Celosvetový prolife summit jednoty 4.-5. mája v Lisabone v Portugalsku

1,508
Kultúra života

LISABON, Portugalsko, 13.apríla 2012 (LifeSiteNews.com) – Dňa 4.-5. mája sa v Lisabone v Portugalsku uskutoční Celosvetový prolife summit jednoty (Global Pro-life Unity Summit), ktorého organizátormi sú Personhood USA a jej partneri Human Life International a LifeSiteNews.com. Zúčastnia sa ho krajiny z celého sveta vrátane Portugalska, Spojených štátov, Dominikánskej republiky, Maďarska, Mexika, Rumunska a Írska.

Zástancovia prolife v Portugalsku sú uprostred prác na petícii o ľudskom živote. Kampaň Pro Referendo Vida zozbierala polovičku z 75 000 podpisov potrebných na zvolanie národného referenda a prijatie prolife dodatku k ústave o „nedotknuteľnosti ľudského života od momentu počatia po prirodzenú smrť.” Celosvetový prolife summit jednoty upozorní na portugalské hnutie a vyjadrí širokú medzinárodnú podporu ich referendu.

Personhood USA momentálne operuje vo všetkých 50 štátoch USA ako aj na federatívnej úrovni. Ide im o zlepšenie legislatívy a ústavných dodatkov, ktoré potvrdzujú práva všetkých ľudských bytostí nezávisle na ich veľkosti a veku. V roku 2009 Personhood USA cestovalo do Dominikánskej republiky na podporu ratifikácie ústavy, ktorá ustanovila jedinečnosť každej ľudskej bytosti. V dokumente sa píše: „Právo na život je neodvolateľné od počatia po smrť. “

Maďarsko prijalo novú ústavu, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára tohto roka. Jej autori ju označili za „ústavu 21. storočia”. Schválena bola pomerom hlasov 262 ku 44. Jej článok č. 2 znie: „Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Každý má právo na život a ľudskú dôstojnosť, život plodu bude chránený od počatia.”

Osemnásť štátov v Mexiku prijalo nariadenie zakotvujúce v zákone úplnú osobnú ochranu pre nenarodené deti. Najvyšší mexický súd v septembri minulého roka nariadil schváliť ústavné dodatky Baja California a San Luis Potosi (prípady: 11/2009 and 62/2009).

Írsko naďalej od vyhlásenia svojej nezávilosti v roku 1922 ostáva krajinou nedovoľujúcou interrupcie. V roku 1983 Íri pridali do ústavy článok hovoriac, že „nenarodení majú právo na život a s ohľadom na rovnaké právo na život matky majú byť ich práva chránené a rešpektované, ako je to len možné.“

Po celom svete sa prolife hnutie zjednocuje v podpore o dosiahnutie uznania základných ľudských práv všetkých ľudí a ochrane život od počatia po prirodzenú smrť. Tieto monumentálne snahy zmenia ráz histórie v 21. storočí,” povedal Keith Mason, president Personhood USA. „Celosvetový prolife summit jednoty ponúka možnosť rastu a objavovania partnerstiev v podpore hodnôt ľudského života.”

LifeSiteNews.com prinesie o summite exkluzívnu reportáž. Detaily a aktualizácie z konferencie budú dostupné na LifeSiteNews.

„Medzinárodné prolife hnutie je značne vyčerpané a nemá moc. Ale hovoríme hlasom ľudí, hlavne v rozvojovom svete, tých, ktorí sú v hľadáčiku molocha masivnej kontroly populácie,” dodal Stephen Phelan, hovorca Human Life International. „Je kľúčové, aby sme spolupracovali na ochrane života v každom štádiu. A to pre každého nezávisle na jeho alebo jej mieste v spločnosti. Human Life International je hrdé, že spolupracuje s priateľmi v Personhood USA a ostatnými veľkými prolife organizáciami.”