Houck: Potrat je priamo spojený s pornografiou

1,782
Kultúra smrti

PHILADELPHIA, Pennsylvania, 13. júla 2012 (LifeSiteNews.com) – Skupina mužov, ktorí vedú kampaň proti epidémii pornografie, tvrdí, že ich boj je priamo spojený s bojom proti potratom.

„Boj proti pornografii vnímame ako časť boja proti potratom,” povedal pre LifeSiteNews Mark Houck, spoluzakladateľ King’s Men (Kráľovi muži).

Organizácia The King’s Men (Kráľovi muži), založená v roku 2006, trénuje mužov každého veku prostredníctvom ústrania, formačných programov a zodpovedných skupiniek, aby sa angažovali v ušľachtilom boji ako vodcovia, ochrancovia a opatrovatelia. Sú trénovaní, aby bojovali proti tomu, čo Houck nazýva hlavným bojiskom potratov, pornografie a ochrany tradičného manželstva.

Houck je presvedčený, že existuje jednoznačné spojenie medzi kultúrou saturovanou pornografiou a viac ako 54 miliónmi potratov v USA odkedy prípad Roe verzus Wade v roku 1973 túto procedúru zlegalizoval.

„Väčšina potratov sa vykonáva ženám, ktoré majú mimomanželský vzťah,” povedal a poukázal na to, že pornografický priemysel posilňuje takéto správanie oddeľovaním pôžitku zo sexuálnej aktivity od úplného slobodného, verného a plodného obsahu manželskej lásky.

„Tieto ženy, ktoré otehotnejú a idú na potrat, sú typicky presexualizované rôznymi vecami, či sa jedná o narážky vo filmoch, televízii alebo kultúru porna, ktorá ich obklopuje.”

Houck povedal, že stačí len sledovať príbeh sexuálnej revolúcie, aby sme objavili spojenie medzi vysokým počtom potratov a kultúrou, kde dominuje pornografia.”

„Od vynájdenia antikoncepčnej tabletky Margaret Sangerovou (60.-te roky), cez jednoznačne pornograficky orientované časopisy ako Playboy (1953) a Hustler (1974), nájdete hypersexualizáciu žien. Tieto veci sa zároveň stávajú súčasťou mainstreamovej kultúry okolo nás. V ére internetu tieto veci vyvrcholili do bodu, keď je pornografický materiál cenovo prístupný, ľahko a úplne anonymne dostupný.”

Pre Houcka je to jednoduchá rovnica: Nárast porna vedie k nárastu sexuálnej aktivity mimo manželstva, čo vedie k nárastu neželaných tehotenstiev, ktoré vedú k nárastu potratov.

„Štúdie preukázali, že mladí ľudia vystavení pornografii, či sa jedná o filmy prístupné do 13 alebo 17 rokov, v časopisoch, na internete alebo kdekoľvek, budú viac sexuálne aktívni,” povedal Houck.

„Budú sa viac zaujímať o anonymný sex, jednorazové záležitosti, prostitútky, striptíz atď, pretože si chcú vyskúšať tie fantázie, s ktorými sa stretli vo svete porna.”

Houck so spoluzakladateľom Damianom Wargom pred ôsmimi rokmi vyvinul program „No More Porn“ (Už žiadne porno) ako spôsob, ako sa dostať k mužom a ženám uväznených v tom, čo nazývajú temný a špinavý biznis. Organizácia pripravila viac ako 200 protestov proti sexuálnemu biznisu, striptízovým klubom a obchodom s videami pre dospelých. Prispeli k zatvoreniu siedmych pornografických biznisov.

Houck povedal, že protesty sú vonkajšou manifestáciou presvedčenia mužov, ktorí berú vážne slová Evanjelia: „Každý, kto pozerá na ženu žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.” (Matúš 5,28).

„Protesty sú odpoveďou na Kristovo volanie ísť hlbšie, skúmať samých seba a stále pracovať na tom, aby sme mali otvorené srdcia pre našich bratov, a zvlášť naše sestry v Kristovi.”

„Predovšetkým potrebujeme ukázať, aká lož je svet pornografie. Je predstieraním lásky.”

Čokoľvek, čo títo muži v sexuálne orientovanom biznise zažívajú, je prázdnota. V jednej chvíli môžete niečo cítiť, ale na konci je prázdno. V pornografii nič nedýcha životom.”

Houck vie z prvej ruky, odkiaľ prichádzajú konzumenti porna. Strávil 16 rokov svojho života závislosťou na porne a podarilo sa mu to prelomiť len tým, že sa obrátil k Bohu o pomoc.

„Jediný spôsob, ako sa dostať preč od porna, je, že skutočne chcete byť uzdravený. Ježiš často hovorí v Písme tým, ktorí sú utrápení, zranení, postihnutí: „Čo chcete, aby som vám urobil?” Musíte povedať: „Chcem byť v poriadku.” Chytí sa toho a použije to.”

Houck rozumie prvku žiadostivosti, ktorý je podľa neho v srdci každého muža.

„Všetci sme náchylní hrešiť a musíme byť pokorní, keď hovoríme s našimi bratmi o veciach žiadostivosti, pretože je to bežný boj každého muža. Skutočne sme všetci na tej istej lodi. Kristove slová o pozeraní vyrovnávajú situáciu medzi tými z nás, ktorí sú na krížovej výprave proti pornu a tými, ktorí sú pasívni a slepí voči faktu, že niekoho dcéru využívajú pre zisk, niekoho matkou manipulujú, niekoho sestra zneužívajú. Ježiš buchol klinec po hlavičke otázkou: „Čo je v tvojom srdci?”, “

„V istom zmysle je ľahké opustiť porno. Je ľahké prestať navštevovať sexuálne orientovaný biznis. Ťažké na tom je zmeniť to, čo je v tvojom srdci.”