lisa-robinson-810x500.jpg

Odmena mestského radného v Ontariu pozastavená za obhajobu vlajky hrdosti a ťahacích šou pre deti

42
Kultúra smrti

Pošlite naliehavý odkaz kanadským zákonodarcom a súdom aby presadzovali rodičovské práva

Poslankyňa mestskej rady v Ontáriu Lisa Robinsonová dostala 60-dňový dištanc po vyšetrovaní obvinení, že obhajovala “homofóbne” a “transfóbne” návrhy. 

Mestská rada mesta Pickering v meste Pickering v Ontáriu 23. októbra jednomyseľne odhlasovala pozastavenie vyplácania mzdy Robinsonovej kvôli jej návrhom, ktorými sa postavila proti ideológii LGBT. 

“Na včerajšom zasadnutí Rady mi bola odopretá možnosť klásť otázky a/alebo dostať adekvátne odpovede od komisára pre bezúhonnosť, aby som obhájila seba a svoju osobu v súvislosti so sankcionovaním mojej ďalšej 60-dňovej práce bez nároku na mzdu,” reagovala Robinsonová reagovala v príspevku na Facebooku.  

“Starosta Ashe nariadil komisárke pre integritu (Janice Atwood-Petkovski), že nemusí odpovedať na žiadne moje otázky, a starosta sa tiež rozhodol odpovedať na niektoré moje otázky v jej mene,” dodala.   

During the meeting, Atwood-Petkovski argumentoval, že Robinson’s “správanie a konanie úmyselne a zámerne vyvolalo protest v rokovacej sále rady mesta Pickering a propagovalo homofóbiu a transfóbiu v snahe dosiahnuť cieľ, ktorý je v rozpore s Kanadským kódexom ľudských práv, Ontárijským kódexom ľudských práv a v rozpore s kódexom správania sa mesta Pickering’a rady.” 

Robinson sa dostal pod paľbu kritiky po tom, čo 15. mája na stretnutí v Durhamskej okresnej školskej rade, počas ktorého oznámila, že má v úmysle navrhnúť návrhy zakazujúce vystúpenia drag queen a sprievody hrdosti, ak sú na nich prítomné deti, a zakazujúce vyvesenie “vlajky hrdosti” na území mesta. 

Robinsonová sa tiež vyslovila za oddelené toalety a prezliekarne pre mužov a ženy, pričom by sa zachoval univerzálny priestor, ktorý by mohli využívať obe pohlavia, pričom sa odvolávala na obavy komunity o bezpečnosť v tejto situácii.   

V reakcii na to rada rozhodla, že Robinson “presadzoval postoje, ktoré sú homofóbne a transfóbne, neuznával rozmanitosť komunity, nechránil dôstojnosť jednotlivcov a pokúsil sa predložiť návrhy, ktoré by podľa nášho názoru neobstáli pri kontrole podľa Ontárijského’kódexu ľudských práv.” 

Robinsonová tvrdila, že rada vytrhla jej “slová z kontextu a prekrútila ich význam, čo je nielen nečestné, ale aj podkopáva zásady demokracie a slobody prejavu.” 

Rada tvrdila, že Robinsonová obhajovala zbavenie sa univerzálnych umyvární a šatní, pričom Robinsonová zdôraznila, že obhajovala len oddelené priestory pre mužov a ženy.  

“Kde sa v mojom návrhu píše, že sa chcem zbaviť univerzálnych šatní?"” spochybnila.  

“V slobodnej a demokratickej spoločnosti som pevne presvedčená, že mám právo hovoriť v mene svojich voličov,” vyhlásila Robinsonová. “Je však skľučujúce byť svedkom toho, že namiesto konštruktívneho dialógu a diskusie sa títo členovia rady uchýlili k hanobeniu mojej osoby, šíreniu dezinformácií a používaniu taktiky na umlčanie môjho hlasu.” 

Na zasadnutí rada schválila aj návrh s názvom “Legislatívne zmeny na zlepšenie kódexov správania sa a presadzovania práva obcí”, ktorý umožňuje “obciam požiadať člena súdnej rady o odvolanie úradujúceho člena”, ak to odporučí komisár pre integritu.  

Návrh bol prijatý napriek tomu, že viacerí obyvatelia tvrdili, že odstránenie ich zvoleného zástupcu by umlčalo ich hlasy. Robinson bol jediným členom rady, ktorý hlasoval proti návrhu.  

Pošlite naliehavú správu kanadským zákonodarcom a súdom s odkazom, aby presadzovali rodičovské práva