MicrosoftTeams-image-810x500.jpg

Biskup Strickland nás v tomto pôste vyzýva, aby sme čo najdôkladnejšie pracovali na svojej spáse

53
Kultúra života
V článku sa dočítate:
  • Biskup Strickland vyzýva na zrušenie Fiducia Supplicans a varuje pred peklom.
  • Strickland komentuje evanjelium a zdôrazňuje potrebu hlbšieho pochopenia Kristovej pravdy.
  • Strickland kritizuje životný štýl podporovaný DDF a vyzýva pastora k reakcii.
  • Strickland varuje pred peklom a zdôrazňuje potrebu pokánia a zachránenia pred zatratením.

V dvojdielnej epizóde The Bishop Strickland Show tento týždeň biskup Joseph Strickland rozoberá list, v ktorom vyzýva biskupov a kardinálov, aby sa usilovali o zrušenie Fiducia Supplicans, a hovorí, že myšlienka na peklo slúži ako “výzva” k pokániu.

V 1. časti moderátor relácie Terry Barber predstaví nový segment, ktorým sa bude relácia začínať každý týždeň: čítanie z evanjelia z dennej omše v Novus Ordo, po ktorom nasleduje Stricklandov’komentár.

Ponúka komentár k úryvku zo sv. Marka’evanjelia, v ktorom náš Pán varuje učeníkov, aby sa chránili pred kvasom farizejov, Strickland hovorí, že podobne ako učeníci, ani my sami plne nechápeme Božiu prítomnosť, dokonca ani vo svätej omši, a že súčasťou toho, o čo sa snažíme, je pochopiť “hlbšie” a spoznať Kristovu pravdu’.

Podľa Stricklanda Kristus v tomto úryvku pripomína učeníkom, že “on je zdrojom svetla, milosti a moci,” čo si my sami potrebujeme uvedomiť. Strickland pokračuje názorom, že Kristovo ’napomenutie o bdelosti je pripomienkou, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, a preto by sme nemali hľadať “svetské odpovede.”

K voľbe začať predstavenie čítaním evanjelia Strickland hovorí: “Myslím si, že’;je dobré si uvedomiť, že všetci sa môžeme pozrieť na evanjelium a pripomenúť si duchovné pravdy a byť povzbudení a stretnúť sa s Pánom, aby sme naozaj pristúpili, či už chodíme na každodennú svätú omšu a počúvame ohlasované evanjelium, určite vtedy, ale aj vtedy, ak nie ste schopní ísť na každodennú svätú omšu, čítajte si denne evanjelium, alebo niektorí ľudia čítajú Bibliu za rok.”

“Prečo stojíme na omši, počas liturgie? Myslím si, že’je to preto, aby sme si pripomenuli: ‘Sadnite si. Postavte sa. Dávajte pozor. Buďte v strehu, že Pán hovorí,’” dodáva.

Strickland spája denné čítanie evanjelia s denným ružencom a poznamenáva, že Panna Mária pri svojich zjaveniach žiadala ľudí, aby sa modlili ruženec. Ruženec, hovorí, nás “hlbšie” zavedie do svätej omše.

Vracajúc sa k svojmu komentáru k evanjeliu, Strickland sa domnieva, že keďže nášmu Pánovi nerozumieme a nikdy úplne neporozumieme, nemali by sme sa nechať odradiť a stratiť vieru. Keďže ani učeníci úplne nerozumeli, stavia nás to do “dobrej spoločnosti.” Keďže sme však v Kristovej prítomnosti v Eucharistii, máme veľké požehnanie, ale aj veľkú zodpovednosť, pričom poznamenáva, že od toho, komu bolo veľa dané, sa veľa očakáva.

Na konci prvej časti Strickland rozoberá otvorený list podpísaný vedcami a duchovnými, v ktorom vyzývajú biskupov a kardinálov, aby podali petíciu za zrušenie Fiducia Supplicans.

Strickland, hovoriac o požehnaniach, ktoré umožňuje vyhlásenie Dikastéria pre náuku viery’ (DDF), poznamenáva, že takéto požehnania dajú najavo, že hriešny životný štýl je legitímny a “na rovnakej úrovni” ako nehriešny životný štýl.

