Do obchodu s bielym mäsom je zapletený aj personál americkej vlády

2,889
Kultúra smrti

24. apríla 2012 (AlbertMohler.com) – Sexuálna revolúcia posledných desaťročí zmenila akýkoľvek verejný rozhovor o sexe a sexualite. Revolucionári namierili svoju pozornosť na rozoberanie celej stavby sexuálnej morálky, ktorá bola v podstate skoro 2000 rokov nedotknutá.

V jednej chvíli sexuálnej revolúcie bolo vykonané úsilie legalizovať prostitúciu ako „zločin bez obete”, čo je termín, ktorý môže každý ľahko označiť ako oxymoron. Značná časť tohto úsilia v Spojených štátoch a vo väčšine Európy neviedla nikam, hoci „progresívne” orgány na presadzovanie zákona často pozerali na druhú stranu a urobili len veľmi málo na obmedzenie trhu s nedovoleným sexom.

Potom sa začalo diať niečo skutočne zaujímavé. Vplyvné sily v spoločnosti si začali všímať rozsah a význam trhu so sexom. Orgány na presadzovanie zákona si začali všímať fakt, že sa  „obchoduje” so ženami spolu s nedospelými chlapcami a dievčatami prostredníctvom medzinárodných sietí gangstrov. Na konci minulého desaťročia si americkí úradníci všimli, že obchod s bielym mäsom prebiehal v malých aj veľkých mestách. Ženy spolu s chlapcami a dievčatami boli unášané v ďalekých častiach sveta i na uliciach amerických miest a boli predávané niekam preč. Možno to chápať iba ako sexuálne otroctvo.

Postupom času sa tieň medzinárodného obchodu s bielym mäsom stal zrejmým v zločineckých sieťach, ktoré pokrývajú svet. Ženy a dievčatá odpovedajúce na inzeráty hľadajúce modelky, chyžné a opatrovateľky detí, sa ocitli predané do otroctva a prevážané po svete.

Bohatí Američania si rezervovali dovolenku v destináciach, kde si možno lacno uspokojiť svoju sexuálnu túžbu, vrátane tej po deťoch. Ako nedávno počas konania Super Bowlu 2013 varovali americkí predstavitelia: je možné, že do hostiteľského mesta bude dovezených niekoľko stoviek nedospelých pracovníkov. Tieto výskymy potvrdzujú, že  nemožno poprieť medzinárodné siete pre obchod s bielym mäsom.

Potom prišla správa, že najmenej jedenásť tajných agentov bolo zapletených v prostitučnom škandáli v Cartagene v  Kolumbii pred tamojšou návštevou prezidenta Baracka Obamu. Verí sa, že sa to týkalo aj niekoľkých vojakov zo Spojených štátov. Dokonca keď sa prevalil tento škandál, medzinárodné médiá oznámili, že mestá ako Cartagena sa stali magnetom pre sexuálny obchod a veľa biznisu poskytujú chlipným Američanom.

Kritici Tajnej služby hovoria, že veľa týchto agentov si osvojilo motto „kolesá hore, prstienky dole” (ako lietadlo vysunie kolesá, sobášne prstienky dole z prsta.), naznačujúce plány navštíviť prostitútky v ich cieľovom meste. Plánovali sa stretnúť s prostitútkami oveľa skôr pred svojím príchodom, aby údajne „urýchlili” prezidentov výlet.

Akoby Američania neboli dosť v šoku, USA Today oznámili, že škandál Tajnej služby nebol žiadnym vybočením z normy. Kirsten Powersová oznámila: „Muži pracujúci pre našu vládu sa takto správajú často, až bol Pentagon nútený v roku 2004 zaviesť protiprostitučné pravidlo zamerané na prevenciu amerických vojakov od spoluviny v podpore obchodu s bielym mäsom.”

Zdá sa, že toto pravidlo tomu však nezabránilo tým, ktorí sú zapletení do škandálu v Cartagene, ani mnohým ďalším. Powersová tiež oznámila, že americká vláda si bola určitý čas  vedomá, že veľa energie v medzinárodnom podsvetí obchodu s bielym mäsom pochádza od personálu americkej vlády, či už uniformovaného alebo civilného.

