Anketa: Írsko výrazne podporuje ochranu nenarodených detí

1,356
Kultúra života

DUBLIN, 18. febrára 2011 (LifeSiteNews.com) – Nedávny prieskum ukázal, že väčšina írskych občanov podporuje zachovanie ústavnej ochrany nenarodených detí.

Z celkového počtu 1025 respondentov nad 18 rokov sa 68 % vyjadrilo v prospech ochrany nenarodených detí. 26% bolo proti a 5% írskej populácie nevedelo odpovedať, respektíve nemalo žiadny názor.

,,Prieskum potvrdzuje existenciu širokej podpory verejnosti pre prístup k ochrane nenarodených detí. Dôležité je, aby žena počas tehotenstva dostala všetku potrebnú starostlivosť a nemala dôvod zaoberať sa myšlienkou na potrat. Úmyslom je zachraňovať nenarodené životy."

V správe Svetovej zdravotníckej organizácie zaznelo, že Írsko je zo 172 krajín najbezpečnejšou krajinou pre tehotné ženy.

Jednou z položených otázok v ankete bolo: ,,V nedávnom rozhodnutí Najvyššieho súdu sudcovia rozhodli, že ľudské embryá nie sú chránené ústavou, ale zaslúžia si úctu a ochranu zo strany vlády. Myslíte si, že vláda by mala alebo nemala prijať zákon v oblasti výskumu kmeňových buniek a asistovanej reprodukcie človeka?" 

62% respondentov podporilo legálnu ochranu ľudského embrya, 27% bolo proti a 11% nevedelo, resp. nemalo názor.

V rovnakom čase koalícia tridsiatich írskych skupín podporujúcich hodnotu života žiadala od kandidátov konkrétny sľub, aby ústavná ochrana pre nenarodené deti ostala aj naďalej zachovaná.

Skupina Írsko zjednotené pre život žiadala od svojich členiek a bývalých poslankýň Dany Rosemary Scallonovej a Kathy Sinnottovej, aby všetci kandidáti podpísali záväzok dodržiavania a rešpektovania práva na život od počatia až po smrť.

Skupina tiež vyzvala politikov, aby sa zaviazali nedemontovať Írsku ústavu a aby zároveň udržiavali právo ľudí rozhodovať v referende o ústavných zmenách.

Politici chcú tento sľub dodržať. Zaviazali sa, že neschvália zákon o potrate a budú proti akýmkoľvek pokusom nezvolených sudcov z Európskeho súdu ľudských práv (ESĽP) za uzurpovanie ústavného práva Írov a rozhodnutiach o potratoch.

Do diskusie sa zapojili aj zástupcovia Severného Írska, Bernadette Smythová a predstavitelia Spoločnosti na ochranu nenarodených detí, Patrick Buckley a Liam Gibson. Predseda Ľavicovej strany, Eamonn Gibson, mal za úlohu presadiť požiadavku o potrate ,,na požiadanie".

V nadväznosti na rozhodnutie ESĽP v notorickej kauze ABC Európskeho súdu pre ľudské práva sa Gilmore vyjadril, že Írsko nemalo povolenie meniť zákon, ktorý by povoľoval potrat v prípade ohrozenia ženského zdravia. V jurisdikciách po celom svete, vrátane USA, tento fakt otvoril dvere k platnosti potratu na požiadanie bez obmedzenia. 

Ľavicová strana to uvádza ako svoju politiku, no ostatné strany tvrdia, že počas dodržiavania pro life status quo, boli ich záväzky nejasné.

Hovorca skupiny sa vyjadril, že vedúca strana opozície, Final Gael, nechce, aby sa tento fakt stal  predmetom volieb a chce sa tejto otázke vyhnúť. Jednako má Final Gael v pláne založiť výbor pre všetky strany a zvážiť dôsledky rozhodnutia ESĽP.

Ostatné tri frontrunningové strany sa k tejto téme vyjadrili len veľmi málo, namiesto toho sa zaoberajú hospodárskymi otázkami, ktoré sa dotýkajú nedávnej hospodárskej finančnej výpomoci. Zástancovia práva na život urobili hlavnú časť svojej úlohy počas volieb a udržali základné životné otázky pre voličov stále aktuálne.

Scallonová sa na konferencii v Dubline vyjadrila, že dôvodom založenia skupiny Írsko spojené pre život bol ,,zreteľný nedostatok otvorenej diskusie, pravdivosť v intencii politických strán, s výnimkou ľavicových, ktorí oznámili, že prijmú príslušné zákony."

Írsko je jednou z dvoch krajín v Európskej únii s komplexným zákazom zabíjať nenarodené deti pri potrate. Ďalšou krajinou je stredomorský štát Malta.