Schneider-LSN-810x500.jpg

Biskup Schneider spúšťa celosvetovú modlitbovú kampaň s prosbou o Božiu pomoc pre Cirkev

3,600
Kultúra života

Biskup Athanasius Schneider spustil v piatok celosvetovú modlitebnú kampaň s cieľom “vyprosiť Boží zásah pre krízu Cirkvi, ” ako oznámila webová stránka Bratstva Panny Márie Fatimskej. Biskup Schneider láskavo zaslal LifeSite túto informáciu.

“Tvárou v tvár obrovskej kríze, ktorá v súčasnosti sužuje Katolícku cirkev,” Schneider a medzinárodný riaditeľ bratstva Christopher P. Wendt, píšu na svojej internetovej stránke: “Bratstvo Panny Márie Fatimskej začína celosvetovú duchovnú krížovú výpravu spočívajúcu v každodennej modlitbe svätého ruženca a praktizovaní piatich prvých sobôt, aby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie prosilo Boha“o pomoc a zásah, najmä pre Svätú stolicu v Ríme.”

Táto duchovná odpoveď na súčasnú krízu v Cirkvi sa začne prvú sobotu v januári 2024 (6. januára) a skončí sa prvú sobotu v decembri 2024 (7. decembra).

Touto iniciatívou pomocný biskup kazašskej Astany a duchovný vodca pravoslávnych katolíkov na celom svete kladie dôraz na prosbu o pomoc nebies’v situácii, ktorá sa zdá byť ľudsky neriešiteľná. V sekcii často kladené otázky na webovej stránke organizátori vysvetľujú, prečo je teraz potrebná takáto krížová výprava:

Je to zrejmé, pretože nikto nemôže poprieť, že kríza v Katolíckej cirkvi, najmä aj v súvislosti s krízou Svätej stolice v Ríme, dosiahla nevídané rozmery.

Tu nám neostáva nič iné, len prosiť o mimoriadnu Božiu pomoc a Boží zásah, pretože Cirkev nie je v našich rukách, ale v konečnom dôsledku v rukách Božích.

V súvislosti s výrazom “duchovná krížová výprava” internetová stránka vysvetľuje, že historicky sa krížové výpravy konali vtedy, keď “kresťanskí vojaci išli oslobodiť Svätú zem, sväté miesta, kde žil a zomrel za nás náš Pán”, ktoré boli obsadené “neveriacimi.”

Na rozdiel od toho je dnešná’križiacka výprava duchovná, ktorá je “úsilím kresťanov o duchovné oslobodenie niektorých miest obsadených duchovnými nepriateľmi našej viery.”

Nejedná sa o fyzický priestor, ktorý je okupovaný, ale o samotnú Cirkev: “Ide o infiltráciu nevery, liberalizmu a modernizmu do života Katolíckej cirkvi od posledných desaťročí, ktorá v dnešných dňoch dosiahla určitý vrchol.”

Takýto duchovný boj je teda potrebné viesť duchovnými zbraňami, ako vysvetľujú organizátori: “V tejto krížovej výprave (duchovnej krížovej výprave) nemáme zbrane, ale máme duchovnú zbraň a tou je svätý ruženec. Naším hlavným veliteľom nie je vojak ani dôstojník, je ním Panna Mária. Vybrali sme si ju za duchovnú veliteľku tejto duchovnej krížovej výpravy.”

Kňazov a jednotlivcov vyzývame, aby sa aktívne zapojili do organizovania miestnych aktivít krížovej výpravy, a ostatné organizácie vyzývame, aby kontaktovali Bratstvo Panny Márie a pripojili sa k tejto krížovej výprave a podporili ju.

“Potrebujeme, aby zakladatelia a vedúci katolíckych organizácií vytvorili spojenectvo s Bratstvom, aby táto krížová výprava bola skutočne celosvetová,” píšu autori a dodávajú, že “chcú, aby každý katolík mal možnosť zapojiť sa do tejto krížovej výpravy a prosiť Boha o zásah.”Ľudia sú vyzvaní, aby oslovili Bratstvo a dohodli si stretnutia “s cieľom prediskutovať možnosť spojenectva.”

“To je cieľom: aby sme sa my, zjednotení na celom svete s hlbokou vierou a dôverou (nadprirodzenou dôverou) v Božiu pomoc a počúvajúc výzvu Panny Márie z Fatimy nábožne praktizovali prvých päť sobôt a modlili sa ruženec ako účinný prostriedok, ktorý nám Boh dal pre našu dobu,”vysvetľuje bratstvo a uzatvára, že “to nám dáva dôveru, nádej a vieru, že Pán pomôže svojej Cirkvi a že jeho Cirkev je v jeho rukách s Pannou Máriou. Ona je Matkou Cirkvi.”

Na internetovej stránke sa ďalej uvádza aj vysvetlenie, ako praktizovať pobožnosť prvých piatich sobôt, ako si to žiadala sama Panna Mária Fatimská ako liek na utrpenie dnešnej doby:

Praktizovanie prvých piatich sobôt spočíva v nasledovnom: v prvú sobotu piatich po sebe nasledujúcich mesiacov prijať sviatosť spovede a sväté prijímanie, pomodliť sa ruženec a pätnásť minút rozjímať aspoň o jednom z pätnástich tajomstiev ruženca s úmyslom odčiniť hriechy proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.