OSN žiada zvýšiť kontrolu populácie

4,115
Kultúra smrti

NEW YORK, 9. mája 2011 (LifeSiteNews.com) – Nedávne zverejnenie prognózy Národného populačného fondu, ktorý predpokladá nárast populácie na 7 miliárd už v októbri tohto roku, vyzvala OSN zvýšiť kontrolu populácie.

Správa uvádza, že svetová populácia rastie rýchlejšie, než sa predpokladalo v predchádzajúcich štúdiách. Namiesto 9,15 miliardy by mal stav obyvateľov planéty dosiahnuť v roku 2050 až 9,31 miliardy. UNFPA vydala plány na zdôraznenie dôležitosti tohto míľnika.

Pod zámienkou pomáhať ženám programom ako "verejný prístup k reprodukčnému zdraviu", UNFPA propaguje dostupnosť potratu a antikoncepcie najmä v rozvojových krajinách a nedávno začali s presadzovaním očkovania STD.

"Populačné prognózy zdôrazňujú naliehavosť zabezpečenia bezpečného a účinného plánovaného rodičovstva pre 215 miliónov žien," zdôraznil výkonný riaditeľ UNFPA, Dr. Babatunde Osotimehin.

"Malé zmeny v plodnosti- v rôznych krajinách v priebehu času- môžu vytvoriť obrovský rozdiel. Musíme investovať do prostriedkov, aby sme umožnili mužom a ženám určiť si počet a čas narodenia svojich detí."

Podľa revízie svetovej populácie z roku 2010 bude na našej planéte do roku 2100 až 10,1 miliárd obyvateľov. Je to poprvýkrát, čo OSN načrela svojou predpoveďou do tak ďalekej budúcnosti. Správa dodáva, že ak sa prirodzená pôrodnosť zvýši o pol dieťaťa na ženu, počet obyvateľov by mohol dosiahnuť aj 16 miliárd.

Predpovede sú založené na predpoklade, že sa nárast populácie v nasledujúcich rokoch zníži. Hania Zlotniková, vedúca ekonomického oddelenia OSN pre divízie populácie uviedla, že sa im daná prognóza v tejto chvíli nezdá príliš pravdepodobná.

Zlotniková ďalej dodala, že situáciu predpovedanú na október tohto roku by ľudia mali brať s nadhľadom, pretože je určená na základe trendov, ktoré sa už aj v minulosti mýlili.

Prezidentka Population Action International, Suzanne Ehlersová, nazvala nové predpoklady "žiadaním vlády o naplnenie svetového dopytu po antikoncepcii".

"V rozvojových krajinách po celom svete existujú milióny žien, ktoré by sa rady chránili pred neželaným tehotenstvom. Nemajú však prístup k antikoncepcii," povedala Ehlersová. "Vplýva to na ich zdravie, možnosti vzdelania a schopnosť založiť si vlastnú rodinu."

Ehlersová obhajuje verejný prístup plánovaného rodičovstva za "zdravšie životy" a "ochranu našej planéty".

Steven Mosher, prezident Inštitútu pre výskum obyvateľstva, zastáva odlišný názor. Vyhlásenia UNFPA o ženách požadujúcich antikoncepciu údajne nie sú pravdivé. Dodal, že tieto ženy miesto antikoncepcie žiadajú lepšiu zdravotnú starostlivosť pre seba a svoje rodiny.

"Ich požiadavky kontrolóri obyvateľstva všeobecne ignorujú. Ľudia sa nezameriavajú na samotnú záchranu životov, ale na znižovanie počtu obyvateľov," povedal Mosher.

Demografické údaje ukazujú s nárastom populácie celkové zlepšenie. Celosvetové príjmy, dojčenská úmrtnosť, predpokladaná dĺžka života, dosiahnuté vzdelanie a kalorický príjem sa od roku 1800 rapídne zlepšili. Vtedy na zemi žila miliarda obyvateľov.

"Odkedy UNFPA a ostatné organizácie na sledovanie populácie získavajú finančné prostriedky desením ľudí víziou preľudnenia, neradi zverejňujú skutočnú pravdu o klesajúcej plodnosti vo svete. Príliš veľa detí sa rodí do chudobných rodín v rozvojových krajinách. Mohli by sme povedať, že deti môžu mať len bohatí, a staneme sa tým pádom priamymi tvorcami novej formy rasizmu."

Mali by sme prestať financovať programy na kontrolu populácie a miesto toho našu pozornosť upriamiť na problémy ako malária, týfus, AIDS", dodal Mosher. "Dieťa, ktoré zavŕši počet 7 miliárd obyvateľov našej planéty, nech je to chlapec či dievča, čierny alebo biely, žltý alebo červený, nie je príťažou, ale prínosom. Nie prekliatím, ale požehnaním. A to pre každého jedného z nás."

DISKUSIA k článku