Podľa Stricklanda by pastori nemali “čakať na svoj čas” v tichosti, ale majú povinnosť hovoriť za spásu duší, pretože nepoznáme deň ani hodinu smrti. “Som presvedčený, že ako pastori musíme prehovoriť dnes, a nie čakať, kým sa možno atmosféra’trochu uľahčí alebo’bude menej politicky nestabilná,” tvrdí. “Myslím si, že teraz je ten správny čas prehovoriť, pretože teraz sú duše v ohrození, a ak sa neozveme, nespočetné duše budú kráčať po ceste, ktorá nakoniec povedie do záhuby.”

V druhej časti epizódy Strickland hovorí o Cirkvi’náuku o pekle, po tom, čo ponúka komentár k evanjeliu z mše na Popolcovú stredu, tento rok rovnakej v starom aj novom obrade.

Pre Stricklanda sú farizeji opísaní v evanjeliu, ktorí sa usilujú o obdiv druhých za dobré skutky, ako deti, ktoré ustavične hľadajú pozornosť. Skôr by sme sa podľa neho mali usilovať o “hlbšiu duchovnú zrelosť”." Hovorí tiež, že evanjelium na Popolcovú stredu je “triezvou” pripomienkou, že Boh vidí všetko, čo robíme. Strickland spája tieto dve myšlienky a vyzýva ľudí, aby myšlienku na zvláštny súd použili ako motiváciu k snahe o väčšiu svätosť.

Hovoriac o pekle, Strickland poznamenáva, že človek pochádza od Boha a že je k nemu povolaný späť, hoci človek má aj slobodnú vôľu vybrať si niečo iné ako Boha. Súhlasí tiež s Barberom, že je znepokojujúce, koľko klerikov v dnešnej dobe spochybňuje, či ľudia pôjdu do pekla.

Strickland v nadväznosti na učenie Cirkvi poznamenáva, že peklo je skutočne obývané diablami aj zatratenými, čo ponúka ako dôkaz pekla. Kristus, ako ďalej poznamenáva, varoval, že nepokorní pôjdu do pekla. Podľa Stricklanda je peklo “tajomným dôsledkom existencie” a v mnohých ohľadoch je “opakom lásky.

Strickland ďalej zdôrazňuje, že Boh nikoho do pekla neposiela, ale že ľudia si peklo sami slobodne vyberajú. Poznamenáva tiež, že život tých, ktorí sú v hriechu, je “malou ochutnávkou pekla”, pričom život tých, ktorí sú v hriechu, je často nešťastný, len s tým rozdielom, že “veľkou časťou toho, čo je peklo, je vedomie, že ste’opustili Boha”;, že život tých, ktorí sú v hriechu, je “malou ochutnávkou pekla”, uvádza aj ako ďalší dôkaz pekla. Keď sa tam človek raz ocitne, pokračuje, nemôže už dúfať, že sa mu dostane milosrdenstva – peklo je večné.

Peklo, hovorí, je “neprítomnosť Boha, neprítomnosť milosrdenstva, neprítomnosť svetla; je to’všetko temnota.” Obrazy pekla, ako napríklad ohne, ktoré Kristus spomína v evanjeliách, sú navyše “spustošenie.”

Streckland zároveň hovorí, že myšlienka na peklo je “výzvou na prebudenie”, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme boli zachránení Bohom a vyhli sa zatrateniu, najmä preto, že nepoznáme deň ani hodinu nášho súdu.

“Chcel by som povzbudiť ľudí, aby sa nenechali tak ohromiť možnosťou pekla, že”sa len boja a zamrznú v strachu,” hovorí. “Nech je to niečo, čo zapáli ten oheň lásky, aby sme si povedali: “Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som sa vyhol možnosti ísť do pekla, aby som žil podľa pravdy, aby som hlásal pravdu, aby som sa o pravdu delil s ostatnými a aby sme boli ochotní, kedykoľvek zablúdime do temnoty toho, čo je falošné a zlé, vrátiť sa a robiť pokánie.’”

“Môžeme sa kajať znova a znova a znova, a to’musíme robiť.”

Ak si chcete pozrieť všetky predchádzajúce epizódy The Bishop Strickland Showkliknite sem a navštívte stránku LifeSite’Rumble venovanú The Bishop Strickland Show.