28977.jpg

Šimkovičová o Istanbulskom dohovore: Mimovládne organizácie ako ideová polícia...

1,336
Kultúra života

Nezaradená poslankyňa NR SR Martina Šimkovičová sa vyjadrila ku kontroverznému istanbulskému dohovoru a servítku pred ústa si rozhodne nedávala. Podľa Šimkovičovej je istanbulský dohovor zvrátenosť. Táto bývalá moderátorka tiež skritizovala mimovládky, ktoré podľa jej slov majú na Slovensku obrovský vplyv.

 

Šimkovičová sa v úvode svojho komentára na sociálnej sieti zmienila o svojich začiatkoch v politike. Poslankyňa tvrdí, že na všetko majú veľký vplyv mimovládne organizácie : “Jedna z prvých vecí, ktoré ma zarazili, keď som prišla do politiky bolo to, ako často som narážala na rôzne mimovládne organizácie. Sú všade. V školstve, sociálnej politike, v ochrane životného prostredia, v zahraničnej politike, obrannej politike. Uvedomila som si, že majú obrovskú moc a naviac nikým a nijako nekontrolovanú. Svojim lobizmom si nárokujú stále viac kompetencií.”

Následne sa vyjadrila ku kontroverznému istanbulskému dohovoru: “Istanbulský dohovor je zvrátenosť. Hovorím to s plnou vážnosťou a budem si za svojím vyjadrením stáť. Už mnohokrát som verejne vyjadrila, že si vážim kultúru, ktorá vytvorila monumentálne diela architektúry, inžinierske zázraky, vymietla choroby z povrchu zeme, zachraňuje životy a v neposlednom rade je to kultúra, ktorá svoje úspechy dosiahla vďaka tomu, že dala a dáva príležitosť každému.”

Podľa Šimkovičovej, všetky tieto vymoženosti nespadli z neba, ale naša civilizácia si to musela vybojovať: “Celé generácie museli tvrdo pracovať, mysliac pritom na budúcnosť svojich detí a rodín. Robili to pre nich. Muži ochraňovali ženy, aby tieto mali príležitosť vychovávať deti podľa vzorov, ktoré videli k stále väčším istotám a prospechu pre všetkých.”

Istanbulský dohovor by podľa poslankyne mohol tieto hodnoty a konštrukcie našej spoločnosti zničiť: “Rodiny sú zákonom zbavené vplyvu na výchovu detí, drobnými písmenami je písané, že „štát“ zabezpečí výchovu k inkluzívnosti, k lepšiemu pochopeniu rodovej tematiky a pod. Garantom celého procesu majú byť mimovládne organizácie, ktoré nik nevolí a ktoré nenesú pred svojimi voličmi žiadnu zodpovednosť. Často sú platené zo zahraničia a presadzujú vízie iných krajín, iných ľudí. Zavádzajú sa nové pojmy, ktoré zahmlievajú podstatu rodiny ako takej. Rodičia majú stratiť väzbu na svoje deti, ktoré sa tým pádom stávajú akoby majetkom štátu.”

Podľa Šimkovičovej, Istanbulský dohovor zavádza nové definície , ktoré “zmenia právny stav našej spoločnosti”. Mimovládne organizácie ako “ideová polícia budú stáť na stráži „novej morálky“ a bude trvať len jednu-dve generácie, kým nastanú nevratné zmeny. Dôsledkom bude vykorenená spoločnosť, bez historických väzieb a hlavne plne ovládaná novou elitou, ktorá bude nariaďovať, čo sa smie a čo nie.”

Nezaradená poslankyňa preto podporuje vládnu koalíciu v zamietnutí Istanbulského dohovoru. Robert Fico aj Dankova SNS ho síce ústne zamietli, no aj tak pod dohovorom stále svieti podpis ešte z čias vlády Ivety Radičovej. Aliancia za Rodinu, ale aj slovenská verejnosť preto žiada premiéra , aby stiahol podpis pod Istanbulským dohovorom. Kým ostane podpísaný stále predstavuje nabitú zbraň pri hlave, ktorá čaká iba na zmenu vlády.

Samuel Gdovin