pope-porto-e1696244466208-810x500.jpeg

Pápež František: "Žehnám dvom ľuďom, ktorí sa milujú", nie homosexuálnym manželstvám

105
Neutral

Pápež František vyhlásil, že rozhorčenie nad Fiduciou Supplicans je “pokrytectvo” a dodal, že nepožehnáva homosexuálne “manželstvo”, ale “dvoch ľudí, ktorí sa milujú.”

Pápež sa takto vyjadril v rozhovore, ktorý poskytol talianskemu týždenníku Credere, ktorý má vyjsť 8. februára, ale ktorého ukážka bola dnes poskytnutá novinárom.

V rozhovore s redaktorom Credere’otec František sa vyjadril, že je to pre neho veľmi dôležité. Vincenzo Vitale, sa pápež František vyjadril k viacerým témam vrátane Fiducia Supplicans a požehnania homosexuálnych párov, úlohy žien v Cirkvi a Cirkvi, ktorá je “ľuďom blízka”.

Na otázku o kontroverznom dokumente pápež František odpovedal: “Nepožehnávam ‘homosexuálne manželstvo,’ požehnávam dvoch ľudí, ktorí sa majú radi, a prosím ich aj o modlitbu za mňa.”

“Nikto nie je šokovaný, ak dám požehnanie podnikateľovi, ktorý možno vykorisťuje ľudí, a to je veľmi vážny hriech,” povedal. “Zatiaľ čo sú pohoršení, ak ho dám homosexuálovi…. To je pokrytectvo! Srdce dokumentu je vítané.”

 

Pred týmito riadkami – ako sa ukázalo v rozsiahlejšom komentári z rozhovoru zverejnil Vatican News – František uviedol: “Vždy pri spovediach, keď prídu tieto situácie, homosexuáli, znovu zosobášení, vždy sa modlím a žehnám. Požehnanie by sa nemalo nikomu odoprieť. Všetkým, každému, každému.”

“Buďte opatrní,” pokračoval. “Hovorím o ľuďoch: tých, ktorí sú schopní prijať krst. Najťažšie hriechy sú tie, ktoré sa maskujú ‘anjelskejším’ vzhľadom.”

Naproti tomu sa zdá, že Františkova’ odpoveď Credere skresľuje tak Fiducia Suplikánov, ako aj opozíciu, ktorej sa jej dostalo. V náhľade svojich odpovedí poskytnutých novinárom pápež prezentuje scenár požehnania jednotlivca samostatne, zatiaľ čo Fiducia Supplicans výslovne hovorí o požehnaní “párov.”

Jeho sťažnosť už bola rýchlo kritizovaná duchovnými i laickými komentátormi ako “slamený panák” argument, pretože obhajoval formu požehnania –jednotlivca na vlastnú päsť – ktorej nikto neodporoval. 

Autor prefekta CDF kardinála Victora Manuela Fernándeza, Fiducia Supplicans uvádza v bode 31, že “v rámci tu načrtnutého horizontu je možnosť požehnania párov v neregulárnych situáciách a párov rovnakého pohlavia.”

Fernández načrtol, že takéto požehnanie by nemalo napodobňovať manželstvo ani sa zamieňať s manželstvom. Zároveň dodal, že by sa nemali očakávať “rovnaké morálne podmienky pre jednoduché požehnanie, aké sa vyžadujú pri prijímaní sviatostí.” 

Všeobecný odpor voči Fiducia Supplicans sa rozšíril po celej Cirkvi do všetkých kútov sveta, keďže klerici všetkých hodností odmietli realizovať požehnanie homosexuálnych párov navrhované v texte, ktorý pápež schválil. 

Čítajte: FULL LIST – Kde biskupi stoja v otázke požehnania homosexuálnym párom?" 

V posledných týždňoch sa Fernández aj František pokúšali upokojiť vody tvrdením, že navrhované požehnanie sa netýka zväzku dvoch ľudí, ale samotných dvoch ľudí, ktorí oň spoločne žiadajú. František koncom januára na zhromaždení CDF uviedol:

Chcel by som v krátkosti zdôrazniť dve veci: prvou je, že tieto požehnania, mimo akéhokoľvek liturgického kontextu a formy, nevyžadujú morálnu dokonalosť, aby boli prijaté; druhou, že keď pár spontánne pristúpi k žiadosti o ne, nepožehnáva sa zväzok, ale len ľudia, ktorí spoločne podali žiadosť. 

Nie zväzok, ale ľudí — samozrejme, s prihliadnutím na kontext, citlivosť, miesta, kde ľudia žijú, a najvhodnejšie spôsoby, ako to urobiť.

Na Nóta CDF’2021, ktorá vylúčila možnosť požehnania “zväzkov osôb rovnakého pohlavia,” uviedla, že požehnanie môže byť poskytnuté jednotlivcom, ktorí prídu sami a žiadajú o požehnanie.

V poznámke, ktorú napísal bývalý prefekt CDF kardinál Luis Ladaria SJ, sa uvádza:

Odpoveď na navrhované dubium nevylučuje požehnanie udelené jednotlivým osobám s homosexuálnymi sklonmi, ktoré prejavujú vôľu žiť vo vernosti zjaveným Božím plánom, ako to navrhuje učenie Cirkvi. Skôr vyhlasuje za nezákonnú akúkoľvek formu požehnania, ktorá smeruje k uznaniu ich zväzkov ako takých. 

V tomto prípade by totiž požehnanie nebolo prejavom úmyslu zveriť takéto individuálne osoby do Božej ochrany a pomoci v zmysle, ktorý sme spomenuli vyššie, ale schvaľovalo by a povzbudzovalo by voľbu a spôsob života, ktorý nemožno uznať za objektívne usporiadaný podľa zjavených Božích plánov.

LifeSiteNews poskytne ďalšie informácie o rozšírených komentároch pápeža’po ich zverejnení.