Zamlčované riziká potratov. Každá TRETIA žena po potrate rozmýšla o SAMOVRAŽDE.

5,541
Kultúra smrti

Americký kongresman Chris Smith, ktorý je zároveň aj pro-life zástancom ľudských práv, vypovedal na stretnutí OSN ohľadom vízie organizácie s názvom Miléniové rozvojové ciele (Millennium Development Goals). Poukázal na jasné dôkazy toho, že podporovanie umelých potratov škodí záväzku OSN znižovať úmrtnosť matiek a detí na celom svete.

 OSN sa ponorila do diskusií o  tzv. Outcome dokumente (dokument výsledkov a cieľov), o ktorom sa má diskutovať na stretnutí hláv štátov. Prostedníctvom tohto dokumentu sa zástancovia potratov trójsky snažia legálizovať potraty aj v tých krajinách, kde ešte stále platia prolife zákony. Chcú tak spraviť nepriamym spôsobom, a to zavedním terminológie ako "služby pre reporukčné zdravie".

 Ešte pred rokovaním, ktoré bolo organizované Celosvetovým výborom pre medzinárodné organizácie sa Smith vyjadril že šírenie legálnych potratov by oslabilo pokusy OSN (ciele MDG 4 a 5), ktoré sa zameriavajú na znižovanie úmrtností detí a matiek. Smith je členom amerického ministerstva zahraničných vecí a tiež významným členom Výboru pre svetové zdravotníctvo a Zdravotníctvo v Afrike.

„Zahrnutie legálnych potratov alebo „služieb pre reprodkčné zdravie“ (definované v Outcome dokumente ako potraty) by bolo nespravodlivé voči tým najmenším. Navyše by to bolo rozumovo nečestné a v rozpore so všetkými snahami,“ povedal.

 Kongresman sa odvolal na Lancet Medical Journal z apríla 2010, ktorý publikovala Nadácia Bill and Melinda Gates. Tento žurnál poukázal na celosvetový pokles úmrtnosti matiek už od roku 1980. V roku 2008 sa ročný počet úmrtí matiek znížil na 342 900, čo je 40 percentný pokles z 526 300 v roku 1980. Podľa tejto správy by sa čísla znížili aj o ďalších 50%, keby nebola vypukla pandémia HIV/AIDS.

 Smith však poukázal aj na to, že výskum Lancetu nepotvrdzuje žiadnu súvislosť medzi rozšírením potratov a poklesom úmrtí matiek. Naopak, výsledkom štúdia bolo, že veľa krajín, ktoré zaznamenali nízku úmrtnosť matiek, mali zákony obmedzujúce  potraty.

 Skutočným úspechom však podľa neho je, že štáty zlepšili  prístup ľudí k základnej zdravotnej starostlivosti, vrátane zlepšenia podmienok umožňujúcich ženám socio-ekonomický rozvoj.

„Tento dokument má vysoké ciele. Povzbudzuje štátne orgány, ktoré sa zaoberajú problémom úmrtnosti matiek vo svojich krajinách, aby zvyšovali počty kvalifikovaných pôrodných asistentov, sprístupňovali možnosti cisárskeho rezu pre ženy s problémovým tehotenstvom. Tiež podnecuje štáty, aby zlepšili prístupnosť k zdravotnej starostlivosti, vrátane čistej krvi, a vzdelávali ženy, či podporovali ekonomický rozvoj."

Smith tiež upozornil na to, že podľa štúdií samotné potraty znižujú šance na prežitie ďalších detí z dôvodu neúmerného nárastu rizika predčasného pôrodu a zníženej pôrodnosti.

 „V Amerike je najčastejším dôvodom úmrtia novorodencov práve predčasný pôrod, ktorý zapríčiňuje štvrtinu úmrtí novorodencov na celom svete,“ podotkol.

 „Najmenej 113 výskumov potvrdzuje značnú súvislosť medzi potratmi a následnými predčasnými pôrodmi, ako aj s nízkou váhou novorodencov.“

 Napríklad výskum Pôrodníctva a gynekológie z International Journal zistil, že u žien po prvom potrate zaznamenali 36-percentný nárast rizika predčasného pôrodu, a u žien po druhom potrate sa toto riziko zvýšilo až na 93 percent. Navyše riziko, že dieťa má nízku hmotnosť je porovnateľné – 35% po prvom potrate a 72% po druhom.

„Potrat znamená  100 percentnú úmrtnosť pre dieťa, a môže spôsobiť úmrtnosť alebo chorobnosť u nasledovných detí. Pre tieto a množstvo ďalších dôvodov je „bezpečný alebo bezrizikový potrat“ jednoducho nezmysel."

 Ďalších 102 výskumov poukazuje na to, že ženy sa potratom vystavujú „značnej psychickej rane, depresiám, a zvýšenému riziku samovraždy.“

 Detailná štúdia z Nového Zélandu (2006) zistila, že skoro 80% mladých žien vo veku od 15 až 18 rokov malo po potrate ťažké depresie. Riziko depresií ich rovesníčok, ktoré potrat nepodstúpili, bolo len 31%. Ďalej sa zistilo, že 27% žien vo veku 21 až 25 rokov po potrate vážne uvažovalo o samovražde (v porovnaní s 8% u ich rovesníčok).

 Na základe týchto informácií kongresman odporučil, aby medzinárodný snem hľadal možnosti na zlepšenie zdravotníctva pre matky a ich novorodencov. A to hlavne v rizikovom momente hneď po pôrode, kedy je zvýšné riziko udusenia. Práve dusenie zapríčiňuje smrť jedného milióna novorodencov na celom svete.

 „Kvalifikovaná asistencia pri pôrode, kontrolovanie teploty, povzbudzovanie pri dýchaní, a vetranie pomocou ľahko dostupných resuscitátorov sú dostupné pomocné zásahy na dosiahnutia cieľa MDG 4.“

 Smith zakončil svoj príhovor zdôrazňujúc dôležitosť Outcome dokumentu, ktorý bude viesť kroky celej medzinárodnej komunity počas nasledujúcich piatich rokov. Smith vyzval prítomných, aby použili svoj vplyv na správne usmernenie dokumentu, ktorý má zabezpečiť chránenie matiek a ich detí.“

 Peter J. Smith

DISKUSIA k článku