Powersová citovala republikána Christophera Smitha (New Jersey), ktorý vyhlásil, že ženy a dievčatá sú nútené do prostitúcie pre klientelu skladajúcu sa prevažne z členov vojenských služieb, vládnych dodávateľov a medzinárodných mierových vyjednávačov.

Jedna správa naznačila, že mladé dievčatá uniesli z Východnej Európy špeciálne na predaj americkým dodávateľom ako sexuálne otrokyne. Títo dodávatelia boli pod záštitou našej vlády na ustanovenie mieru a bezpečnosti po následkoch bosnianaskej krízy.

Ako si Kirsten Powersová všimla: „Reprezentanti americkej vlády by mali tvoriť normu pre svet a nie kŕmiť problém obchodu s bielym mäsom. Šanca, že ženy alebo dievčatá, ktoré si agenti tajnej služby zaobstarali pre svoje potešenie, tam boli z vlastného rozhodnutia, je veľmi nízka. Pravdepodobnejšie tam boli ako sexuálne otrokyne.”

Našťastie sa tieto dni menej hovorí o prostitúcii a obchode s bielym mäsom ako o „zločine bez obetí.” Málo zločinov poskytuje taký neutešený pohľad na ľudskú morálnu realitu. Existuje trh pre akúkoľvek formu žiadostivosti a kriminálne syndikáty sú pripravené predať kohokoľvek a čokoľvek.

Nicholas Kristof z New York Times svojím príbehom sexuálnej pracovníčky v New York City nám tento príbeh ešte viac priblížil. „Ak si myslíte, že obchod s bielym mäsom sa deje len na takých ďalekých miestach ako je Nepál alebo Thajsko, potom by ste si mali vypočuť experta na americký obchod s bielym mäsom, s ktorým som mal vtedy rozhovor,” napísal. „Ale najprv jej zaželajte všetko najlepšie k narodeninám. Vo štvrtok bude mať šestnásť.”

Kristof povedal, že Briannu šikovne uniesli a predali do obchodu s bielym mäsom potom, ako ušla jednu noc z domu, keď mala 12. Tiež opísal dôležitosť väčších internetových stránok pre obchod s bielym mäsom. Jedna z nich  ráta približne so 70% amerických inzerátov na prostitúciu. Brianna oznámila, že ju na takej stránke ponúkali. Odhadla, že asi  polovica biznisu, do ktorého ju predali prichádzala cez danú stránku. Kristof tiež oznámil desivú informáciu, že z biznisu profitovali veľké finančné firmy na Wall Street.

Kirsten Powersová mala pravdu, keď napísala: „Máme globálnu epidémiu obchodu s bielym mäsom.” Môžem len hádať, ako veľa Američanov chápe, že „my” v tomto vyjadrení znamená „my – Američania". Keď môže kongresman pred nami pripustiť, že ženy a dievčatá sú nútené do sexuálneho obchodu pre klientelu pozostávajúcu hlavne z amerických vládnych úradníkov a dodávateľov americkej armády, vtedy sa tento problém stáva zodpovednosťou každého Američana.

Americkí kresťania, ktorí rozumejú nepochopiteľnému škandálu a morálnej hrôze obchodu s bielym mäsom, musia rozoznať, že toto je problém najvyššej morálnej priority.

Musíme požadovať presadzovanie zákona, ktorý znamená ochranu ľudských bytostí pred predajom do sexuálneho otroctva a veľké prenasledovanie tých, ktorí sa angažujú v obchode s bielym mäsom. Musíme žiadať, aby každý Američan, ktorý je  zapletený do takýchto aktivít, bol stíhaný v plnom rozsahu práva, a aby bolo urobené všetko pre oslobodenie žien a mladých ľudí zo sexuálneho otroctva.

Žiaden Američan nemôže žiť s čistým svedomím, kým je vo svete o jeho národe známe, že vysiela úradníkov, obchodných spoločníkov, vládnych dodávateľov a vojenský personál, ktorých motto je „kolesá hore, prstienky dole.”

Tento škandál odhalil, že koncept „škaredého Američana" získal ponižujúco nízky rozmer.