EÚ: Slováci majú vysokú mieru averzie k cudzincom. Vzniká preto nová služba na udávanie

351
Kultúra smrti

Na oficiálnej stránke Európskej komisie sa môžu potenciálni záujemcovia dočítať,1 že Slovensko má „jednu z najväčších mier sociálnej dištancie medzi migrantmi a domácim obyvateľstvom“. Čo to znamená? Minimálne dve veci: po prvé to, že Slováci ešte nie sú dostatočne spracovaní európskou multikultúrnou propagandou a po druhé, že  s tým očividne plánuje niečo robiť, inak by o tom nepísala na svojej oficiálnej stránke. Článok vyšiel na portáli Európskej komisie 19. februára 2022.

Príspevok na stránke EK čerpá informácie z publikácie Utečenci a migranti ako obete nenávistných trestných činov, ktorú vydalo občianske združenie Liga za ľudské práva a na stránke ho uverejnila Martina Sekulová. Štúdia podľa autorky pozorovala na Slovensku takú strašnú mieru „neznášanlivosti voči inakosti“ a „predsudkov voči cudzincom – najmä tým, ktorí sú moslimami“, ktorá navyše v posledných rokoch narastá (prečo asi?) v celej krajine, že to podľa nej ovplyvňuje životy utečencov a migrantov (ale akých, keď podľa liberálov na Slovensku žiadni ani nie sú?) a predstavuje to skutočnú hrozbu pre bezpečnosť migrantov.

Výskum uskutočnila Islamská nadácia v spolupráci s o. z. Liga za ľudské práva. A tieto dve inštitúcie čosi „odhalili“, ako sa píše na portáli EK: hoci sú na Slovensku rozšírené „trestné činy z nenávisti“, obete ich veľmi nehlásia. Prieskum zistil, že veľká väčšina respondentov zapojených do výskumu bola v posledných rokoch buď obeťami (59,1 %) alebo svedkami (55,9 %) trestného činu z nenávisti, šikanovania, zastrašovania alebo diskriminácie moslimov, utečencov alebo cudzincov, ale len 10,4 % z týchto respondentov nahlásilo udalosť polícii. Kto by si to len pomyslel, že moslimovia v EÚ sú takí submisívni?

Podľa portálu EK „obete trestných činov z nenávisti zriedkavo kontaktujú oficiálne inštitúcie so žiadosťou o pomoc alebo o nahlásenie trestného činu z nenávisti. Dôvodom je najmä nedôvera k štátnym inštitúciám a obava, že nebudú konať v prospech obetí pri riešení situácie.“

A tu prichádza inovácia mimovládnej organizácie Liga za ľudské práva. Od 1. januára 2022 spustila novú „službu“ pre migrantov a obete trestných činov z nenávisti, s akreditáciou od Ministerstva spravodlivosti SR. Tam môžu nahlasovať migranti všetky „zločiny z nenávisti“ vrátane verbálnych útokov od zlých a netolerantných Slovákov voči tolerantným moslimom. Aká môže byť napríklad jedna z takýchto nenávistných verbálnych boľačiek? To už uvádza plagát Ligy za ľudské práva, citujúc zrejme jednu z obetí nenávisti: „Útok bol verbálny a bolo to po nejakom teroristickom čine vo svete. Po každom jednom teroristickom čine nás všetci hádžu do jedného vreca.“

A už je „zločin“ na svete. Kto by si pomyslel, že spájanie terorizmu s moslimami, hovorenie o tom a hlavne pred moslimom, môže byť trestným činom? Musíme si začať zvykať. Pri tejto minorite to určite neskončí. Máme všade okolo seba, ako dobre vieme, množstvo minorít s veľmi citlivým prahom urážlivosti.

Okrem kresťanov samozrejme. Tých možno urážať, tupiť a vysmievať sa z nich do sýtosti. Alebo nie? Skúste preto Lige za ľudské práva nahlásiť vtipy na stránke Zomri či protikresťanské karikatúry v liberálnych novinách a uvidíte, či aj vám poskytnú „bezplatnú právnu poradňu“.

DISKUSIA k článku