Vicente_Paula_Gomes_810_500_75_s_c1.jpg

Brazílsky biskup suspendoval kňaza za požehnanie zväzku homosexuálov

521
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Brazílsky biskup dočasne suspendoval katolíckeho kňaza, ktorý požehnal homosexuálny partnerský zväzok medzi dvoma mužmi, ktorí si navzájom vyjadrili svoju ´lásku´.  

Video z obradu, ktorý sa konal 7. decembra, ukazuje otca Vicente Paula Gomesa (56) ako vtipne poznamenáva, že "bol trochu rozochvený", pretože homosexuálov požehnával prvýkrát. Gomes nemal počas obradu oblečené liturgické rúcho, ale bol celý v bielom, ako aj zvyšok ´svadobnej´ spoločnosti. Na videu nie sú vidieť žiadne liturgické predmety.

 

 

Muži sa mali po obrade pobozkať; vtedy sa kňaz teatrálne otočil a zakryl si oči.

"Myslíme si, že muž a žena stačia na vytvorenie domova, no rodina nie je iba toto. Stať sa rodinou znamená vytvoriť podmienky pre dôstojný život. Preto som šťastný, že môžem byť tu", povedal Gomes počas ceremónie. Na adresu biskupa povedal: "Už myslím na to, čo mi Dom Argemiro (de Azevedo) povie v pondelok, no tak, ako som povedal na začiatku, toto požehnanie neuberie ani zo mňa, ani z Cirkvi, ani z nikoho." A dotyčným dvom mužom povedal, že by mali svoju vzájomnú homosexuálnu lásku deklarovať "pred Bohom" a mať "odvahu dať to na známosť svojim priateľom a Svätej Cirkvi."

Gomes pripustil, že Katolícka cirkev neuznáva "manželstvo" osôb rovnakého pohlavia a povedal: "Samozrejme, že vám neudeľujem túto sviatosť, ale žehnám vás, aby ste si uvedomili, že ako spoločníci máte byť spolu až do konca života. A nezabudnite, že Boh žehná vašej láske teraz, i naveky."  

Dokument biskupa Argemiro de Azeveda obsahuje "závažné obvinenia" proti otcovi Gomesovi, ktorý v decembri "požehnal homosexuálny zväzok" dvoch mužov Luisa Carlosa dos Santos a Claudinei Batistu de Almeida v Assis, meste neďaleko Sao Paula v Brazílii.

 

Dekrét

 

List cituje znenie kánonického zákona Katolíckej cirkvi, ktorý sankcionuje klerikov, ktorí dávajú pohoršenie veriacim. Biskup Gomesa suspendoval a odobral mu právomoci kňaza vo farnosti. Mal sa stať miestnym zástupcom cirkvi v diecéze, aj keď nie je celkom jasné, o akú sankciu v tejto funkcii ide. 

Katolícka cirkev učí, že homosexuálne úkony sú "vnútorne nezriadené", keďže sú "v rozpore s prirodzeným zákonom" a "zatvárajú sexuálny akt pre dar života". Cirkev učí aj to, že príťažlivosť medzi osobami rovnakého pohlavia je sama o sebe "objektívne nezriadená", pretože Boh stvoril sexuálnu príťažlivosť aby bola medzi mužom a ženou za účelom plodenia. Z tohto hľadiska teda neexistuje niečo také, ako "homosexuálna osoba", ale iba osoba, ktorá zápasí s "nezriadenou" príťažlivosťou k osobe rovnakého pohlavia.

Cirkev ďalej učí, že všetci ľudia, čiže aj tí s nezriadenou sexualitou - často prejavovanou žiadostivosťou, masturbáciou, smilstvom, pornografiou, homosexualitou - sú povolaní k čistote. To jest k morálnej čnosti správne zriadenej sexuality, integrovanej v rámci danej osoby. Kresťanská viera vyznáva, že homosexuálny úkon, vražda nevinného, nevyplatenie mzdy robotníkovi a útlak chudobných sú štyri hriechy, volajúce do neba o spravodlivosť.  

V miestnych novinách AssisCity tvrdí jeden z dvoch mužov, ktorých zväzok spomínaný kňaz požehnal, že homosexuálne zväzky sú láskyplné, a nie hriešne. Claudinei Batista de Almeida povedal: "Žijeme v turbulentných časoch, v ktorých si často uvedomujeme šíriacu sa nenávisť ľudí, ktorí chcú druhým naočkovať ich spôsob existencie alebo zmýšľania. Boli sme medzi priateľmi, milými ľuďmi, bolo to ´cool´ a zažili sme kopec srandy! Aj toto je spôsob prekonávania predsudkov a otvárania dverí, aby ľudia videli aj týmto odlišným spôsobom, že zväzok medzi homosexuálmi nie je o hriechu, ale o láske."

Listom, ktorý podpísal biskup Azevedo a diecézny sudca, otec David José Martins, bol otec Gomes informovaný, že má nariadený výkon preventívneho opatrenia na základe "závažných obvinení proti otcovi Vicente Paula Gomesovi, ktorý požehnal zväzok homosexuálov v meste Assis. Je suspendovaný z kňazského stavu ad cautelam (dočasne)." 

List cituje aj zákon kánonického práva Katolíckej cirkvi. Napríklad kán. 1399, v ktorom sa uvádza: "Okrem prípadov stanovených v tomto zákone alebo v iných zákonoch vonkajšie porušenie Božieho alebo kánonického zákona možno len vtedy potrestať spravodlivým trestom, keď zvláštna závažnosť porušenia vyžaduje potrestanie a nalieha nevyhnutnosť, aby sa pohoršeniam predišlo alebo aby sa napravili." V dekréte sa uvádza, že keď sa vyšetrovanie a kánonické procesy v tejto veci ukončia, preventívne opatrenie môže skončiť. Opatrenie bolo vydané 12. decembra. Gomes má populárnu rozhlasovú show a v celej diecéze ho veľmi dobre poznajú.

Pápež František vymenoval  biskupa Azevedu na jeho súčasné miesto v roku 2016. Nemecký kardinál, Reinhard Marx, blízky radca pápeža Františka, vyzýva, aby Cirkev poskytovala liturgické požehnania homosexuálnym zväzkom. V roku 2017 počas rozhlasového interview v Nemecku Marx uviedol, že homosexuálom by sa mala poskytnúť "intenzívnejšia pastoračná starostlivosť", zatiaľ čo kňazi a pastorační pracovníci by mali "poskytovať ľuďom v konkrétnych situáciách (homosexuálnych zväzkov) povzbudenie. V tomto nevidím naozaj žiadny problém."

 

DISKUSIA k článku