happy-baby-with-down-syndrome-810x500.jpg

Žaloby za "nesprávny pôrod" ukazujú, že naša kultúra opäť prijala eugeniku

28
Kultúra smrti

Polstoročie po tom, čo sa Západ začal odkláňať od eugeniky, sme ju opäť naplno prijali. Pravidelní čitatelia tohto stĺpčeka vedia, že potratom sa zabíja takmer 90 % detí, u ktorých sa v maternici diagnostikuje Downov syndróm; v diskusii, ktorá v USA prebieha práve teraz po prijatí zákona Roe, používajú aktivisti za potraty postihnuté alebo choré deti ako dôvod, že musí byť dostupná feticida. Nesnažia sa zakryť svoj svetonázor, ktorý znie Potrebujeme, aby potraty boli legálne, aby sme sa mohli zbaviť nedokonalých detí. 

Takýto postoj zastáva aj Demokratická strana. Prvá dáma Jill Bidenová zašla až tak ďaleko, že pozvala Kate Coxovú, ženu z Texasu, ktorá zistila, že čaká postihnuté dieťa, pokúsila sa o potrat a odmietla ho - ako svojho špeciálneho hosťa - na prejav o stave únie. Chcieť potratiť dieťa s trizómiou 18 je teraz zrejme taká chvályhodná vec, že vás za to pozvú do Bieleho domu. Akí sú Bidenovci schopní, úbohí nepriatelia tých najzraniteľnejších. V akej chorej kultúre to žijeme. 

Samozrejme, v posledných rokoch vznikol fenomén takzvaných “súdnych sporov o neoprávnené narodenie”, o ktorých som prvýkrát písal v roku 2013 - rodičia, ktorí zistia, že ich dieťa je postihnuté, žalujú lekárov za to, že im to nedali vedieť dostatočne skoro, aby dieťa zabili v maternici. V roku 2019 jeden americký pár po neúspešnom potrate zažaloval organizáciu Planned Parenthood za náklady na “výchovu ďalšieho dieťaťa.” Neskôr v tom istom roku austrálsky pár zažaloval ultrazvukovú kliniku za to, že nediagnostikovala ich nenarodenú dcéru s Downovým syndrómom - keby to boli vedeli, boli by ju potratili. Ona’by bola mŕtva, oni’by boli slobodní.  

SÚVISIACE: Veľká Británia si želá, aby mohla potratiť 4-ročnú matku, žaluje vládu za ‘neprávny-porod’

Najnovšie informácie sú z Rakúska, kde, Live Action informuje, že “lekár bude nútený vyplatiť desiatky tisíc dolárov rodičom, ktorí sa hnevajú, že ich dieťa sa narodilo s postihnutím a oni nemali možnosť ísť na potrat.”Pár bol zrejme nadšený, že čaká dieťa, ale bol rozzúrený, keď sa ich dcéra narodila a oni zistili, že má postihnutie: “chýbajúcu ľavú ruku, skrátenú kľúčnu kosť a ‘deformovanú’ oblasť hrudníka a ramien.”V správe sa uvádza, že dievčatko bude mať pravdepodobne normálnu dĺžku života, ale to sa rodičom zdá byť problém. 

Podľa Karin Prutsch-Langovej, právničky neochotných rodičov: “Lekár prehliadol vážne postihnutie dieťaťa’a to, že sa dieťa narodilo. Ak by bola diagnóza správna, rodičia by sa rozhodli ukončiť tehotenstvo. Ak by prenatálny diagnostik venoval náležitú pozornosť, mohol počas ultrazvukového vyšetrenia v prvom trimestri rozpoznať, že ide o ťažké telesné postihnutie.”Prípad sa dostal až na rakúsky najvyšší súd, ktorý rozhodol v prospech rodičov’a určil, že mali dostať možnosť prerušiť tehotenstvo svojej dcéry.  

Podľa Prutsch-Langovej je toto rozhodnutie osudové. “OGH potvrdzuje, že lekári sú zodpovední za všetky náklady na výživu dieťaťa bez ohľadu na jeho’zdravotný stav, ak sa pôrodu dalo predísť odbornou informáciou alebo liečbou,”uviedla. “V budúcnosti budú rodičom postihnutého dieťaťa vyplatené ďalšie pohľadávky vo výške niekoľko stotisíc eur. Toto rozhodnutie by mohlo mať ďalekosiahle dôsledky pre lekársku prax a práva pacientov.” Podľa Live Action: “Lekár bude teraz musieť zaplatiť všetky náklady na dieťa a už bol nútený zaplatiť približne 83 000 dolárov.” 

V skratke, rakúsky najvyšší súd rozhodol, že toto dievčatko sa nemalo narodiť a že náklady na jeho výchovu by mal znášať lekár, ktorý včas nezistil jeho nedokonalosti, aby uľahčil jeho fticidu. Toto je eugenika vo svojej najobnaženejšej podobe. Eugenika znamená “dobrý pôrod”— zabezpečiť, aby sa rodili len “hodní” ľudia. Tvrdiť, že niektoré deti sa narodili “neprávom”, znamená úplne potvrdiť tieto predpoklady nielen v postojoch sebeckých rodičov, ale aj od najvyšších súdov v krajine. 

PODĽA TOHO: Rakúsky lekár nariadil zaplatiť rodičom za to, že si nevšimli postihnutie dieťaťa, ktoré by’dali potratiť