Sister-Dede-1-810x500.png

Sr. Dede Byrneová a stovky katolíckych žien podpísali list, v ktorom žiadajú biskupov, aby dodržiavali učenie Cirkvi

33
Kultúra smrti

Veriace katolícke ženy vyzvali biskupov na heterodoxnej synode o synodalite, aby potvrdili katolícku náuku, odsúdili myšlienku ženských svätení a “prijímanie” neukáznených verejných hriešnikov do Cirkvi. 

Vyhlásenie podpísalo v čase zverejnenia viac ako 600 ďalších žien.

Čítajte: Päť kardinálov píše pápežovi Františkovi Dubia o obavách týkajúcich sa synody, katolíckej doktríny 

“Náš Pán Ježiš Kristus ustanovil Katolícku cirkev, aby bola ‘svetlom sveta’, aby sme prostredníctvom nástupcov apoštolov počuli jeho hlas a všetky národy boli vedené k večnej spáse,” začína list. 

“V poslednom čase sa však zdá, že morálna autorita Katolíckej cirkvi bola kooptovaná duchom sveta a jej hlas bol umlčaný vo veciach, ktoré ohrozujú životy a večnú spásu najmä mladých ľudí,” dodáva sa v ňom a cituje sa transgenderové mrzačenie detí pomocou “operácií na zmenu pohlavia” a liekov blokujúcich pubertu.

“Táto kapitulácia pred svetom vrcholí nadchádzajúcim zhromaždením v Ríme nazvaným “Synoda o synodalite,” pokračuje list. 

Veriace katolíčky nariekajú, že “účastníčky, ktoré pápež František vymenoval a dal im hlas rovnocenný biskupovi alebo kardinálovi, obhajujú heretické doktríny a zastávajú názory, ktoré sú v rozpore s katolíckou vierou.” 

“V samotných prípravných dokumentoch sa naznačuje jedovatý omyl v tom zmysle, že neukáznení notorickí verejní hriešnici by mali byť ‘prijatí’ do Cirkvi bez pokánia,”; uvádza sa v liste a dodáva sa, že “takéto ‘prijatie’ by týmto osobám zabezpečilo len strašnejšie muky na budúcom svete, ako by vedel každý, kto vyznáva katolícku vieru.” 

ČÍTAJTE: Dokument veľkej synody o synodalite zdôrazňuje potrebu ‘prijať’ polygamistov, ‘LGBTQ+ ľudí’ 

Katolíčky bezvýhradne odmietajú myšlienku, aby boli ženy vysvätené alebo zastúpené v “riadení” Cirkvi, ako aj pokusy o “revíziu” katolíckeho učenia o homosexualite.  

“Ako katolícke ženy, ktoré praktizujú vieru a veria všetkému, čo učí Svätá Matka Cirkev, si želáme, aby nás zastupovali iba biskupi, ktorým Kristus zveril správu a vedenie svojej Cirkvi, a to len do tej miery, do akej veria a vyznávajú vieru Cirkvi,” uvádza sa v liste. “Preto tým biskupom, skutočným nástupcom apoštolov, ktorí sú zamiešaní medzi zmiešaným zhromaždením laikov a cirkevníkov vydávajúcich sa za ‘Biskupskú synodu’ a ktorí sa čoskoro zídu v Ríme, my, nižšie podpísaní katolícki laici, žiadame dôkazy, že skutočne naďalej vyznávate katolícku vieru.” 

V liste potom žiadajú biskupov zúčastnených na synode, aby vyznávali katolícku náuku o výlučne mužskom kňazstve, o objektívnej a ťažkej hriešnosti homosexuálnych skutkov, o potrebe sviatostnej spovede “tých, ktorých svedomie je zaťažené smrteľným hriechom” pred prijatím svätého prijímania, a o tom, že katolícke dogmy sa nemôžu meniť alebo “prispôsobovať kultúre každej doby.” 

“Pretože ak neveríte s Cirkvou v každom z týchto bodov, potom ste falošní pastieri, ktorých Kristove”ovce”ktoré počujú jeho hlas a nasledujú ho”nemôžu nasledovať,” uzatvára list. 

Katolícke ženy môžu vyhlásenie podpísať tu.