Untitled-15-810x500.png

V Indii zatkli katolíckeho kňaza a ďalších šesť osôb na základe drakonického zákona proti konverzii

54
Kultúra života

Indická polícia tento týždeň zatkla sedem kresťanov vrátane katolíckeho kňaza a piatich protestantských pastorov na základe falošných obvinení z pokusu o násilné konverzie hinduistov na kresťanstvo. 

Incident sa odohral v severoindickom štáte Uttar Pradesh a vyvolal okamžité odsúdenie miestneho katolíckeho biskupa z Bareilly, ktorý vyzval na prepustenie kňaza a jeho spoluväzňov. 

Biskup Ignatius D’Souza tento krok odsúdil ako očividný akt prenasledovania, pričom poznamenal, že k žiadnemu pokusu o násilnú konverziu nedošlo. Biskup pre miestne spravodajské agentúry uviedol, že zatýkanie sa sústredilo na modlitebnú službu, ktorú viedli Indovia, ktorí sa nazývajú “Christ Bhakts” (nasledovníci Krista), ktorí nie sú pokrstení, a teda oficiálne nekonvertovali na kresťanstvo, ale nasledujú Kristovo učenie. Modlitba sa konala v diecéznom pastoračnom centre. 

Modlitba podnietila hinduistických aktivistov, aby narušili podujatie, začali demolovať centrum, pokúsili sa napadnúť prítomné ženy a následne podali sťažnosť na políciu, ktorá zatkla sedem kresťanov vrátane kňaza, ktorý dal centrum k dispozícii na bohoslužbu, otca Dominika Pinta z Lucknow skej diecézy. 

D’Souza potvrdil UCA Newspo zatknutí, že Pinto “sa modlitebného zhromaždenia ani nezúčastnil.”“Iba poskytol priestor na jeho konanie v pastoračnom centre, čo je bežná prax,”povedal. “Nikoho neobrátil ani nepožiadal, aby sa stal kresťanom. Ale napriek tomu polícia zatkla našich ľudí.” 

Podľa správ sťažnosť podaná na policajnej stanici v Deve obvinila 15 ľudí z porušenia drakonického štátneho’zákona proti konverzii, ktorý vyžaduje, aby osoba informovala okresné úrady o akomkoľvek úmysle zmeniť svoje náboženstvo 30 dní pred formálnym náboženským obradom zasvätenia, ako je krst. Konvertiti musia tiež preukázať, že ich nikto nenúti ani “nenalákal” na konverziu. 

Hinduistickí aktivisti obvinili Pinta a tých, ktorí boli zatknutí spolu s ním, že “lákajú” hinduistov žijúcich v chudobe, aby sa stali kresťanmi. Zatknutí kresťania zostali cez noc za mrežami a mali sa dostaviť pred sudcu. 

Týmto týždňom sa počet zatknutých a uväznených kresťanov v tomto roku na základe zákona proti konverzii zvýšil na 26. Za porušenie zákona hrozí až 10-ročný trest odňatia slobody a pokuta. Najvyšší súd v Indii prerokúva petície, ktoré sa snažia o zrušenie zákonov proti náboženským konverziám v krajine. 

Podľa UCA News, “prenasledovanie kresťanov zaznamenalo v posledných rokoch prudký nárast v Uttarpradéši, najľudnatejšom štáte krajiny. Od januára do novembra minulého roka sa v tomto štáte odohralo 287 zo 687 zaznamenaných incidentov namierených proti kresťanom v celej krajine, ako vyplýva z údajov zhromaždených Spojeným kresťanským fórom, ekumenickou skupinou so sídlom v Naí Dillí.” 

V liste adresovanom mládeži svojej diecézy D’Souza požiadal o modlitby na príhovor za Pinta. Napísal: 

Milá mládež,

Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je s vami!

Všetci dobre viete o súčasnej situácii otca Dominika Pinta. Dnes o 17.00 hod. bol predvedený pred sudcu súdu ACJM. Bol vzatý do súdnej väzby a poslaný do okresného väzenia. Zajtra  bude na súde nižšieho stupňa predložená žiadosť o prepustenie na kauciu.

V tejto bezmocnej situácii sa obraciam na mládež nášho regiónu s výzvou na adoráciu a príhovorné modlitby za Boží zásah. Nech Boh udelí otcovi Dominikovi a ďalším deviatim pastierom odvahu a silu čeliť tomuto súdnemu procesu.

Prosím o modlitby za všetkých, ktorí sa týmto prípadom zaoberajú. Nech ich ovláda Ježišova moc za ich prepustenie.

Zjednotení v modlitbách,

+ Ignatius D Souza
Biskup z Bareilly
Predseda RYC

RELATED  

Odborníci na náboženskú slobodu naliehajú na Bidenovu administratívu, aby vysvetlila absenciu Nigérie, Indie na zozname prenasledovaných