Jesus_and_Mary_Magdalene-810x500.jpg

Naša doba je odhodlaná ospravedlňovať morálne deviácie. Ale Ježiš nás vyzýva k pokániu

25
Kultúra smrti

NAPLES, Florida (O. Michael P. Orsi) - Pred niekoľkými týždňami som v The New York Times, v časopise, ktorý som už dávno prestal pravidelne čítať, narazil na prekvapivo rozumnú esej.

No, človek nikdy nevie, kde sa objaví zdravý rozum - dokonca aj v propagandistickom plátku, ktorý sa dosť domýšľavo považuje za&nbspnárodné&nbspdôležité noviny.&nbspA skutočne, tento konkrétny článok stál za prečítanie.

Autor si všimol, ako sme si zamilovali eufemizmy, neutrálne znejúce výrazy, ktoré sa vyhýbajú akémukoľvek morálnemu odsúdeniu praktík tradične považovaných za zlé alebo hriešne.

Užitie výrazu “sexuálne pracovníčky” na označenie prostitútok je toho najlepším príkladom.

Táto situácia pripomína slávny výrok Daniela Patricka Moynihana, ktorý viac ako dve desaťročia zastupoval New York v americkom senáte. Moynihan si všimol, že americká spoločnosť “definuje deviáciu až na dno.” Boli sme takí horliví, aby sme nevyzerali odsudzujúco, že sme ospravedlňovali (alebo aspoň nehovorili o) správanie, o ktorom by v predchádzajúcich časoch väčšina ľudí súhlasila, že je nemorálne, asociálne alebo kriminálne.

Dvadsať rokov po Moynihanovej’smrti tento trend značne pokročil. Dnes sa nielenže prostitútky nazývajú “sexuálne pracovníčky”, ale všetci nelegálni prisťahovalci sú “utečenci” bez ohľadu na to, aké pomery zanechali vo svojich domovských krajinách.

Jich status tu v USA je len “bez dokladov”, čím sa bagatelizuje skutočnosť, že porušili zákon tým, že sa preplazili cez naše hranice.

Podobne sa teraz tuláci a tuláčky označujú ako “bezdomovci.” Drogovo závislí (kedysi nazývaní feťáci) sú teraz “závislí” od rôznych “látok.” Tvoria asi najväčšiu časť “ľudí bez prístrešia.”

Marihuana prešla premenovaním na “konope.”V mnohých štátoch ju’legálne predávajú licencované “výdajne.”

“Dediny bezdomovcov” sa rozrastajú v uliciach našich miest, ktoré sa už nenazývajú tuláckou džungľou alebo chatrčou.

ČÍTAJTE: Hlava poľskej biskupskej konferencie’ kritizuje synodu za používanie ideologického ‘jazyka OSN’

Rioters sú “aktivisti” alebo “protestujúci,” najmä ak sú’spojení s Antifou alebo Black Lives Matter. Zlodeji, najmä agresívne gangy zlodejov, ktoré napádajú maloobchodné predajne v krajine, sú len “mládežníci”

Tieto “aktivity” (pri ktorých boli zranení nevinní predavači, zákazníci a náhodní okoloidúci) sú sofistikované, dobre naplánované operácie, koordinované prostredníctvom mobilných telefónov a sociálnych sietí. Existujú’dôkazy, ktoré naznačujú, že mnohé z nich sú napojené na medzinárodné zločinecké kartely, ktoré sa zaoberajú ďalším predajom ukradnutého tovaru.

Oblasť gender ponúka mimoriadne kreatívny sortiment sémantických úprav. Napríklad “zmena pohlavia,” vždy umelý slovný konštrukt, je teraz známy ako “potvrdenie pohlavia.”

V skutočnosti sa pojem pohlavia značne rozšíril, aby zahŕňal viacero sexualít, ktoré majú svoje určené označenia. A o niekom, koho rodová identita je neistá, sa už nepredpokladá, že je psychicky konfliktný. Naopak, všetci sa môžeme slobodne “identifikovať” s takmer akoukoľvek formou sexuálneho prejavu, ktorú si dokážeme vysnívať.

Toto sprevádzali zvraty v konotáciách slov, ktoré často dávali pozitívny význam výrazom, ktoré sa predtým považovali za hanlivé. Napríklad slovo “queer”, ktoré bolo kedysi urážkou, prijali homosexuáli ako vyjadrenie jednoty skupiny a vzdoru voči tomu, čo považujú za netolerantnosť spoločnosti”

Medzičasom sa do sexuálneho slovníka dostali nové slová. Ľudia, ktorí sa “stotožňujú” so svojím “biologickým” pohlavím, sa označujú ako “cisrodoví”, zatiaľ čo tí, ktorých sexualita je nejednoznačná alebo premenlivá, sa označujú ako “nebinárni”.”

Pridáme k tomu označenia ako “transgender,” “genderqueer,” “gender-fluid,” “pansexuál,” a mnohé ďalšie označenia a dostaneme predstavu o vynaliezavosti, ktorá charakterizuje súčasnú sexuálnu scénu.

Všetko toto ilustruje nové definovanie deviácie smerom nadol, ktoré Moynihan rozpoznal. V niektorých lokalitách sa zmeny v postojoch verejnosti odrážajú v zmenách zákonov a policajných postupov. Napríklad v Kalifornii už krádež vecí v hodnote nižšej ako 950 dolárov nie je trestným činom a je zriedkavo stíhaná. A samozrejme, deviantné sexuálne správanie už desaťročia nie je vo väčšine krajín trestným činom.

Na určitom stupni je prostitúcia výnimkou, hoci sa často stáva, že zákony proti nej nie sú dôrazne presadzované. A prečo by mali byť? Ak sa “sexuálne pracovníčky” iba zúčastňujú na legitímnych obchodných transakciách (pravda, mimoriadne intímneho charakteru), nie je opodstatnené žiadne stíhanie. Taká je súčasná argumentácia.

Obvykle sa tí, ktorí obhajujú deviantné správanie, odvolávajú na Ježišovu priateľskú povahu. “Jedol s prostitútkami a mýtnikmi,”povedia. A on to samozrejme robil. Je to v evanjeliu.

Až kresťania môžu byť náchylní na tento argument. Vidno to’na snahe, aby Katolícka cirkev uznala tzv. manželstvá osôb rovnakého pohlavia (je to jedna z tém na programe synody o synodalite, ktorá sa koná vo Vatikáne).

Časťou evanjelia, ktorú však títo sympatickí ľudia zvyknú ignorovať, je, že takýmito interakciami Kristus vyzýval ľudí, aby sa napravili, zmenili svoj život, aby boli lepšími.

“Choď a nehreš viac.”

Ježiš uznáva deviáciu. A nedefinuje ju. Nenormálne ne’nazýva normálnym.

Vyzýva nás k pokániu.

Čítajte: Pápež František duchovným: Táto esej vychádza z homílie, ktorú predniesol páter Orsi: Rozhodnite sa sami, či ‘požehnať’ homosexuálne zväzkys

Táto esej vychádza z homílie, ktorú predniesol páter Orsi. Môžete si ju pozrieť vyššie. Kňaz diecézy Camden v New Jersey, páter Michael P. Orsi v súčasnosti pôsobí ako farský vikár vo farnosti svätej Agnes v meste Naples na Floride. Je moderátorom “Action for Life TV,” týždenného seriálu káblovej televízie venovaného otázkam ochrany života a jeho texty sa objavujú v mnohých publikáciách a internetových časopisoch. Epizódy jeho televíznej relácie si môžete pozrieť online zde.