Podľa nového talianskeho biskupa sú „nepravé oltáre“ odvrátené od ľudí „nostalgiou za minulosťou“

1,269
Neutral

Malú diocézu Albenga-Imperia v severnom Taliansku čoskoro čakajú dramatické zmeny. Zavádza ich nový biskup, Guglielmo Borghetti.

Bývalý konzervatívny biskup, Mario Olivieri, spravoval diecézu od roku 1990 a preslávili ho piliere vernosti pre Rím. Biskup Olivieri bol členom Kongregácie pre náuku viery a zároveň spolupracoval s Kongregáciou pre duchovenstvo vo Vatikáne.

Seminaristi sa pod vedením biskupa Olivieriho učili obe formy rímskych obradov a mnohí z nich pravidelne slúžili omšu mimoriadnou formou. Biskup taktiež umožnil niektorým tradične zmýšľajúcim skupinám otvoriť v diecéze apoštolát – za čo ho ostro kritizovali liberálne orientovaní kňazi a rozprúdili proti nemu mediálnu kampaň.

Podľa najnovších správ, novozvolený biskup Borghetti chce zrušiť slúženie omše tvárou k východu. Na základe tohto vyhlásenia, biskup plánuje „otočiť oltár a zastaviť nostalgické a prehnane tradicionalistické pokušenia,“ píše taliansky denník La Stampa. Toto rozhodnutie biskup Borghetti oznámil 20. októbra, keď sa stretol s duchovenstvom svojej diecézy, aby im predstavil jej nové pravidlá a spôsob vedenia.“

Tento nový „spôsob,“ nenecháva veľký priestor „nostalgii za minulosťou.“ V tom istom čase biskup Borghetti vyzval duchovenstvo, aby sa neriadili radami emeritného biskupa, ale tým, čo povie on.

Biskup Borghetti zdôrazňuje, že rozdiely medzi „tradicionalistami“ a „modernistami“ podľa neho neexistujú, existuje iba „Učiteľský úrad cirkvi.“ Keďže sa týmto úradom zaoberá, vyhlásil že, „všetko, čo je schválené Učiteľským úradom cirkvi bude v Albenge povolené, zatiaľ to, čo nie je alebo už ani nebude brané do úvahy nebude súčasťou tejto diecézy.“

Taktiež sa vyjadril: „Nerád chodím do farností, v ktorých slúžia omšu na nepravom oltári: všetky kostoly by mali mať oltár, ktorý je obrátený smerom k ľuďom.“

Pravdepodobne sa omše už nebudú slúžiť tvárou k východu, s výnimkou malých kostolov diecézy alebo pri špeciálnych príležitostiach.

Borghetti taktiež prisľúbil, že kňazom poskytne menšie nákresy ako by mal byť hlavný oltár rozmiestnený.

Podľa biskupa Borghetti slúženie omše mimoriadnou formou rímskeho obradu nie je súčasťou Učiteľského úradu cirkvi, ktorú si stanovil ako základ svojho vedenia. Obrad bol obnovený vďaka apoštolskému listu emeritného pápeža Benedikta XVI. pod názvom „Summorum Pontificum.“ Prvky mimoriadnej formy obradu, vrátane slúženia omše tvárou k východu, nedávno podporila súčasná hlava Pápežskej rady zodpovednej za liturgiu, kardinál Robert Sarah, ako aj samotný emeritný pápež Benedikt.