Prolife aktivistom zakázali zbieranie podpisov pred Fatimskou svätyňou

3,214
Kultúra smrti

FATIMA, Portugalsko, 24. mája 2012 (LifeSiteNews.com) – Portugalskí prívrženci prolife tvrdia, že boli 12. mája zmätení, keď ich personál vyhostil z vonkajšej časti známej mariánskej svätyne vo Fatime, a zakázal im zbierať podpisy na podporu národného prolife referenda.

„Nezbierali sme podpisy v kostolných budovách alebo na otvorených priestoroch vedľa nich,” povedal pre LifeSiteNews Luís Botelho z Portugal pro Vida. Podľa portugalských zákonov môže každý zbierať podpisy na petičné hárky na akomkoľvek mieste, verejnom alebo súkromnom majetku, pokiaľ je to oblasť, kde sa ľudia pohybujú. „Usadili sme sa hneď zvonku pri hlavných vchodoch do svätyne. Dva z našich tímov boli vykázané z priestorov vedľa svätyne.”

Botelho, líder Portugal pro Vida, jedinej prolife strany v krajine, opísal situáciu ako škandál a absurditu. V pobúrení z incidentu 14. mája zo svojej pozície rezignoval.

„Táto malá epizóda v mariánskej svätyni ukazuje náladu týchto čias v Portugalsku, kde značná časť katolíckej hierarchie veľmi zlyháva pri podpore kresťanských skupín vykonávajúcich prolife aktivity,” oznámil Portugal pro Vida v emailovom vyhlásení pre LifeSiteNews.

LifeSiteNews kontaktovalo rektora svätyne, pátra Carlosa Cabecinhasa, a miestneho biskupa Antónia Marto, aby sa k veci vyjadrili, ale neodpovedali.

Pro-Referendo Vida robilo kampaň, aby vyzbierali potrebných 75 000 podpisov potrebných na vyhlásenie referenda v Portugalsku o ľudskej podstate nenarodeného dieťaťa. Zatiaľ zozbierali potrebnú polovicu.

Referendum sa pýtalo občanov krajiny, kde sa 85% hlási ku katolíkom, či súhlasia, aby portugalské zákony garantovali neporušiteľnosť ľudského života od okamihu počatia po prirodzenú smrť.

Potrat na požiadanie v prvých desiatich týždňoch tehotenstva bol legalizovaný v tejto silne katolíckej krajine v apríli 2007 po referende, keď 59,2% voličov súhlasilo s dekriminalizáciou dobrovoľného prerušenia tehotenstva. Podľa portugalskej ústavy však jeho výsledky neboli záväzné, keďže sa vyjadrilo len 43,6% registrovaných voličov. Vtedy sa však premiér José Sócrates z vládnej socialistickej strany rozhodol v tejto krajine potrat povoliť.

Pro-life aktivisti z Pro-Referendo Vida, ktorí zbierali podpisy v ten deň pred Fatimou, povedali pre LifeSiteNews, že zažili dramatickú ukážku potratovej podpory alebo nezáujem o prolife otázky medzi pútnikmi navštevujúcimi svetoznámu svätyňu, kde sa Mária, Matka Božia, v roku 1917 údajne zjavovala trom pastierikom.

Počas jedného zjavenia jedna z nich počula Pannu Máriu povedať: „V Portugalsku viera vždy vytrvá.”

Prolife aktivisti povedali, že počuli vyjadrenia návštevníkov svätyne: „Potrat je súkromná vec každého.” „Som za právo voľby a som na to hrdý.” „Počuli ste, že by biskupi odsudzovali potrat? Prečo by sme to teda mali robiť my?”

Keď Pro-Referendo Vida napísalo email pátrovi Carlosovi Cabecinhas, rektorovi mariánskej svätyne, aby mu dali vedieť o zámere zbierať podpisy, údajne odpovedal, že zbieranie podpisov je „zakázané” vo svätyni, nie len v oblastiach, kde sa modlí, ale tiež v oblastiach pod našou správou, vrátane vchodov, na parkoviskách a pod.

„Vzhľadom na všeobecnú citlivosť voči problémom so znečistením …a tiež keď berieme do úvahy množstvo žiadostí, ktoré prídu v budúcnosti  (ak by sme udelili súhlas)….žiadame o čo najlepšie porozumenie nášho postavenia…”

Prolife aktivisti pre LifeSiteNews povedali, že si mysleli, že konajú podľa nariadení pátra Cabecinhasa, aby ostali mimo svätyne. Napriek nesúhlasu s ich úsilím bola skupina 15 dobrovoľníkov schopná zhromaždiť 500 podpisov za päť hodín pod páliacim portugalským slnkom.

Dobrovoľníčka Isabel Alexandre pre LifeSiteNews povedala, že neexistuje väčšia radosť, ktorú by mohli dať Svojej panej ako to, že pracujú na zamedzení smrti mnohých nevinných ľudí, ktorí budú zabití potratom.

„Nemohol byť lepší deň alebo lepšie miesto na vzbudenie záujmu o chybe spáchanej Portugalskom, keď dovolilo legalizáciu potratov,” povedala.

Gualberto Garcia Jones, riaditeľ legislatívnej analýzy pre Personhood USA pre LifeSiteNews vyhlásil, že magistérium cirkvi  je neomylné, keď sa jedná o zabezpečenie ochrany detí v maternici.  Odvolával sa na pasáž z Katechizmu katolíckej cirkvi, kde sa uvádza: „Od prvého okamihu existencie človeku musia byť priznané práva osoby, medzi ktorými je neporušiteľné právo každej nevinnej bytosti na život.”

Garcia Jones zdôraznil, že prolife aktivisti musia byť pevní v princípoch a byť odvážni v úsilí o ne.

„Keď stráže Fatimy vyhostili prolife misionárov zo svätyne, potom je čas udrieť na vchod. Ak sú vyhodení z vchodu, potom je čas ísť do úzkych uličiek vedúcich ku vchodu.”

Garcia Jones povedal, že laickí katolíci často považujú za veľmi ťažké vziať na seba úlohu vodcu. „Je mi úplne jasné, že nemôžeme čakať na lídrov, aby robili správne veci, ak podľa učenia cirkvi vieme, čo je správna vec.”

„Ján Pavol II. bol inšpiráciou pre celú našu generáciu prolife prívržencov, ale lídri ako on sú zriedkaví a väčšina členov hierarchie nechce búriť vody. Takže naša jediná šanca je odložiť sklamanie a frustráciu alebo vziať na seba kríž a postaviť sa za pravdu, možno byť odsúdení, a potom otvoriť dvere pre milosť Božiu, aby viedla k obnove prostredníctvom nášho utrpenia.”

„Ostaneme verní a aktívni, modlíme sa na cirkev a raz sa katolícki lídri pridajú k nášmu boju.”

Botelho sa však sťažuje: „Kým portugalská katolícka cirkev nebude zjednotená v princípoch a v pouličných akciách v prospech prolife postojov, potom katolíci v krajine ostanú v tejto téme zmätení a rozdelení, a všetka naša prolife snaha bude ako hlas stratený na púšti, márne volajúci o pomoc.”