Ostane Írsko krajinou bez potratov?

2,395
Kultúra života

                    

21. marca 2012(Life Institute) – Tak ako väčšina Írov vítam, že írsky parlament na veľkom zasadnutí OSN odmietol výzvy, aby zlegalizoval potraty.

Avšak je dôležité pripomenúť, že vláda tiež poverila Írsko, aby konalo podľa posledného nariadenia Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade, ktorý bol určený na zmenu potratových zákonov v Írsku.

Šesť krajín predložilo posudok OSN o ľudských právach Európskemu súdu, ktorý rozhodoval v prípade ABC, aby tak zaútočili na írsky zákaz potratov. Týmito krajinami boli Španielsko, Dánsko, Holandsko, Veľká Británia, Nórsko a Slovinsko.

Ale kým írska vláda odmietla tieto požiadavky, jej hovorca rýchlo zopakoval, že vytvorila expertnú skupinu, aby si prešla nariadenie Európskeho súdu a urobila návrhy, ako ho implementovať.

Vytvorenie expertnej skupiny vyvolalo vážne obavy. Verejnosť, ktorá je už aj tak nešťastná pre niekoľko nariadení o úsporách, nemá náladu, aby jej niečo diktoval Európsky súd.

Medzi menovanými do 14-člennej skupiny je Dr Deirdre Madden, ktorý prednáša právo na univerzite v Corku a bol na čele obhajoby výskumu embryonálnych kmeňových buniek. Madden predtým napísal, že existujú silné dôvody, aby sme verili, že embryo ešte nie je ľudská bytosť.

Vláda do skupiny menovala aj všeobecného lekára Ailisha Ní Riaina. Tento lekár napísal smernice opisujúce nenarodené deti ako obsah maternice a tvrdí, že lekár má pomáhať pri odporučení matky na potrat. Ďalšia kontroverzná voľba bola menovanie Mary O’Toole, právničky, ktorej sa týkal prípad X v roku 1992. Prípad X bol použitý v pokuse zvrátiť írske prolife ústavné nariadenia a legalizovať potrat.

Tieto vymenovania a poznámky, ktoré urobil minister spravodlivosti Alan Shatter, spôsobili medzi prolife väčšinou vážne obavy. Odmietnutie požiadaviek zaviesť potraty na zhromaždení OSN a zároveň vytvorenie expertnej skupiny, ktorej členovia potrat podporujú, by bol lacný politický trik. Dúfame, že vláda je dostatočne slušná, aby sa tomu vyhla.

Life Institute napísal taoiseachovi (premiérovi) Enda Kennymu, aby poukázal na to, že najväčšia koaličná strana Fine Gael urobila volebný sľub, že nezlegalizuje potraty. Preto by sa teraz nemali spoliehať na najakú nevládnu organizáciu, že tento sľub zruší.

Inštitút poukázal na to, že existujú tri kľúčové fakty, ktoré by expertná skupina na potraty nemala ignorovať:

- Potrat nie je nikdy lekársky nevyhnutný. Vládna komisia na túto otázku už dostala expertné svedectvá, kde hlavní írski experti potvrdili, že lekári nepovažujú zásahy pri zdravotných stavoch ako mimomaternicové tehotenstvo a rakovina za potrat, pretože ich zámerom nebolo poškodiť dieťa.

- Napriek nariadeniu Európskeho súdu Írsko nemusí legalizovať potraty.  Írska ústava zabezpečuje svojmu ľudu suverenitu, aby rozhodoval o týchto otázkach. Opakované prieskumy verejnej mienky ukázali, že írsky zákaz potratov sa teší podpore väčšiny ľudí.

- Podľa OSN je Írsko bez potratu najbezpečnejším miestom na svete pre matku, aby mala dieťa. Expertná skupina by tiež mala uznať nepopierateľné vedecké dôkazy, ktorý ukazujú, že potrat má u žien negatívne psychické následky.

Expertná skupina má povinnosť urobiť svoje návrhy do mesiaca. Na zasadnutí OSN Patrick Buckley z European Life Network poukázal na to, že právo na život pre všetkých členov ľudskej rodiny uznáva a chráni Všeobecná deklarácia ľudských práv a Írska ústava. Tento fakt potrebujeme vláde opakovane pripomínať.