Eutanázia degraduje človeka na príťaž, príliš nákladnú na živenie

4,938
Kultúra života

Sydney, 21. júna, 2011 (LifeSiteNews.com) – Austrália sa stala centrom medzinárodného lobbingu za legalizáciu eutanázie, pretože v krajine je eutanázia stále ilegálna. Kardinál, arcibiskup Sydney, vedúca osobnosť katolíckej cirkvi v Austrálii, žiada občanov, predovšetkým katolíkov, aby sa proti tomu rázne postavili.

Kardinál Pell sa v otvorenom liste vyjadril bez servítky na ústach: „Môžeme zastreliť umierajúceho psa, ale nie človeka. Nezáleží na tom, aký je starý alebo chorý, je to len zviera. Je však zlé zničiť nevinný ľudský život.“

Hoci v Austrálii existujú pevné morálne hodnoty, Pell varuje, že v spoločnosti badať náznaky posunu názorov smerom k sekularizácii a morálnemu relativizmu. Je tam „značný zmätok a medzery vo vedomostiach. Napríklad v oblasti potratov a klonovania ľudí. Veľa mladých Austrálčanov,“ hovorí, „sú morálni relativisti prinajmenšom v otázkach sexuality, života a smrti.“ Kardinál tiež dopĺňa, že sú základné morálne pravdy, ktoré môže objaviť každý vďaka vlastnému rozumu: ,, Sú to pravdy zahrnuté v prirodzenom zákone a potvrdené samotným Kristom v prikázaniach, ktoré nám Boh dal. Nezabiť, nezničiť nevinný ľudský život. Každá ľudská bytosť má právo na život.“

Kardinál sa tiež spýtal: „Čo je to eutanázia?“ No zatiaľ, čo sa bojovníci za eutanáziu vyhýbajú otvorenej realite, zameriavajúc sa na utrpenie kardinál odpovedá: „Eutanázia znamená zabitie niekoho, zvyčajne niekoho, kto je slabý a zraniteľný pre chorobu alebo hendikep.“

,,Počítajúc so zvyčajným tvrdením, že eutanázia je ´dôstojná smrť´ ," hovorí arcibiskup, ,, ..nič, dokonca ani námietky predstavujúce závažnú chorobu, nemôžu vziať človeku jeho dôstojnosť. Umieranie s dôstojnosťou totiž znamená akceptovanie ľudského stavu, lásku a podporu ostatných ľudí keď čakáme, že smrť príde prirodzene,“ pokračoval.

Eutanázia je ďaleko od ľudskej dôstojnosti. Eutanázia degraduje ľudí: ,, Robí z nich vec  na jedno použitie, príťaž príliš nákladnú na živenie,“ hovorí.

Poukázal, že zdravotne postihnutí a domorodí Austrálčania, dve skupiny ľudí, ktoré sú v austrálskej spoločnosti často odsúvané nabok, silne odporujú eutanázii a asistovanej samovražde.

Pell pripúšťa, že výzvy, ktorým čelia ľudia so smrteľnými chorobami a ich rodiny sú často „veľmi ťažké,“ ale všíma si, že kresťanská viera so svojim dôrazom na vykupiteľskú hodnotu utrpenia môže ponúknuť odpovede, ktoré sekularizmus nemôže.

O začiatkoch kresťanstva povedal: „Kresťan sa staral o chorých, najmä o tých, o ktorých sa nemal kto postarať. Bolo to nóvum. Pohanským postojom k utrpeniu bolo jeho popieranie, vyhýbanie sa mu a jeho eliminácia. Kresťania," povedal, ,,nasledujú tri základné princípy, keď čelia utrpeniu a chorobe: „Život má jedinečnú hodnotu, pretože je stvorený Bohom ako dar pre každého z nás. Sme povolaní robiť iba to, čo je dobré a nie je nám dovolené robiť niečo zlé, dokonca aj keď máme dobré úmysly.“

Pell sa tiež zaoberá zvyšujúcou sa nejasnosťou medzi aktívnou alebo pasívnou eutanáziou a dobrými metódami paliatívnej starostlivosti. Všíma si, že to nie je eutanázia, ktorá zmierňuje bolesť, ktorou trpí chorá osoba. A vonkoncom to nie sú prostriedky, ktoré môžu neúmyselne skrátiť pacientov život alebo ho dokonca úplne zastaviť, ak „sa jeho život stal zbytočným alebo veľmi ťažko znesiteľným.“

Rozhodujúci je úmysel. Smrť pacienta nemôže byť cielená, „môže byť iba predvídaná a tolerovaná ako nezvratná.”

Jedna z najúčinnejších medzinárodných lobbovacích skupín, Exit International, bola založená austrálskym bojovníkom za samovraždu a eutanáziu, doktorom Philipom Nitschke. Ten cestuje po svete propagujúc eutanáziu až v Írsku. Hoci austrálske vlády zďaleka odolávali snahám o legalizáciu eutanázie alebo asistovanej samovraždy, tlak zákonodarcov a médií pokračuje, aby ovplyvnil verejnú mienku.

Asistovaná samovražda bola v krátkom čase legalizovaná v severných teritóriách Austrálie v roku 1995. O deväť mesiacov neskôr však bola zrušená federálnou vládou.

Rovnako, ako aj v iných krajinách vrátane USA, Kanady, Spojeného kráľovstva a Talianska, aj tu sa aktivisti obrátili na súdy, aby svoju prácu posunuli ďalej. Minulý rok Christian Rossiter, obyvateľ mesta Perth, ktorý prišiel o možnosť používať svoje ruky a nohy,  podľahol po odmietnutí liečby zápalu priedušiek. Päť týždňov predtým mu súd udelil povolenie odmietnuť jedlo a vodu ako prostriedok na vykonanie samovraždy.