Concecration Fatima

Naliehavé: Žiadajte svojich biskupov, aby sa pripojili k pápežovi počas zasvätenia Ruska!

143
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Drahí katolícki čitatelia LifeSiteNews,

za celých 25 rokov našej existencie sme nevydali naliehavejšiu prosbu a žiadosť, než akú vám predkladáme teraz. Hrozba vojnového konfliktu a nebezpečenstva je reálnejšia než kedykoľvek predtým. Rusko šírilo svoje omyly počas socializmu, komunizmu, útočilo sa na rodinu, vieru, najmä aj formou potratov. Trvalo to viac ako storočie, no ľudstvo bolo o tom upovedomené a varované v roku 1917, keď sa pred množstvom svedkov odohral vo Fatime historický zázrak. Noviny celého sveta svedčili o "Zázraku slnka", ktorý videlo viac ako 70.000 prítomných osôb, medzi ktorými boli novinári, ktorí dúfali, že zdiskreditujú vieru troch chudobných pastierikov, ktorí prijímajú posolstvá z neba. Vďaka prenikavej jasnosti, žiare a pohybu slnka vysoko na oblohe videli tento zázrak aj na miestach, vzdialených od Fatimy mnoho kilometrov. Ježišova Matka poslala prostredníctvom troch malých detí varovanie svetu - svet sa musí kajať zo svojich hriechov a vrátiť sa späť k Jej Božskému Synovi. Hovorila o reálnej existencii pekla a o tom, že v ňom končia mnohí hriešnici. O vojne hovorila ako o treste za hriechy; najmä o dvoch svetových vojnách.

 

V súvislosti s dnešnou dobou povedala Panna Mária o Rusku jednu špecifickú vec, trom pastierikom povedala, že Ježiš má s Ruskom zvláštny plán: tento národ má byť síce použitý na potrestanie sveta, ale následne aj na jeho návrat späť ku Kristovi.

 

Požiadavka neba bola jednoduchá a jasná. V roku 1929 Panna Mária opakovane žiadala, aby pápež v spojení s biskupmi sveta zasvätil Rusko Jej Nepoškvrnenému Srdcu. Za posledných 100 rokov sa tak nestalo spôsobom, akým o to žiadala Panna Mária. Niektorí pápeži zasvätili Rusko bez spoločenstva s biskupmi; pápež Ján Pavol II zasvätil v spojení s biskupmi sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie celý svet, no na radu blízkych poradcov nespomenul menovite Rusko. Varovanie z neba bolo v prípade, že sa neudeje zasvätenie, prísne. V interview z roku 1957 povedala sr. Lucia, jediná dovtedy ešte žijúca vizionárka z Fatimy, pátrovi Fuentesovi: "Povedzte im, otče, že Preblahoslavená Panna zopakovala - môjmu bratrancovi Františkovi, sesternici Hyacinte a mne - že mnohé národy zmiznú z povrchu zeme, že Rusko bude nástrojom potrestania z neba pre celý svet, ak sa predtým tento úbohý národ neobráti." Kontroverzia so zasvätením Ruska sa od roku 1984 spomínala zriedkavo, až do roku 2017, kým ho nepripomenul kdl. Raymond Burke a nepodporil bp. Athanasius Schneider a abp. Carlo Maria Vigano. 

K prelomu v tejto oblasti došlo v rámci súčasného konfliktu na Ukrajine, keď ukrajinskí biskupi požiadali pápeža o zasvätenie Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Márie "tak, ako to Panna Mária žiadala vo Fatime", aby sa súčasný konflikt čím skôr ukončil. V priebehu minulého týždňa Vatikán oznámil, že pápež František zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána Panne Márii. To je jeden krok k splneniu požiadavky neba a druhý je nutnosť zapojiť do spomínaného zasvätenia všetkých biskupov sveta o 17.00 hod 25. marca 2022. Je nevyhnutné požiadať o to všetkých našich biskupov, telefonujte im, píšte, mailujte! Musí sa to stať; pre mier a pokoj vo svete je to absolútne nevyhnutné. Prísľub neba:

Ak moju žiadosť vypočujete, Rusko sa obráti a bude mier a pokoj. Ak nie, Rusko rozšíri svoje omyly a bludy po celom svete, zapríčiňujúc tak vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí podstúpia mučeníctvo, Sv. Otec bude veľa trpieť, množstvo národov zahynie. Ale nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ono sa obráti a svet dosiahne vytúžený mier."

S hrozbou vojny sa črtá aj možnosť naplnenia varovania, že "mnohé národy budú vyhladené z povrchu zeme". Predstavuje to pre nás o to väčší impulz žiadať aj našich biskupov, aby sa pridali k zasväteniu a zjednotili sa tak s pápežom. Žiadajte ich o to! Modlite sa za to! Aby sa ako ovocie tohto zasvätenia rozhostil na zemi vytúžený pokoj a mier. Páter Anthony Pillari sa denne modlí na LifeSite aj iných kanáloch posvätný ruženec špecificky na tento úmysel. Pridajte sa k tejto modlitbe. Bp. A. Schneider zostavil na tento úmysel aj novénu, ktorá sa síce začala 16. marca a má skončiť 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána, ktorý je pripomienkou Vtelenia Božieho Syna presne 9 mesiacov pred Jeho narodením na Vianoce, 25. decembra, no pripojme sa aspoň po zostávajúce dni:

 

"Ó, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, svätej Božej Matky, našej najnežnejšej Matky! Zhliadni na úzkosť a biedu, v ktorých sa Cirkev a celé ľudstvo ocitlo pre šírenie materializmu a prenasledovanie Cirkvi. Pred týmito omylmi, omylmi Ruska, si varovala vo Fatime. Ty si Sprostredkovateľka všetkých milostí. Pros svojho Božského Syna, aby pápeža obdaril milosťou, aby mohol zasvätiť Rusko Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa tak Rusko obrátilo a aby na zemi nastal mier a pokoj; aby Tvoje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo skrze naozajstnú obnovu Cirkvi v žiare čistoty katolíckej viery, posvätnosti Božieho kultu a svätosti kresťanského života. Ó, Kráľovná posvätného ruženca a naša drahá Matka, obráť k nám svoje milosrdné oči a milostivo vypočuj túto našu modlitbu, ktorú Ti predkladáme s veľkou dôverou. Amen."  

 

 

 

DISKUSIA k článku