crowning-with-thorns-700x438.jpg

Koľko Krvi za nás prelial pri svojom Umučení náš Pán Ježiš Kristus?

3,144
Zuzana Smatanová
AltKAT

Zaujímalo vás niekedy koľko krvi stratil v skutočnosti Ježiš počas svojho Umučenia?

Ohromujúce a šokujúce detaily svojho Umučenia zjavil Kristus vo svojom "Pravom liste nášho Spasiteľa Ježiša Krista", vrátane presného množstva Jeho preliatej Krvi. Sv. Alžbeta Uhorská, sv. Brigita a sv. Matilda sa chceli viac dozvedieť o Umučení a preto sa úpenlivo modlili a prosili, aby im to Kristus zjavil. Pán Ježiš vypočul ich modlitby a zjavil im množstvo detailov, súvisiacich s jeho Umučením, vrátane skutočnosti, že prelial 28.430 kvapiek Krvi. Ježišovo hovorené slovo sa pretransformovalo do listu. Tento list je teraz uložený v striebornej schránke v Božom hrobe nášho Pána Ježiša Krista v Jeruzaleme. Tento list a prísľuby v ňom uvedené potvrdil v roku 1890 pápež Lev XIII.

"Pravému listu nášho Spasiteľa Ježiša Krista" sa pripisuje aj veľa zázrakov. Tým, čo sa po dobu 3 rokov budú denne modliť 3x Otčenáš, 3x Zdravas´ Mária a 3x Sláva Otcu ku cti týchto kvapiek Krvi dal Ježiš 5 prísľubov. Ak niekto zomrie skôr, ako by dokončil túto pobožnosť, bude na ňu Ježiš hľadieť ako na ukončenú a splní svoje prísľuby. Táto pobožnosť však neslúži ako náhrada sviatosti zmierenia.

 

Tu je spomínaných 5 prísľubov tým, čo si uctievajú Ježišove kvapky Krvi uvedeným spôsobom:

1) úplné odpustky a vynáhrada za tvoje hriechy

2) budeš oslobodený od bolestí očistca

3) ak zomrieš pred dokončením pobožnosti, budem na ňu hľadieť ako na dokončenú

4) tvoja smrť sa bude brať tak, akoby si vylial svoju krv za vieru 

5) Ja sám zostúpim z neba, aby som vzal k sebe dušu tvoju a duše tvojich blízkych až do štvrtého pokolenia. 

 

Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za Tvoju obetu, ktorú si podstúpil z nekonečnej lásky k nám!