Screenshot-2023-10-03-155858-e1696345191509-810x500.png

Pápež František hovorí, že svätenie žien "môže byť predmetom štúdia

32
Kultúra smrti

Pápež František nepotvrdil učenie Cirkvi o nemožnosti vysvätiť ženy za kňazky a napísal, že kňazky môžu byť predmetom štúdia.”

V odpovedi na dubium, ktoré začiatkom roka predložila skupina piatich konzervatívnych kardinálov o tom, či “možno udeliť kňazské svätenie ženám”, najmä v súvislosti s definitívnym vyhlásením pápeža Jána Pavla II’o nemožnosti vysvätiť ženy, František uviedol, že “jasná a autoritatívna doktrína o presnej povahe ‘definitívneho vyhlásenia’ ešte nebola úplne vypracovaná.”

Čítajte: Pápež František podpísal text potvrdzujúci, že Amoris Laetitia umožňuje prijímanie rozvedeným a znovu zosobášeným

Pápež ďalej dodal, že odmietnutie svätenia žien “nie je dogmatickou definíciou, a predsa sa jej musia všetci držať.”Na jednej strane síce tvrdil, že “nikto nemôže verejne popierať” Tradíciu Cirkvi”o mužskom kňazstve, ale hneď nato sa otočil a uviedol, že “napriek tomu to môže byť predmetom štúdia”, pričom túto záležitosť prirovnal k “prípadu platnosti svätení v Anglikánskom spoločenstve.”

Táto otázka bola pápežovi položená v rámci formálnej diskusie, v ktorej vyjadril vážne pochybnosti a obavy týkajúce sa synody o synodalite a nedávnych pápežových komentárov. Piati kardináli – konkrétne Walter Brandmüller, Raymond Burke, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarah a Joseph Zen – napísali pápežovi 10. júla a 13. júla od neho dostali odpoveď v liste z 11. júla.

V liste z 11. júla pápež odpovedal na päť obáv, ktoré kardináli vyslovili: konkrétne na možné útoky na učenie Cirkvi, možnosť homosexuálneho “požehnania”, váhu učenia poskytnutého synode, svätenie žien a nevyhnutnosť pokánia pri sviatostnej spovedi. list, ktorý dostali od Františka, mal celkovo sedem strán, pričom jeden a pol strany bolo venovaných odpovedi na otázku “požehnania osôb rovnakého pohlavia.”

Čítajte: Pápež František kňazom: Rozhodnite sa sami, či ‘požehnať’ homosexuálne zväzky

Pápežov list bol tak “nejasný”, že mu piati kardináli 21. augusta napísali ďalší list. V ďalšom liste, týkajúcom sa otázky ženského svätenia, kardináli poznamenali, že pápež zrejme naznačuje, že otvorenie kňazstva pre ženy “možno ešte preskúmať”, a preto preformulovali svoju otázku dubium:

… mohla by mať Cirkev v budúcnosti možnosť udeľovať kňazské svätenie ženám, čím by poprela, že výlučné vyhradenie tejto sviatosti pokrsteným mužom patrí k samotnej podstate sviatosti svätenia, ktorú Cirkev nemôže zmeniť?

Funkcia piatich dubov z 21. augusta, položená tak, aby vyvolala tradičnú odpoveď “áno” alebo “nie”, zostala bez odpovede, čo kardinálov podnietilo k verejnému zverejneniu ich listov.

Podľa veterána vatikánskej žurnalistiky Sandra Magistra, ktorý zverejnil dubiu, prvá pápežská odpoveď z 11. júla – sedemstranový dokument napísaný v španielčine – niesla Františkovu  podpis, ale “list vykazoval štýl písania jeho dôveryhodného teológa, Argentínčana Victora Manuela Fernándeza,” ktorý bol nedávno 30. septembra povýšený na kardinála konštitúcie a pôsobí ako prefekt Dikastéria (predtým Kongregácie) pre náuku viery, čo je druhá najvyššia funkcia v Katolíckej cirkvi.

Nemenné učenie Katolíckej cirkvi od jej založenia Ježišom Kristom je, že svätenia môžu prijímať iba muži, pretože oni, keďže sú mužmi, ako bol náš Pán, prinášajú Bohu obetu svätej omše in persona Christi.

“Iba apoštolom a potom tým, na ktorých ich nástupcovia vložili ruky, je udelená moc kňazstva, na základe ktorej zastupujú osobu Ježiša Krista pred svojím ľudom a zároveň konajú ako zástupcovia svojho ľudu pred Bohom,” pápež Pius XII učil vo svojej encyklike Mediator Dei v roku 1947.

Pápež Ján Pavol II. toto učenie potvrdil vo svojom apoštolskom liste z roku 1994 Ordinatio Sacerdotalis.

Ona [Katolícka cirkev] zastáva názor, že nie je prípustné vysväcovať ženy za kňazky, a to z veľmi zásadných dôvodov. Medzi tieto dôvody patria: príklad zaznamenaný vo Svätom písme, keď si Kristus vyberal svojich apoštolov iba spomedzi mužov; stála prax Cirkvi, ktorá napodobňovala Krista vo výbere iba mužov; a jej živý učiteľský úrad, ktorý dôsledne zastáva názor, že vylúčenie žien z kňazstva je v súlade s Božím’plánom pre jeho Cirkev.

Ján Pavol II. ďalej vyhlásil, že “Cirkev nemá žiadnu právomoc udeľovať ženám kňazské svätenie a že tento úsudok majú s konečnou platnosťou zastávať všetci veriaci Cirkvi”