Potraty vo Francúzsku hradia daňoví poplatníci

1,472
Kultúra smrti

PARÍŽ, 3. október 2012 (LifeSiteNews.com) – Francúzski socialisti oznámili, že všetky náklady spojené s potratmi budú hradené z peňazí daňových poplatníkov. Tento krok je súčasťou najnovšieho návrhu rozpočtu na rok 2013, ktorý zahŕňa reformy v sociálnych službách. Podľa súčasných predpisov ženy, ktoré podstupujú potrat, majú nárok na uhradenie len 70 až 80% výdavkov.

Táto zmena by tak podľa odhadov v prvom roku mala stáť Francúzov až 31,7 miliónov eur. Napriek tomu má návrh u vlády veľkú podporu, pretože „je nevyhnutné, aby všetky ženy mali rovnakú možnosť ísť na potrat“. Francúzsky prezident Francois Hollande sa počas volieb zaviazal, že zaistí, aby sa potraty vykonávali vo všetkých nemocniciach v krajine.

Potraty sú vo Francúzsku legálne do 12. týždňa tehotenstva.

Snaha viac sprístupniť potraty prichádza práve v čase, kedy sa čoraz zreteľnejšie črtajú čísla, ktoré Francúzsko umiestňujú medzi európske krajiny s hroziacim demografickým kolapsom. V súčasnosti celková pôrodnosť vo Francúzsku predstavuje 2,08 detí na ženu. Toto číslo je však ovplyvnené vysokým percentom národnostných menšín v krajine. Nedávne štúdie ukázali, že až štvrtina z populačného rastu sa týka len menšín.

Imigranti narodení v zahraničí a ich priami potomkovia predstavujú 19% z celkovej populácie Francúzska. Z 802 000 detí narodených v roku 2010 malo až 27,3% aspoň jedného rodiča cudzinca a 23,9% malo aspoň jedného rodiča z krajiny mimo Európskej únie.

Stredný vek žien predstavuje 41,9 rokov a demografi varujú, že nie je možné, aby nízku pôrodnosť zachránili rodené Francúzky. Od roku 1975, kedy boli potraty legalizované, pôrodnosť klesá z vrcholnej hodnoty 3,0, ktorú krajina dosiahla v roku 1949.