Austrália: Sterilizácia duševne chorých detí bez súhlasu rodičov?

1,781
Kultúra života

12. marec 2012 (LifeSiteNews.com) - Zákonodarcovia v austrálskom štáte Západná Austrália prišli s návrhom nového zákona, ktorý by lekárom povoľoval sterilizovať duševne chorých maloletých, ktorí „by súhlasili“ s takouto operáciou a to bez akéhokoľvek súhlasu ich rodičov.

Tento zákon by lekárom dovoľoval vykonať „psychochirurgiu“ maloletých opäť bez súhlasu ich rodičov. Taktiež by povoľoval elektrokonvulzívnu terapiu (svojho času známu ako „elektrošokovú terapiu“) za tých istých podmienok.

 Súčasný zákon z roku 1996 týkajúci sa tejto oblasti neobsahuje opatrenia ohľadom sterilizácie a nepovoľuje, aby maloletí podstupovali „psychochirurgiu“ alebo elektrokonvulzívnu terapiu bez súhlasu rodičov.

Profesor Jon Jureidini, expert v oblasti zdravotnej starostlivosti o deti a dorast, nazval v interview pre austrálske noviny The Australian jazyk tohto zákona „absurdným.“ Položil otázku: „Ako môžete byť tak psychicky narušený, že pre vás požadujú psychochirurgiu a zároveň vás považujú za kompetentného, aby ste k nej dali súhlas?“

Editori webstránky o zdravej výžive Natural News poznamenali, že „najmladší členovia austrálskej spoločnosti budú ľahkým terčom pre eugenické zámery“ a dodali, že „to takmer znie ako obsah zvráteného filmu.“

 Paragrafe 209 návrhu tohoto zákona (na stranách 135 a 136 tohto zákona) hovorí, že „osoba nesmie vykonať sterilizáciu osoby, ktorá trpí duševnou chorobou, pokiaľ...sa nejedná o dieťa, ktoré je dostatočne zrelé a chápajúce na to, aby učinilo rozumné rozhodnutia v záležitostiach, ktoré sa ho týkajú...“ V paragrafe sa ďalej uvádza, že povolenie vykonať sterilizáciu dieťaťa môže dať i sudca rodinného súdu. Opäť bez zmienky o súhlase rodičov.

Paragraf 170 (strana 110) povoľuje „psychochirurgiu,“ ktorá vytvorí „porušenie“ na mozgu, aby tak obmedzila symptómy duševnej choroby, ak „ (a) je tou osobou neurochirurg; a (b) dieťa udelilo informovaný súhlas k psychochirurgii, ktorá má byť vykonaná; a (c) Tribunál pre duševné zdravie (Mental Health Tribunal) povolil túto psychochirurgiu vzhľadom na 18. časť, oddiel 6 zákona.“ Súhlas rodičov nie je spomenutý.

Takisto paragraf 155 (strana 101) povoľuje „elektrokonvulzívnu terapiu“ detí vo veku 12 až 18 rokov, ktoré „udelil informovaný súhlas,“ a to bez akejkoľvek požiadavky na súhlas rodiča alebo poručníka.

Podľa Helen Mortonovej, ministerky pre dušené zdravie v Západnej Austrálii, účelom tohto návrhu zákona „je zabezpečiť, aby sa s ľuďmi zachádzalo čo najmenej obmedzujúcim spôsobom, s čo najväčšou podporou a aby pritom boli chránené ich práva. Tento návrh zákona sa snaží, aby ľudia boli s rodinou, priateľmi a komunitami kdekoľvek to je len možné.“

Avšak ďalej, dodáva: „To, čo teraz náš parlament potrebuje, je návrh zákona, ktorý by ste úplne a dopodrobna premysleli vy, občania. Ľudia, ktorých najviac ovplyvňuje. Spotrebitelia, opatrovníci, rodiny a komisie. (...) Chceme počuť vaše názory, názor každého človeka na tento návrh zákona, či pozitívny alebo negatívny a musím zdôrazniť dôležitosť oboch...“

Mortonovej hovorca Austrálčanom naznačil, že vláda bude možno ochotná prehodnotiť najviac kontroverzné odstavce návrhu zákona. Povedal, že „existuje pravdepodobnosť, že niečo bude odstránené,“ akonáhle skončí proces diskusie.

Vláde je možné posielať komentáre e-mailom na: contactus@mentalhealth.wa.gov.au alebo poštou na GPO Box X2299, Perth Business Centre, WA, 6847, hoci oficiálna uzávierka na odoslanie komentárov už uplynula. Podrobnejšie informácie pre verejnosť nájdete tu.