biden-810x500.jpg

Biden vyradí Ugandu z afrického obchodného programu po prijatí zákona proti sodomii

30
Kultúra smrti

Bidenova administratíva sa tento týždeň rozhodla vyradiť štyri africké krajiny z obchodného programu s odvolaním sa na “hrubé porušovanie” ľavicových hodnôt, ktoré sú formulované ako “ľudské práva”

V liste z 30. októbra adresovanom republikánskemu poslancovi M. Mikeovi Johnsonovi, novozvolenému predsedovi Snemovne reprezentantov, a predsedníčke Senátu, viceprezidentke Kamale Harrisovej, prezident Joe Biden oznámil svoj zámer vyradiť Stredoafrickú republiku, Ugandu, Niger a Gabon z programu AGOA (African Growth and Opportunity Act). Dôvody vyradenia týchto štyroch krajín ako príjemcov obchodnej dohody súvisia s tým, čo Biden označil za neschopnosť diverzifikovať politiku a akceptovať “medzinárodne uznávané ľudské práva.” 

“Vláda Stredoafrickej republiky sa dopustila hrubého porušovania medzinárodne uznávaných ľudských práv a nezaviedla, resp. nerobí neustály pokrok smerom k zavedeniu ochrany medzinárodne uznávaných práv pracovníkov, právneho štátu a politického pluralizmu,” uvádza sa v liste.  

Čítajte: Ugandskí študenti protestujú proti Bidenovým’hrozbám zníženia pomoci kvôli novému zákonu proti sodomii

Biden okrem Stredoafrickej republiky spresnil, že predstavitelia Nigeru a Gabonu nesplnili “politického pluralizmu a právneho štátu” ustanovenia v dohode, zatiaľ čo Uganda “sa zapojila” do vnímaného zlyhania pri uznávaní “ľudských práv.”  

“Napriek intenzívnej spolupráci medzi Spojenými štátmi a Stredoafrickou republikou, Gabonom, Nigerom a Ugandou tieto krajiny nedokázali vyriešiť obavy Spojených štátov týkajúce sa ich nedodržiavania kritérií oprávnenosti na AGOA,” pokračuje list. 

Politické dôvody vylúčenia Gabonu a Nigeru údajne zahŕňajú prevraty v ich krajinách, ktoré vyústili do vojenského vedenia. Na druhej strane Stredoafrická republika a Uganda neprijímajú agendu LGBT tak ako vláda Spojených štátov, preto boli vyhodnotené ako odmietajúce “medzinárodne uznávané ľudské práva.” 

Odstránenie krajín prichádza niekoľko mesiacov po tom, ako ugandský parlament prijal svoj zákon proti sodomii, ktorý prísne obmedzuje a dokonca kriminalizuje homosexualitu v krajine. Legislatíva sa stretla s kritikou západných politikov, vrátaneBidenovej administratívy, ale s podporou iných afrických krajín. 

Čítajte: Ugandský prezident vyzýva africké krajiny, aby ‘zachránili svet’ pred agendou LGBT

Podobne, hoci Stredoafrická republika homosexualitu nepovažuje za trestný čin, má zavedené sankcie zakazujúce akty rovnakého pohlavia na verejnosti.  

Biden na záver svojho listu vyhlásil svoje rozhodnutie “ukončiť určenie týchto krajín ako zvýhodnených krajín subsaharskej Afriky v rámci AGOA s účinnosťou od 1. januára 2024.”Administratíva bude údajne “pokračovať v posudzovaní” oprávnenosti týchto štyroch krajín” splniť požiadavky na opätovné zaradenie do programu.  

AgOA umožňuje oprávneným krajinám prístup na trh Spojených štátov” bez cla a vzťahuje sa na takmer 2 000 výrobkov. Dohoda, ktorá bola založená v roku 2000, sa vo veľkej miere opiera o dodržiavanie pravidiel zo strany zúčastnených krajín, a nie o recipročné hospodárske opatrenia. Okrem toho má Bidenova administratíva konečné slovo pri rozhodovaní o tom, či sú krajiny oprávnené na výhody vyplývajúce z tohto zákona’ 

Podľa “prísneho” požiadavky na to, aby mohli byť príjemcami pomoci, zahŕňajú “neustály pokrok” v oblastiach “trhového hospodárstva, právneho štátu, politického pluralizmu a práva na spravodlivý proces”, ako aj “prijímanie politík na zníženie chudoby, boj proti korupcii a ochranu ľudských práv.”