Screen-Shot-2024-06-12-at-6.32.19-PM-810x500.png

Páter James Martin sa počas účasti na podujatí "LGBT katolíkov" objavil vedľa rúhavých obrazov Panny Márie

289
Kultúra smrti
  • Páter James Martin podporuje LGBTQ+ a kontroverzné udalosti v katolíckom prostredí.
  • Martin je obľúbený vo Vatikáne, ale jeho názory sú v rozpore s katolíckym učením.
  • Katolícka cirkev učí, že homosexuálne sklony sú poruchou a nemorálnymi.
  • CDF zdôrazňuje potrebu jasne odsúdiť nemorálnosť homosexuálnej aktivity a poskytnúť pastoračnú starostlivosť.

Prominentný pro-LGBT jezuitský páter James Martin nedávno vystúpil v rámci podujatia “LGBTQ katolíci”, na ktorom sa objavili rúhavé obrazy Panny Márie zabalené do pro-LGBT vlajok.

V príspevkoch na sociálnych sieťach z 30. júna páter James Martin uviedol, že "jezuitský páter je vraj v rozpore s princípmi LGBTQ. Martin pochválil organizátorov nedávnej konferencie Imago Dei, ktorá sa konala v Daytone v štáte Ohio a opísal ju ako “mariánske zhromaždenie oslavujúce službu LGBTQ+.”

“Milí priatelia: Ako poznamenal Martin a organizátori konferencie, podujatie sa konalo pri príležitosti “50. výročia jednej z prvých konferencií pre gayov a lesbicky(-identifikovaných) katolíkov, ktorá sa konala na tom istom mieste ešte v roku 1974.”

Sami organizátori napísali, ako si podujatie “kladie za cieľ osláviť 50. výročie prelomovej konferencie z roku 1974 zameranej na” takzvanú “inklúziu a službu LGBTQ.” “Dúfame, že si uctíme tých, ktorí predvídali dôležitosť rozvoja pastoračnej starostlivosti a pomoci, a že si predstavíme, ako môžeme naďalej reagovať na potreby komunity LGBTQ+ v našej Cirkvi a vo svete,” dodali.

Martinova’pro-LGBT skupina Outreach bola sponzorom konferencie, na ktorej notoricky známy jezuita predniesol hlavný prejav na tému “LGBTQ ľudia a synoda.”

Pri svojom prejave v kostole v areáli majetku mariánov’stál Martin na kazateľnici ozdobenej transparentom, ktorý akoby zobrazoval Máriu držiacu transrodovú vlajku. 

Na transparente bola zobrazená žena oblečená v burke moslimského typu, pričom sa držala transgenderovej “progress” vlajky. Pozadie na transparente tvorila ďalšia “vlajka pokroku”.

Na obrázku zverejnenom samotným Martinom sa jezuita objavil spolu s organizátormi konferencie a hrdo ukazoval konferenčné tričko, na ktorom sa miešali obrázky Krista a Márie s dúhovou vlajkou. Ďalší účastník mal na sebe tričko s obrázkom Panny Márie, ktorá má okolo seba vlajku LGBT.

Takisto na konferencii sa spolu s Martinom zúčastnil aj kontroverzný “diecézny pustovník” – “brat Christian Cole Matson,” ktorý sa síce narodil ako Nicole Matson, ale teraz sa prezentuje ako muž. 

ČÍTAJTE: Katolícky ‘pustovník’ schválený heterodoxným biskupom Stoweom sa odhaľuje ako ‘transgender’

Martin je síce kontroverznou postavou veľkej časti Cirkvi v Amerike, ale v súčasnosti je vo Vatikáne obľúbenou osobnosťou, ktorú pravidelne prijíma na súkromných audienciách pápež František. 

František ho osobne vybral, aby sa zúčastnil na aktuálnej synode o synodalite, a je tiež pápežom menovaným členom Dikastéria pre komunikáciu. 

Na svojom konte má aj propagáciu obrázkov nakreslených podľa série rúhavých diel homosexuálneho umelca Douglasa Blancharda. Martin okrem toho promoval homosexuálne zväzky a volal po tom, aby sa otvorene homosexuálne orientovaní jedinci bozkávali počas Novus Ordo omše.

Stal sa tiež azda prvým kňazom, ktorý verejne potvrdil, že bude ponúkať “požehnanie” homosexuálnym “párom,” po tom, čo 18. decembra zverejnil Fiducia Supplicans, ktorú teda urobil 19. decembra. 

Nezávisle na Martinovom osobnom aktivizme Katolícka cirkev učí že homosexuálne sklony sú “objektívnou poruchou” a “neusporiadanými sexuálnymi sklonmi, ktoré sú v podstate sebectvom.”

Cirkev tiež odsudzuje propagáciu homosexuálneho životného štýlu alebo aktivít. Kongregácia pre náuku viery’z roku 1975 dokument Persona Humana upozorňuje, ako “nemožno skutočne podporovať dôstojnosť človeka’ak sa nerešpektuje základný poriadok jeho prirodzenosti.”

Nasledujúca CDF z roku 1986 dokument o pastorácii homosexuálov výslovne uviedol, že biskupi by mali zabezpečiť, aby bola jasne vyjadrená nemorálnosť homosexuálnej aktivity: “chceme jasne povedať, že odklon od učenia Cirkvi’alebo mlčanie o ňom v snahe poskytnúť pastoračnú starostlivosť nie je ani starostlivé, ani pastoračné. Pastoráciou môže byť napokon len to, čo je pravdivé. Zanedbávanie postoja Cirkvi’bráni homosexuálnym mužom a ženám v tom, aby sa im dostalo starostlivosti, ktorú potrebujú a ktorú si zaslúžia."”

CDF dodal, ako “treba venovať osobitnú starostlivosť a pastoračnú pozornosť tým, ktorí majú tento stav, aby neboli vedení k presvedčeniu, že prežívanie tejto orientácie v homosexuálnej činnosti je morálne prijateľnou možnosťou. Nie je.”

Katolícke učenie ďalej poznamenáva, že “skutočne pastoračný prístup ocení potrebu homosexuálnych osôb vyhnúť sa blízkym príležitostiam hriechu.”