Kórejská demografická krivka

1,698
Neutral

Dokonca i skeptici demografickej dividendy upozornili na úspech ázijských tigrov ako výnimku celosvetového pravidla (vo zvyšku rozvojového sveta nenastal taký ekonomický boom aj napriek nízkej pôrodnosti). Správa novej Kórejskej banky potvrdila, že starnúci tigri šetria na zvyšok dividendy a musia sa pripraviť na stratu pracovnej sily: 

Kórejska populácia v produktívnom veku (medzi 15. a 64. rokom života) dosiahne vrchol v roku 2016 a potom bude nasledujúce pol storočie rapídne klesať. Podiel obyvateľov v produktívnom veku z celkového počtu populácie dosiahne vrchol tohto roku.

Pokles percenta produktívnych obyvateľov spomalí ekonomický rast zredukovaním pracovného vstupu, čo spomalí nárast príjmu na osobu. Zároveň sa zníži aj spotreba, pretože starší obyvatelia zjedia menej ako mladí a povedie to ku poklesu tlaku na ceny.

Demografické zmeny znížia tiež mieru úspor,  zvýši sa záťaž pracujúcich, ktorí budú finančne podporovať starších. Znížia sa tiež obchodné požiadavky na investičné fondy, produktivita kapitálu klesne v dôsledku poklesu jeho intenzity. 

Pokles obchodných požiadaviek na fondy zníži tlak na reálnej úrokové sadzby. V rovnakom čase tento pokles zintenzívni konkurenciu medzi finančnými spoločnosťami, ktoré si chcú udržať zákazníkov a zúžia teda svoje úrokové marže.

Na úseku aktív má demografický posun obzvlášť závažné dôsledky. Starší obyvatelia sa potrebujú zbaviť svojich aktív, aby mohli financovať spotrebu. Prísun aktív sa tak uprostred klesajúceho dopytu zvýši, čo môže viesť k prudkému poklesu reálnych cien zhruba 90% domácich aktív v celej Kórei.

Všetky tieto následky z klesajúceho podielu produktívnej časti populácie sa napokon odzrkadlia v poklese ziskovosti a spoľahlivosti finančných inštitúcií.