Opus Dei Jack Valero.

Podporu poskytujú aj sekulárne zdroje. Samovyhlásený ateista Padraig Reidy kritizoval extrémny spôsob proticirkevnej rétoriky v článku, publikovanom 22. augusta v novinách Observer. Ateista Kevin Rooney v júli na internetovej stránke Spiked (nabrúsený) označil útoky na cirkev za neslobodné, cenzorské a ignorantské. Podľa Rooneyho kritici nie len že napádajú učenie cirkvi, ale chcú aj zabrániť, aby sa vyjadrila. Poznamenal tiež, že akékoľvek obvinenie cirkvi je okamžite prijímané ako pravdivé a to bez potreby dôkazu.

„Vyzerá to tak, že prezumpcia neviny rovnako ako právo na slobodu prejavu pre katolícku cirkev neplatí,“ hovorí.     

Problémy, ktorým čelí cirkev sa však netýkajú len slovnej nevraživosti. Kresťania v Spojenom kráľovstve majú ťažkú pozíciu aj z pohľadu antidiskriminačných zákonov a zákonov, ktoré sa zaoberajú rasovo či inak sociálne orientovanými zločinmi. 

Jon Gower Davies nedávno zverejnil brožúru, v ktorej uvádza, že viac ako 35 článkov ústavy, 52 doplnení ústavy, 13 občianskych zákonov, 3  bezpečnostné zákony a 16 európskych právnych noriem sa týkajú diskriminácie. V knihe „Nová inkvizícia: náboženské prenasledovanie v Británii dnes“ poukazuje na množstvo nedávnych prípadov utrpenia kresťanov pre tieto právne predpisy.

Posledným prípadom bol prehratý súdny spor Katolíckej organizácie pre adopcie s názvom Catholic Care. Išlo o spor o umiestňovanie adoptovaných detí do opatery párov rovnakého pohlavia, ktorý vypukol prijatím regulácie o sexuálnej orientácii z roku 2007. Tá dovoľovala párom rovnakého pohlavia adopciu detí a tak oprostila agendu adopcie od takzvanej diskriminácie. Podľa článku zverejneného novinami Telegraph je Catholic Care poslednou katolíckou adopčnou agentúrou odolávajúcou regulácii. Od januára 2009, kedy zákon vstúpil do platnosti, muselo ďalších 11 katolíckych adopčných agentúr buď ukončiť svoju činnosť alebo prerušiť zväzky s cirkvou. 

Počas uplynulých mesiacov museli kresťania čeliť množstvu podobných útokov:

1. Žena poskytujúca náhradnú starostlivosť prišla o dieťa kvôli tomu, že sa ako 16-ročné rozhodlo prestúpiť z islamu na kresťanstvo. Hoci spor napokon vyhrala, utrpela značnú finančnú ujmu. Adoptívna matka, ostávajúca v anonymite z dôvodu ochrany totožnosti dievčaťa, sa doteraz starla o viac ako 45 ďalších detí. (11. júl, The Christian Institute).

2. Kresťanský kazateľ bol uväznený, pretože na verejnosti vyhlásil homosexualitu za hriech. Dalea McAlpinea držali v cele sedem hodín a neskôr ho obvinili zo „spôsobovania ujmy, obáv a úzkosti" .  (2. máj, The Telegraph). Po rozsiahlych protestoch boli však obvinenia stiahnuté. (18.máj, The Christian Post)

3. Kresťanský poradca pre vzťahy Gary McFarlane prišiel o prácu v spoločnosti Relate Avon preto, že kvôli svojmu presvedčeniu nechcel poskytovať poradenstvo párom rovnakého pohlavia. Podal sťažnosť na pracovný súd, no prehral aj po odvolaní. Napokon mu bola odopretá možnosť obrátiť sa na súd vyššej inštancie. (29.apríl, Christian Today)

4. Kresťanská zdravotná sestra Shirley Chaplinová si odmietla zložiť krížik z náhrdelníka a preto ju preložili k úradníckemu stolu a administratíve. Podanla sťažnosť za diskrimináciu, neúspešne. Predseda pracovného tribunálu síce pripustil, že Chaplinová už tridsať rokov nosila na hrudi krížik, kresťanská viera však toto konanie od nej priamo nevyžaduje. Kanterburský arcibiskup Rowan Williams spomenul prípad pri veľkonočnej homílii slovami, že šlo o prípad so „zvláštnou zmesou strachu a opovrhnutia“  voči kresťanstvu. (6. apríl, The Telegraph)

Situácia v Británii sa natoľko vyhrotila, že sedem anglikánskych biskupov vrátane Lorda Careyho napísalo do nedeľného Telegraphu list, v ktorom sa sťažovali na neúctivé zaobchádzanie s kresťanmi a ich prenasledovanie v Británii. The Telegraph k listu pripojil aj článok, ktorý vysvetľoval, že zatiaľ čo k iným náboženským vyznaniam sa pristupuje citlivo, kresťania sú trestaní.

„Viacero ľudí stratilo kvôli praktizovaniu kresťanskej viery prácu a to z dôvodov, ktoré sú pre civilizovaný svet neakceptovateľné,“ písalo sa v liste.

Zlé zaobchádzanie s kresťanmi už dosiahlo takú mieru, že sa k nej verejne vyjadril aj pápež. Počas pravidelnej návštevy Ríma vo februári adresoval biskupom Anglicka a Walesu slová podpory a výzvy. Benedikt XVI. upozornil na fakt, že Veľká Británia zaručuje rovnosť šancí všetkým členom spoločnosti. Následne biskupov nabádal k protestom v prípadoch, ak legislatíva porušuje slobodu náboženských komunít.

„V niektorých prípadoch legislatíva útočí na prirodzený zákon, hoci on stanovuje a zaručuje rovnosť ľudí. Napomínam Vás ako pastorov, aby ste vždy zaistili morálne učenie cirkvi v jeho úplnosti a pomocou presvedčivej obrany,“ povedal pápež.

„Láska k evanjeliu v žiadnom prípade nebráni slobode ostatných –  naopak, slúži ľudskej slobode tým, že ponúka pravdu,“ dodal.

Na základe vážnosti situácie môžeme od pápeža očakávať, že sa tejto téme bude venovať aj počas svojej návštevy Británie.      

Father John Flynn, LC

DISKUSIA k článku