Obamova cenzúra Vyhlásenia nezávislosti

1,625
Kultúra smrti

Prezident Obama sa zrejme domnieva, že môže len tak zmeniť znenie Vyhlásenia nezávislosti. Pri jej citácii sa stále dookola dopúšťa významnej chyby - vynecháva slovo Stvoriteľ.

Američania poznajú znenie Vyhlásenia nezávislosti. Píše sa v ňom: „Stvoriteľ nám dal určité neodňateľné práva.“ V Obamovom prednese však chýba slovo Stvoriteľ.

Pozorne si vypočujte, ako znie známa veta po Obamovej cenzúre: „Všetci ľudia sú si rovní, každému z nás sú dané určité neodnímateľné práva. “ Nepovedal však, kto nám tie práva dal.

Obamovi sa to stalo už toľkokrát, že nemôže ísť o prerieknutie alebo o poruchu na zariadení s textom. Zmena Vyhlásenia nezávislosti je súčasťou Obamovej snahy o odstránenie všetkého náboženského, každej zmienky Boha z nášho verejného života. Koná tak za účelom transformácie "národa pred Bohom“ na "národ pod federálnou vládou", zvlášť exekutívou, bez akejkoľvek vyššej moci.

4. júla, na sviatok nezávislosti by sme si mali pripomenúť, že Vyhlásenie nezávislosti nie je len deklarovaním našej nezávislosti a suverenity, ale je tiež oficiálnym potvrdením našej viery v Boha. Vyhlásenie vníma Božiu existenciu ako evidentnú pravdu a stanovuje, že úlohou vlády je chrániť Bohom dané neodňateľné samostatné práva.

Boh sa vo Vyhlásení spomína päťkrát – Boh ako Stvoriteľ, Boh ako najvyšší Zákonodarca, Boh ako Zdroj všetkých práv, Boh ako najvyšší Sudca sveta a Boh ako náš Ochranca.

Krátko predtým, ako sme začuli ohňostroje tohtoročného 4. júla, v miestnych kinách sa premietol film Za väčšiu slávu. Je to dráma o prenasledovaní kresťanov mexickou vládou v rokoch 1926 až 1929, krvavá časť histórie, ktorá bola až doteraz ignorovaná historikmi aj filmármi.

Mexiko nie je nejaká vzdialená moslimská krajina, je to náš sused. Pre Američanov, pokojne sa tešiacich náboženskej slobode počas viac ako dvoch storočí, je poučné uvedomiť si hĺbku nenávisti, ktorú niektorí ľudia prechovávajú voči náboženstvu vo všeobecnosti, a osobitne voči kresťanstvu.

Film je dôstojným doplnením žánru úspešných náboženských snímok zobrazujúcich kresťanských hrdinov, ktorí zomreli pre svoju vieru, ako A Man For All Seasons (Thomas More), Becket a The Robe.

V roku 1926 mexický prezident Plutarco Elias Calles brutálne presadil zákony na potlačenie náboženstva. Vojaci na koňoch vtrhli do kostolov, ničili cirkevný majetok, zabíjali kňazov a mŕtve telá na výstrahu vešali na verejných priestranstvách.

Vládni úradníci, elita otvorene obdivujúca sovietsky komunizmus, si predsavzala zničiť všetky viditeľné náboženské symboly, vrátane kríža, nosenia tradičného odevu katolíckych kňazov a rehoľníkov a náboženské procesie. Vojaci mohli komukoľvek nariadiť, aby opakoval „Nech žije federálna vláda“, s následkom trestu smrti v prípade odmietnutia.

Mexická ústava vyžadovala od škôl, aby boli aktívne v boji za sekularizáciu krajiny a v potláčaní náboženstva. Jej formulácia znela: „Vzdelanie by malo byť sekulárne a bez akejkoľvek náboženskej orientácie.”

Okolo 90 000 Mexičanov - kresťanov - zomrelo v boji, ktorý nasledoval. Nazývajúc sa Cristeros statočne odolávali, napriek tomu, že z Vatikánu im bola poskytnutá iba malá alebo žiadna pomoc. Nakoniec v roku 2000 pápež Ján Pavol II. kanonizoval 25 bojovníkov Cristero za svätých mučeníkov. Vláda USA zrejme chránila len svoje ropné záujmy.

Naša prvá reakcia na zabíjanie v tomto filme bola, že tu sa to, samozrejme, nemôže stať. Krvavá časť môže byť v USA nepravdepodobná, ale pohŕdanie náboženstvom je už aj tu očividné.

Nie je ťažké si predstaviť nenávistné slová mexického prezidenta znejúce v USA zo strany ACLU – Američanov zjednotených za odluku cirkvi od štátu alebo rôznych ateistických poradcov. Na najvyšších sudcov vyvíjajú nátlak, aby zakázali Desatoro, naše národné motto, aby odstránili kríže zo škôl a z každého verejného priestranstva, aj keď sú tam na uctenie si ľudí, ktorí v službe položili za nás svoje životy.

Prostredníctvom prejavov a nariadení sa prezident Obama snaží eliminovať všetky verejné odkazy na náboženstvo, vytlačiť religiózne uctievanie za zatvorené dvere a donútiť náboženské inštitúcie financovať lieky a postupy, ktoré sú v rozpore s ich vierou. Program ObamaCare núti kresťanské nemocnice, univerzity a školy platiť za potraty, antikoncepciu a sterilizácie svojich zamestnancov.

Ak sa nepodriadia Obamovým nariadeniam, trestom bude finančná smrť. Niet divu, že Obamova kampaň v roku 2008 vyznela tak mesiášsky: „Sme tí, na ktorých ste čakali“.