Správny KATOLÍK ODSUDZUJE POTRATY aj EUTANÁZIU ako porušenie Božieho prikázania NEZABIJEŠ!

1,561
Kultúra života

USA, St. Louis, Missouri, júl 2010 (LifeSiteNews.com) - Americký arcibiskup Robert Carlson si vo svojom novom príspevku zobral  na mušku zástancov pro-choice. Mnohí argumentujú, že potrat je len politickou témou, hoci ide hlavne o morálnu závažnosť problému. Carlson dal jasne najavo, že veriaci nemôže byť aj dobrým katolíkom a zároveň zastávať pro-choice názory.

Podľa jeho slov „tí, ktorí berú hriech potratu na ľahkú váhu a pozerajú sa na vec ako na politický a nie ako na vážny morálny problém, ktorým potrat určite je, sú vinní z hriechu proti piatemu Božiemu prikázaniu".

Podľa arcibiskupa je ľudský život posvätný, pretože už „od počatia až po jeho prirodzený koniec poukazuje na tvorivé pôsobenie Boha.“

„Jedine Boh je Pánom života. Nikto iný nemá právo umelo ukončiť to, čo Boh začal a podporoval cez dar svojej lásky,“ tvrdí.

Práve preto píše, že už od prvého storočia cirkev poukazuje na morálne zlo potratov a zabíjania bezbranných detí v lone matky. Človek nemôže byť za potraty a zároveň byť aj poriadnym katolíkom. Preto Cirkev žiada tých, ktorí zastávajú potraty, aby nepristupovali k  svätému prijímaniu.

„Nie sme ani nespravodliví, ani neodsudzujeme, jednoducho len poukazujeme na to, že taký postoj je objektívne a závažne pokladaný za hriešny a zásadne protirečí kresťanskému spôsobu života.“

Citujúc dokument „Gaudium et Spes“ z Druhého vatikánskeho koncilu, upozorňuje na to, že „potrat a infanticída (vražda nemluvniat) sú ohavné zločiny.“

Aj samotná spolupráca s potratom je vážny prečin. Cirkev za tento čin proti ľudskému životu určuje kanonický trest exkomunikácie!

Ďalej arcibiskup Carlson píše, že aj eutanázia, alebo úmyselného ukončenie života chorého, umierajúceho, postihnutého alebo mentálne chorého človeka je morálne neprijateľné.

„Náležitá starostlivosť o zdravie, s rešpektom k druhým a aj k mŕtvym sú všetko predmetom piateho Božieho prikázania, ktoré stanovuje úctu voči najvzácnejšiemu daru od Boha – ľudskému životu,“ dodáva na záver.

Príspevok je súčasťou série, ktorú arcibiskup píše na tému desiatich Božích prikázaní v rubrike „Pred krížom“.

Carlson je známy svojím pevným postojom ohľadom tém týkajúcich sa ochrany života. V roku 2003, keď bol ešte biskupom, prikázal zástancovi potratov Tomovi Daschleovi, aby sa prestal hlásiť ku katolíkom. Ostatným katolíkom odporučil, aby sa rozhodli tak, aby ich potom v otázke potratov „neťažilo svedomie.“

James Tillman

DISKUSIA k článku