Proti sexuální výchově je už více než 15 tisíc občanů!

3,801
Kultúra života

Výbor na obranu rodičovských práv (VORP) bojuje od svého vzniku proti povinnému vyučování předmětů a témat, v nichž není všeobecná společenská shoda názorů. Sexuální chování člověka k takovým tématům rozhodně řadí. Proto také VORP odmítl vnucování tzv. „otevřené sexuální výchovy“ povinně do škol, o které se snažili ideologové skrze MŠMT v létě 2010. VORP to zdůvodňuje tím, že tento směr popírá morální hodnoty uznávané podstatnou částí naší společnosti.

Zároveň však rodičům nezakazuje, aby se jejich děti zúčastnily jakéhokoliv nepovinného předmětu, pokud je pro ně rodiče dobrovolně vyberou.

VORP bojuje za svobodu názorů a volitelnost proti netolerantnímu donucování, proti kterému neexistují obranné prostředky. V současné době jsou dokonce ti rodiče, kteří by se vší rodičovskou zodpovědností nechtěli, aby se jejich děti účastnily výuky sexuální výchovy ve škole, vystaveni riziku konfliktu se zákonem, který může skončit až obviněním ze zanedbávání péče o dítě.

VORP doporučuje rodičům k výběru takové projekty rodinné výchovy, které respektují věk, stud a důstojnost dětí, a kde je sexualita zasazena do morálního rámce. S velkým znepokojením proto aktivisté za práva rodičů zaznamenali informaci o spolku homosexuálů Charlie, který pomocí výhrůžek a ve spolupráci s ministerstvem školství zasáhnul do osnov nově akreditované a dobrovolně volitelné etické výchovy, která je prý „zatížena konzervativním a náboženským nazíráním“.

VORP zdůraznil, že náboženské nebo "konzervativní" názory nejsou přece v demokratické společnosti zakázány. Naopak, Listina základních práv a svobod v čl. 15 odst. 1 konstatuje, že „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena.“, v čl. 17, odst. 1: „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny“ a konečně v čl. 32, odst. 4 „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů“.

K dnešnímu dni, tj. k 5. listopadu 2010, petici za vyjmutí prvků sexuální výchovy z osnov a za to, aby se taková výchova stala pouze dobrovolně volitelnou předmětovou složkou v českých školách, podepsalo již více než 15 tisíc lidí. A podpisy stále chodí. Hnutí Pro život ČR, které podpisy pro VORP eviduje a zpracovává, upřesnilo, že nejvíce podpisů přišlo dosud z Prahy, na druhém místě je Severomoravský kraj, další příčku drží jižní Morava.

DISKUSIA k článku