Ako presvedčiť ľudí o škodlivosti potratov?

1,448
Kultúra života

4. september 2012 (LiveActionNews.org) - Justice For All je organizácia zameraná na pro-life výcvik. Jej poslaním je školiť pro-life aktivistov v používaní presvedčivých argumentov pri informovaní o realite potratu a pri spochybňovaní názorov týkajúcich sa tohto problému. Organizácia prináša svoje posolstvo navštevovaním rôznych univerzít. David Lee, zakladateľ The Choices Medical Clinic a výkonný riaditeľ The Justice For All (JFA), vytvoril túto organizáciu s presvedčením, že osobný rozhovor je pri snahe o zmenu sŕdc a myslí naklonených potratom efektívnejší než neosobné verejné diskusie.

„Naším cieľom je vyškoliť pro-life ľudí tak, aby boli dobrými vyslancami a aby vedeli presvedčivo argumentovať,“ hovorí Jacob Burow, koordinátor činností JFA. „Učíme, že dobrý vyslanec sa snaží najprv počúvať. Účastníci sa naučia ako klásť správne otázky a počúvať ľudí s cieľom pochopiť, v čo iný človek verí a prečo. Ďalej sa cvičia v kladení spochybňujúcich otázok a otázok, nad ktorými je potrebné sa zamyslieť, a to spôsobom vyžarujúcim lásku a postupom, ktorý najlepšie pomôže inej osobe skutočne sa zamyslieť nad svojím postojom.“  The Justice For All podporuje diskusiu pomocou ankiet a kladenia otázok tým, ktorí prechádzajú okolo výstavy.

„Náš stánok, ktorý informuje o vývine plodu, sa pýta: ,Kde nakreslíte čiaru?ʻ, v zmysle, kedy nadobúdame základné ľudské práva,“ hovorí Burow. Je to skvelý spôsob ako začať diskusiu o ťažisku problému - otázke, či nenarodená ľudská bytosť má právo na život.“

Kladenie dobrých otázok, počúvanie iných a hľadanie spoločného menovateľa medzi názormi pro-life a tými, ktorí podporujú slobodu voľby (pro-choice), sú rozhodujúcimi aspektami poslania organizácie The Justice For All. „Používanie týchto zručností podporuje úctu medzi ľuďmi. Dokonca aj mnoho pro-choice ľudí  sa vyjadrilo, že aj keď nesúhlasia s naším odkazom, a ani s našimi obrázkami, skutočne oceňujú, že si vypočujeme ich postoje a príbehy,“ uviedol Burow. „Ideme dokonca tak ďaleko, že máme zapnutý mikrofón, prostredníctvom ktorého sa každý môže s davom podeliť o svoje názory.“

Väčšina ľudí súhlasí s tým, že snaha o dialóg a jednoduché otázky sú dobrými nástrojmi ako priviesť ľudí k diskusii o potratoch. Avšak zrejme najväčšia polemika spočíva v jednej z metód používaných JFA: obrovský, 5 metrov vysoký monitor s grafickými snímkami zobrazujúcimi následky potratu.

„Pokiaľ ide o náš velikánsky (potratový) monitor, ľudia sú zvyčajne ohromení, že sme schopní vynaložiť až také úsilie na šírenie nášho posolstva,“ uviedol Burow. Mnohí z tých, ktorí len prechádzajú okolo, vyjadrujú vďačnosť nad tým, že tím JFA sa ich nesnaží upútať jačaním a kričaním. Grafické snímky hovoria dosť hlasno sami za seba. Prirodzene existujú pro-choice a rovnako aj pro-life aktivisti, ktorých dosť dráždi vystavovanie snímok na takých verejných priestranstvách, akými sú univerzity.

„Často spomínam príbeh Emmitta Tilla, černošského chlapca, ktorého vražda v Mississippi v roku 1955 bola hlavným katalyzátorom hnutia za občianske práva. Jeho matka trvala na tom, aby bola truhla počas pohrebu otvorená, hoci vedela, že telo jej syna bude možné len ťažko rozoznať. Novinári tým boli šokovaní a pýtali sa prečo. Odpovedala: ,Chcem, aby celý svet videl, čo urobili môjmu chlapcovi.ʻ

„Časopis Jet príbeh o Emmittovej smrti a pohrebe zverejnil, vrátane fotografií tela. Amerika verejne videla hrôzu toho, čo predstavuje rasizmus v praxi. V tom, čo sa stalo Emmittovi, videli obraz rasizmu. Exhibícia The Justice For All podobným spôsobom zobrazuje obraz voľby - hrôzu, ktorú potraty znamenajú pre nenarodené deti.“ Burow pokračoval: „Ak by naša dnešná výstava na akademickej pôde zachránila život aspoň jedného dieťaťa, stálo by to za nahnevanie stovky ľudí?“ Hoci náš monitor určite mnohých rozčúlil, zachránil aj niekoľko životov!

„Dôležité je citlivo pristupovať k faktu, že ženy a muži, ktorí boli zapojení do potratu a ešte si len začínajú uvedomovať, čo vykonali, sa môžu stať troskami,“ uviedol Burow. Vysvetľuje, že nemôže vedieť, čo každý človek po potrate zažíva, ale existujú ženy, ktoré potrat absolvovali a pracujú pre The Justice For All. Jednou z nich je aj Lori Navrodtzke.

„Spočiatku Lori kvôli svojej bolesti z potratu vôbec nebola nadšená našou výstavou obrázkov. Ako sa však postupne čoraz viac zapájala, prišla na to, že slúžiť druhým prináša uzdravenie aj pre ňu. Lori sa v súčasnosti aktívne podieľa na našom certifikačnom programe a zistila, že jej hlas na univerzitnej pôde má váhu a moc ako žiaden iný.“ (Lorine úvahy si môžete prečítať tu.)

V jari tohto roku prešla okolo výstavy The Justice For All mladá žena Amanda. Jej spolubývajúca bola objednaná na potrat a Amanda sa zúfalo snažila nájsť slová, aby jej pomohla zvoliť si namiesto potratu život. Zastavila sa pri obrázkoch a hovorila s dobrovoľníčkou Catherine, ktorá Amande vysvetlila, ako svojej spolubývajúcej predstaviť informačnú brožúru.

O pár dní neskôr Catherine niekto zavolal. Bola to Amandina spolubývajúca, ktorá sa chcela poďakovať za to, že sa porozprávali s Amandou, ktorá jej ukázala brožúrku. Rozhodla sa nepodstúpiť potrat a Catherine bola nadšená, že ju pozvali na oslavu tehotenstva tejto mladej ženy.

„Mojím bezprostredným cieľom je záchrana detí pred potratom. Mám však aj väčší cieľ - obrátiť sa na tých, ktorí pochopili zlo v potrate. Chcel by som, aby sa podelili o dobrú novinu, a teda, že potratom to nekončí,“ uzatvára Burow. „Chcem, aby vedeli, že pro-life ľudia ich majú radi. Ešte dôležitejšie však je, aby vedeli, že Boh ich stále miluje.“

Školenia The Justice For All učia pro-life podporovateľov ako efektívne viesť dialóg. Jesenný rozvrh je dostupný na ich internetovej stránke, k dispozícii je aj internship. Tiež sa môžete zapísať a získať tak prístup k modlitebným aktualizáciám na ich web stránke, ďalej môžete JFA alebo jedného z ich misionárov aj finančne podporiť. Tento článok bol opätovne vydaný na základe súhlasu LiveActionNews.org.