Pápež: Príprava do manželstva musí riešiť problém KOHABITÁCIE

2,229
Kultúra života

VATIKÁN, 9. marec 2012 (LifeSiteNews.com) - V diskusii s americkými biskupmi počas návštevy ad limina v Ríme sa pápež Benedikt XVI. vyjadril k „súčasnej kríze manželstva a rodiny a všeobecnejšie, ku kresťanskému pohľadu na ľudskú sexualiu.“ Poznamenal, že „oslabená hodnota nerozlučnosti manželskej zmluvy a rozšírené odmietanie zodpovednej, zrelej sexuálnej etiky v praktizovaní čistoty viedli ku vážnym spoločenským problémom.“ Tie podľa neho „nesú nesmiernu ľudskú a ekonomickú hodnotu.“

Citujúc pápeža Jána Pavla II. povedal, že „budúcnosť ľudstva závisí od rodiny,“ a preto musí Cirkev odolávať „silným politickým a kultúrnym prúdom, ktoré sa snažia zmeniť právnu definíciu manželstva.“ Tiež povedal, že je nutná „premyslená obrana manželstva ako prirodzenej inštitúcie pozostávajúcej zo špecifického spoločenstva osôb. Toto spoločenstvo je vo svojej podstate zakorenené v komplementarite pohlaví a orientuje sa na rozmnožovanie.“ Dodal, že „obraňovať inštitúciu manželstva ako spoločenskej skutočnosti je v zásade otázkou spravodlivosti, pretože zahŕňa ochranu dobra celého ľudského spoločenstva ako aj ochranu práv rodičov a detí.“

Pápež povedal, že spolu s biskupmi musia rozpoznať a pripustiť „nedostatky“ v učení viery (katechéze) „v posledných desaťročiach.“ Povedal, že tomuto učeniu „sa nie vždy podarilo odovzdať bohaté posolstvo katolíckej náuky o manželstve ako prirodzenej inštitúcii, ktorá bola Kristom pozdvihnutá na hodnosť sviatosti.“ Toto posolstvo sa týka aj učenia o „povolaní kresťanských manželov v spoločnosti a Cirkvi a o praktizovaní manželskej čistoty.“

Vyjadril túžbu po prepracovaní programov na prípravu do manželstva v katolíckej cirkvi so zameraním na „otázku rozšíreného praktizovania kohabitácie, ktorá predstavuje vážny pastorálny problém. Dopúšťajú sa jej často i páry, ktoré pravdepodobne nevedia, že sa jedna o ťažký hriech, nehovoriac o jej škodlivosti pre stabilitu spoločnosti.“

Povedal, že „v celom kresťanskom spoločenstve je nevyhnutné obnoviť hodnotu čistoty ako čnosti.“ Varoval, že „liberálne ideológie, ktoré sú v niektorých oblastiach vyzdvihované,“ sú „pre mladých mocnou a ničivou formou učenia odporujúceho katechéze.“

Mladí ľudia potrebujú spoznať učenie Cirkvi v jeho celistvosti, i keď je možno náročné a ide proti prúdu. Čo je však dôležitejšie, potrebujú toto učenie vidieť zosobnené vo verných manželských pároch, ktoré sú presvedčivým svedectvom o pravde...“ V spoločnosti, ktorá má čoraz väčšiu tendenciu zle chápať a dokonca zosmiešňovať túto základnú dimenziu kresťanského učenia, je treba mladých ľudí uistiť, že „ak pustíme Krista do svojho života, nič nestrácame, neprichádzame absolútne o nič z toho, čo robí život slobodným, krásnym a skvelým.“

Vysvetlil, že „zjednocujúca a oslobodzujúca funkcia tejto čnosti by mala byť zdôraznená formáciou srdca, ktorá predstavuje kresťanské chápanie sexuality ako zdroj skutočnej slobody, šťastia a naplnenia nášho základného ľudského povolania milovať.“