Čo to znamená? Pápež František a kňaz podporujúci homosexualitu za jedným oltárom

4,350
Kultúra života

Minulý piatok LifeSiteNews (LSN) publikovalo článok o nedávnom stretnutí pápeža Františka a talianskeho kňaza dona Michela De Paolisa. Počas stretnutia otec De Paolis, prominentný taliansky agitátor proti učeniu Cirkvi o homosexualite, koncelebroval svätú omšu s pápežom. Potom sa nachvíľu stretli a De Paolis daroval pápežovi drevený kalich, paténu a kópiu svojej nedávnej knihy. Keď sa lúčili, František pobozkal De Paolimu ruky.

 Zámerom LSN bolo prezentovať známe fakty o verejnom stretnutí medzi pápežom a jedným z popredných talianskych katolíckych disidentov – teda publikovať správu, ktorá sama o sebe stojí za zverejnenie. Avšak pri spätnom pohľade sme si uvedomili, že pri absencii niektorých nevyhnutných objasnení a súvislostí ohľadom samotnej skutočnosti sme zbytočne zapríčinili rôzne dezinterpretácie.

Medzi nezodpovedanými otázkami, ktoré stretnutie podnecuje, sú napríklad: ako a prečo bol vybraný De Paolis na koncelebrovanie svätej omše s pápežom Františkom; čo si medzi sebou počas krátkeho stretnutia povedali; a čo František a/alebo jeho poradcovia dúfali, že stretnutím dosiahnu. Hoci mnoho čitateľov prišlo k záveru, že pápežovo konanie smerovalo k podpore alebo prehliadnutiu „problematických aktivít“ otca De Paolisa, je jasné, že neexistujú dostatočné dôkazy na to, aby sa k takémuto záveru dospelo. Triezve čítanie faktov odhalí niekoľko výkladov stretnutia, ktoré si zaslúžia našu pozornosť.

Možnosť 1: Pápež František nevedel o De Paolisových pro-gay aktivitách

V prvom rade je možné, že pápež František sám nevedel o De Paolisových pro-gay aktivitách. Ako LSN pôvodne uviedlo, De Paolis sa oficiálne stretol s Františkom vo svojej funkcii zakladateľa Spoločenstva Emauzy v juhotalianskom meste Foggia. Ide o organizáciu, ktorá pomáha chudobným a trpiacim na AIDS - inými slovami – chvályhodná činnosť. Nevieme, či De Paolisove ostatné diela agitujúce proti katolíckemu učeniu o homosexualite vyšli v priebehu stretnutia najavo. Gesto pobozkania De Paolisovej ruky by v tomto prípade nebolo od pápeža Františka ničím iným než znamením kňazského bratstva - pokorným znamením úcty jedného kňaza voči druhému. Tento pohľad potvrdzuje aj skutočnosť, že František bežne vyjadruje úctu voči tým, s ktorými sa stretne, bozkom rúk. Len tento týždeň verejne pobozkal ruky konštantínopolskému patriarchovi a skupine, ktorá prežila holokaust, na stretnutí vo Svätej zemi.

Avšak aj v prípade, že uvedený scenár je presný, vzniká tu niekoľko zaujímavých otázok ohľadom procesu vatikánskych previerok. Napríklad, prečo z množstva kňazov, ktorí by uvítali možnosť koncelebrovať svätú omšu s pápežom, sa Františkovi poradcovia rozhodli verejne poctiť kňaza, ktorý je známy svojou prácou postavenou proti učeniu Cirkvi? Na druhej strane je možné, že ani oni si neboli vedomí De Paolisovho pozadia - možnosť, ktorá už na prvý pohľad nesie so sebou znepokojujúce ozveny prípadu, ktorý zbabrali vatikánske úrady pre styk s verejnosťou počas Benediktovho pontifikátu. Vtedy Vatikán prehliadol dôležité fakty o biskupovi Richardovi Williamsonovi z bratstva sv. Pia X.. A vzhľadom na zvyk pápeža Františka voľne sa stretávať s hosťami v Dome svätej Marty je tiež možné, že De Paolis nebol nijakým spôsobom preverený. To sa však javí ako nepravdepodobné, keďže o svojom stretnutí s pápežom dal zrejme vedieť v predstihu.

Možnosť 2: Pápež František vedel, kto bol tento kňaz, a vyšiel mu milosrdne v ústrety

Na druhej strane je možné, že František a jeho poradcovia vedeli o De Paolisovej činnosti, ale rozhodli sa zorganizovať stretnutie ako príležitosť pre pápeža osloviť aktom milosrdenstva vzdorujúceho kňaza.

Niektorí porovnávajú stretnutie pápeža s De Paolisom so slávnym stretnutím pápežovho menovca, svätého Františka, s kňazom, ktorý žil v hriechu so ženou. Po tom, čo ho niektorí miestni mešťania nútili, aby kňaza potrestal, František súhlasil. Ale namiesto toho, aby kňaza usvedčil, ako mešťania očakávali, sv. František padol na kolená a bez slova začal bozkávať kňazove ruky. Podľa príbehu kňaz konal pokánie.

Tvrdenie, že stretnutie medzi De Paolisom a pápežom Františkom je podobné, naberá na atraktivite. Na dôveryhodnosti mu pridáva i fakt, že pápež veľmi miluje svätého Františka, rovnako podstatný je v tomto prípade aj jeho silný dôraz na oslovenie ľudí na okraji spoločnosti a ich návrat ku Kristovi cez láskavosť a milosrdenstvo.

Výklad však naráža na prekážky, keďže sám De Paolis hovoril o svojom stretnutí s pápežom len pozitívne. Vo svojom vyjadrení neprejavil náznak toho, že by ho pápež vyzval k pokániu ani že by zvažoval zanechanie svojich nekonvenčných názorov. Vzhľadom na verejnú povahu udalosti potom absencia náležitého verejného vyhlásenia Vatikánu alebo pápeža, ktorý by vyzýval De Paolisa na pokánie, vyvoláva dojem blížiaceho sa škandálu.

Možnosť 3: Pápež František schvaľuje De Paolisovu činnosť

Treťou možnosťou je, že pápež vedel o De Paolisovej pro-gay činnosti, ale rozhodol sa pre stretnutie na znamenie rešpektu či dokonca práve pre túto jeho činnosť. Avšak vzhľadom na závažnosť obvinenia a nedostatok informácií nemáme dostatočné dôkazy na to, aby sme túto interpretáciu považovali za najlepšiu.

Záver

LifeSiteNews pravidelne podáva správy o činnosti pápeža Františka, ktoré sa viažu k životu a záležitostiam rodiny. Aj keď je všeobecne známe, že sme v minulosti publikovali články vyjadrujúce pochybnosti o niektorých pápežových výrokoch a činoch, taktiež s radosťou pravidelne prinášame správy o jeho výrokoch, ktoré podporujú učenie Cirkvi. Aj keď niektorí kritici obvinili LSN z toho, že v článku „útočí“ na Svätého Otca, nebolo to rozhodne naším zámerom. De Paolis je prominentnou postavou v Taliansku a jeho stretnutie s pápežom pochopiteľne pritiahlo pozornosť médií v krajine ako udalosť, ktorá je sama o sebe hodná reportáže. Pripúšťame však skutočnosť, že ako pro-life a pro-rodinná tlačová agentúra sme sa mohli a mali viac uistiť, že naša pôvodná správa pravdivo prezentovala známe i neznáme fakty a možné výklady zmyslu stretnutia, ktoré sme opísali vyššie.