Vigano: Cirkev v Cirkvi a štát v štáte majú rovnaké ciele a pána

12.09.2022VAT
2448

(0:00:01)  Štát v štáte a cirkev v Cirkvi tiež pracujú podobným spôsobom.
(0:00:07)  Obe zneužívajú silne hierarchickú štruktúru,
(0:00:11)  v ktorej je „demokratická“, Vigano to dáva do úvodzoviek,
(0:00:17)  v ktorej je „demokratická“ zložka prakticky neprítomná,
(0:00:21)  rozkazy dávajú vyššie postavení, a tí, ktorým boli vydané,
(0:00:27)  ich okamžite vykonajú s vedomím,
(0:00:30)  že za neposlušnosť môžu zaplatiť svojou kariérou,
(0:00:35)  spoločenským odsúdením, ba v niektorých prípadoch
(0:00:39)  dokonca fyzickou likvidáciou.
(0:00:42)  Vigano hovorí, že táto poslušnosť vyviera z vydierania.
(0:00:47)  Ja ťa povýšim, dám ti moc, spravím ťa bohatým a slávnym,
(0:00:53)  ale na oplátku musíš urobiť všetko, čo ti poviem.
(0:00:59)  Keď ma budeš poslúchať a preukazovať mi svoju oddanosť,
(0:01:02)  tvoja moc a bohatstvo budú narastať, ale ak sa mi vzoprieš, je po tebe.
(0:01:08)  A potom Vigano hovorí: „Predpokladám, že nemeckým čitateľom
(0:01:13)  si ihneď spomenú na Goetheho Fausta,
(0:01:17)  ktorý je o predaní svojej duše diablovi, o uzavretí zmluvy s diablom,
(0:01:23)  ktorý vám dá všetky schopnosti, zručnosti, talenty, bohatstvo za to,
(0:01:29)  že sa na sto percent odovzdáte do jeho moci.“
(0:01:35)  Vigano potom hovorí: „Politici, ktorí dnes národom vládnu,
(0:01:39)  patria všetci, až na vzácne výnimky, k štátu v štáte.
(0:01:44)  Keby to tak nebolo, neboli by tam, kde sú.
(0:01:47)  Len sa zamyslime nad prípadom amerických prezidentských volieb od 3. novembra.
(0:01:52)  Odkedy sa zhodli na tom, že prezident Trump vybočuje z línie
(0:01:55)  prevládajúceho svetonázoru, bolo rozhodnuté zosadiť ho
(0:02:01)  volebným podvodom neslýchaných rozmerov,
(0:02:05)  ktoré zhodou okolností do Bieleho domu dosadili
(0:02:09)  demokratického pokrokového katolíka,
(0:02:12)  ktorý je v dokonalom súlade s agendou veľkého resetu.
(0:02:18)  Pri podrobnejšom skúmaní sa zdá, že rezignácia Benedikta XVI.,
(0:02:24)  a zvolenie Jorgeho Mariu Bergoglia je reakciou na rovnakú dynamiku,
(0:02:29)  a stojí za nimi rovnaká mocenská vplyvná skupina.
(0:02:35)  Inými slovami sú to tí, ktorí majú rovnaké posolstvo:
(0:02:39)  bratstvo ľudí, ekumenizmus, náboženský indiferentizmus,
(0:02:44)  katolicizmus nie ako jediné pravé náboženstvo,
(0:02:49)  ale ako jedno z mnohých v prostredí kaviarne Luby’s.
(0:02:57)  A potom sa pýta: „Čo sa podľa vás dá urobiť,
(0:03:00)  aby sme zabránili rozvoju tejto satanskej tyranie?“
(0:03:05)  Nazýva to satanskou tyraniou.
(0:03:07)  Hovorí: „Nesmieme dovoliť, aby národy cez strašidlo pandémie vytvorenej výborom,
(0:03:13)  padli na ústa pre vyvolanú hospodársku a sociálnu krízu,
(0:03:19)  ani obyvateľstvo nie je povinné dodržiavať obmedzenia slobody,
(0:03:22)  ktoré porušujú zákon a vymykajú sa zdravému rozumu.
(0:03:26)  Ak sa pevne vzoprieme a neustúpime týmto všeobecným skúškam diktatúry,
(0:03:33)  štát v štáte sa stiahne, a bude vyčkávať na priaznivejšie časy,
(0:03:39)  a my získame čas na odvrátenie zavedenia tyranie,
(0:03:42)  ale ak to necháme tak, hovorí Vigano, tak tento pekelný plán
(0:03:48)  nebude možné zvrátiť.
(0:03:52)  Hovorí: „Ako katolíci nezabúdajme na to,
(0:03:54)  že my, MY KATOLÍCI, máme veľmi veľkú zodpovednosť voči našim pastierom,
(0:04:03)  ako aj voči tým, ktorí nám vládnu.
(0:04:06)  Naša poslušnosť môže, a musí skončiť vo chvíli,
(0:04:11)  keď od nás žiadajú, aby sme dodržiavali hriešne zákony,
(0:04:15)  alebo zákony, ktoré sú v rozpore s nemenným Magistériom Cirkvi.“
(0:04:20)  Tu sa zastavím. Všimnite si, že Vigano nepovedal živé Magistérium,
(0:04:25)  ako keby stále rástlo a vyvíjalo sa, to nie, hovorí nemenné Magistérium Cirkvi.
(0:04:31)  Vigano na záver hovorí: „Keď bude náš odpor pevný a odvážny,
(0:04:37)  ako za čias mučeníkov, spravili sme to, čo bolo treba,
(0:04:40)  aby sme z neba získali tie milosti, ktoré dokážu zmeniť ľudské zákony,
(0:04:45)  a oddialiť prenasledovanie posledných čias.
(0:04:50)  A preto sa modlime, hovorí Vigano, s vierou k Najsvätejšej Panne,
(0:04:57)  Kráľovne Víťazstiev a Pomocnici kresťanov,
(0:05:00)  aby bola našou generálkou v tejto epochálnej bitke.
(0:05:04)  Nech po jej boku stojí veľkolepý archanjel Michael,
(0:05:09)  ktorý zahnal do pekla satana a iných zlých duchov.
(0:05:15)  Qui ad perditionem animarum perva-gantur in mundo\Narcibiskup Carlo Maria Vigano.
(0:05:19)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka