Potrat nič nerieši, iba ženám ubližuje, vraví Pápež

5,615
Kultúra života
Vatikán, 28.2.2011 (LifeSiteNews.com)

Pápež Benedikt XVI vo svojom príhovore Pápežskej akadémii pre život pripomínal, aby “doktori boli silní a odvážne hlásali, že potraty nič neriešia – akurát zabijú dieťa, zničia ženu, a zaslepia svedomie otca dieťaťa, čo má za následok rozpad rodiny.

Pápež sa vyjadroval na tému post-abortívneho syndrómu (PAS), ktorý zúčastnení  preberali. „Otázka post- abortívneho syndrómu – najmä silné psychologické problémy, ktoré ženy po dobrovoľnom potrate bežne zažívajú – odhaľuje nepotlačiteľný hlas svedomia a ťažkú ranu zakaždým, keď skutok zrádza povolanie človeka robiť dobro,“ povedal.

Svedomie sa týka každého. Nie je vyvolané vonkajším tlakom alebo emóciami, a ani nie je osobité len pre kresťanov alebo veriacich. „Cez svedomie sa Boh prihovára ku každému jednému z nás, pozýva nás k ustavičnej ochrane života za každú cenu; a v tomto osobnom pute so Stvoriteľom spočíva hlboká dôstojnosť svedomia a jeho nedotknuteľnosti,“ vysvetľoval.

Benedikt XVI tiež spomenul dôsledky potratu na svedomie mužov. „Vo vašich úvahách je potrebné spomenúť aj často zahmlené svedomie otcov detí, ktorí často tehotnú ženu opustia.“ Ďalej pripomenul, že o trpiacich traumou po potrate sa treba starať, a pripomínať im Božie odpustenie a uzdravenie aj napriek ich odmietnutiu pravdy.

Svoju pozornosť upriamil aj na zdravotníkov, ktorým prízvukoval, že „hlavne doktori nesmú zlyhať vo svojej povinnosti dozerať na to, aby svedomie žien nebolo oklamané tvrdeniami, že potrat vyrieší rodinné, ekonomické a sociálne ťažkosti, alebo zdravotné problémy ich dieťaťa.“ Ďalej doplnil, že „čo sa týka najmä zdravotnej situácie dieťaťa, ženy sú často presviedčané –častokrát práve doktormi – že potrat nie je len morálne prijateľné riešenie, ba dokonca je to terapeutický akt, ktorý predchádza utrpeniu dieťaťa a jeho rodiny, a odstraňuje ‘nespravodlivé’ bremeno  voči spoločnosti.”

Pápež zakončil slovami: “je dôležité, aby celá spoločnosť bránila a chránila právo počatých detí na život, ako aj ozajstné dobro pre ženu, ktorá sa za žiadnych okolností nezmieri so svojím rozhodnutím ísť na potrat.”

 

 

 

DISKUSIA k článku