Najväčší pochod gay pride zažil obrovský prepad

2,473
Kultúra života

20. jún 2012 (LifeSiteNews.com) - Brazílske “gay pride“ pochody, spojené s finančnou a morálnou podporou najvyšších orgánov v krajine, sú  dlhodobo považované za najväčšie na svete. Svojím prvenstvom v tejto oblasti sa môže osobitne pochváliť mesto Sao Paulo. Tento rok sa odhady počtu účastníkov pohybovali v rozmedzí 2,5 až 4 milióny. Tieto čísla, ktoré zverejnila vládna vojenská polícia, s nadšením opakovali aj organizátori pochodu a svetové média.

Tohtoročný pochod bol však prekvapením. Po prieskume, v ktorom  Datafolhský inštitút novín Folha de Sao Paulo v roku 2011 odhalil značne prehnené čísla minuloročnej účasti, odmietla vojenská polícia dať akékoľvek odhady počtu účastníkov tohtoročného pochodu. Datafolhský inštitút  tvrdí, že na LGBT Pride Parade 2012 sa zúčastnilo len 270 000 ľudí. Tento počet reprezentuje len malý zlomok toho, s čím počítali organizátori.

Ak aj neberieme do úvahy konfliktné odhady, brazílske média a vojenská polícia sa zhodujú v tom, že tohtoročný pochod bol podstatne menší ako ten minuloročný. Aj samotní organizátori Gay Pride 2012 napokon označili počet 4,5 milióna účastníkov za fyzicky nedosiahnuteľný. Vojenská polícia, ktorá najprv váhala so zverejnením svojho odhadu, mala však iný pohľad. „Bolo tam oveľa menej ľudí ako v roku 2011,“ uviedol pre časopis Veja plukovník Marcelo Prado.

„S menším množstvom finančných prostriedkov, lepším správaním a vysokým stupňom monitorovania môžeme skonštatovať, že 16. ročník LGBT Pride Parade mal nižšiu účasť,“ uvádza Veja. „Po prvýkrát v histórii tejto udalosti organizátori oficiálne nezverejnili počet účastníkov na Paulista Avenue v nedeľu popoludní. Podľa vyjadrení vojenskej polície a zúčastnenej verejnosti udalosť pritiahla oveľa menej ľudí ako po iné roky.

Nižšia účasť sa tiež odrazila v počte lekárskych zásahov pre opilstvo či iné dôvody. Aj keď roztopašnosť, vrátane sexu na verejnosti, ktorá je charakteristická pre homosexuálne demonštrácie, bola vždy problémom, počet lekárskych zákrokov klesol oproti minulému roku z 500 na 100.

Pochod sa tiež musel vysporiadať s podstatným znížením finančných prostriedkov. V minulých rokoch bol štedro dotovaný vládnymi úradmi a obchodníkmi. Tohtoročný rozpočet však po prepočítaní klesol o 60 000 amerických dolárov, z 220 000$ na 160 000$.

Nezáujem politikov vyvolal polemiku

Výrazná bola aj neprítmnosť tých politikov a kandidátov na verejné funkcie, ktorí mali v minulosti oveľa väčší záujem o to, aby boli spájaní s touto udalosťou. Podľa spravodajstva Brazil 247 sa tento rok pochodu zúčastnili len dvaja kandidáti na verejnú funkciu, a len jeden sedel na pódiu s organizátormi. Bol ním Fernando Haddad, predchádzajúci minister školstva, ktorý sa zaslúžil o vytvorenie tzv. homofóbnej sady pre školy. Sada zahrňovala natoľko obscénne videá, že ju prezidentka Rousseffová bola nútená verejne zamietnuť a nariadiť prepracovanie programu.

„Kandidáti, ktorí sa pochodu nezúčastnili, ani neprejavili záujem kontaktovať alebo spoznať nás, sú ľudia, ktorí buď nemajú všeobecnú víziu politiky, alebo nechcú obmedziť diskrimináciu a predsudky,“ sťažoval sa Fernando Quaresma, prezident Asociácie Gay Pride Parade.

Nízka účasť verejnosti a politikov na tohtoročnom Gay Pride pochode reflektuje rastúci odpor brazílskej verejnosti voči homosexuálnemu hnutiu, ktoré roky hľadalo možnosti na prijatie zákonov zakazujúcich kritiku homosexuálneho životného štýlu.

Minuloročný pochod  len zdôraznil konflikt medzi gay aktivistami a katolíckou cirkvou, ku ktorej sa hlási väčšina Brazílčanov. Pochodujúci otvorene zosmiešňovali portréty katolíckych svätých, a to bez ohľadu na zákony zakazujúce zneucťovanie predmetov náboženského presvedčenia. Keď protestantský televízny evanjelista Silas Malafia tieto znesvätenia odsúdil, úrady pro-gay orientovanej Robotníckej strany sa mu vyhrážali žalobou.

Prezidentka Rousseffová, členka Robotníckej strany, len tesne zvíťazila vo voľbách v roku 2011 po páde v prieskumoch verejnej mienky kvôli obhajobe potratov a gayov. Nakoniec podpísala deklaráciu, v ktorej sa zaviazala, že nebude iniciovať legislatívu na legalizáciu potratov a zákaz kritizovania homosexuálneho životného štýlu.

Aktuálne prieskumy verejnej mienky ukázali, že napriek pokračujúcej propagácii homosexuálnej agendy vládnucou Robotníckou stranou, väčšina Brazílčanov naďalej nesúhlasí s homosexuálnymi manželstvami a civilnými zväzkami.